Na tejto podstránke nájdete články a analýzy od JUDr. Igora Ribára, ktorý je obhajcom konopných väzňov, JUDr. Tomáša Zábrenszkého, či Jakuba Popíka, E.MA, ktorý je doktorandom na Slovenskej akadémii vied ako aj vybrané rozhodnutia súdov.


NAJČASTEJŠIE POCHYBENIA POLÍCIE:
https://www.freepepo.sk/2023/01/02/najcastejsie-pochybenia-policajtov-v-kontexte-drogovej-trestnej-cinnosti-a-aktualne-problemy-aplikacnej-praxe/

CESTNÁ KONTROLA:
https://www.freepepo.sk/2023/01/02/cestna-kontrola-podmienky-a-rozsah-jej-vykonu/