Freepepo je aktivita vznikajúca na pozadí príbehu nášho priateľa Pepa, ktorý sa stal obeťou nedekvátnych zákonov a drakonických trestoch pre prechovateľov konopy. Pepa pôvodne odsúdili na dvadsať rokov a prepadnutie majetku. Je držaný v tretej nápravnovýchovnej skupine s vrahmi a násilníkmi. Pepo nebol nikdy trestaný, a napriek tomu mu hrozí takto nehumánny trest. Dôvodom tohto smutného stavu je neimplementovanie moderného trestného práva do slovenských zákonov, ku čomu sa Slovensko zaviazalo v medzinárodných zmluvách, avšak dodnes tak neurobilo. Rovnako i svojvoľný výklad zákonov jednotlivých sudcov, či prokurátorov, kde každý sudca vykladá zákon iným spôsobom.

čo sme spravili a čo robíme tu: https://www.freepepo.sk/z-nasej-aktivity/

ĽUDSKÉ PRÁVA:

PREDVÍDATEĽNOSŤ A PRIMERANOSŤ. 

To sú dva základné piliere trestného práva EÚ, ku dodržiavaniu ktorých sme sa ako členská krajina zaviazali.

Predvídateľnosť, vám ako občanovi zaručí, že budete vedieť, čo vás po spáchaní trestného činu čaká, aký trest dostanete. To však na Slovensku neviete, a trest sa za konopu pohybuje od 1-20 rokov. Jedná sa o porušenie princípov EÚ a ľudských práv.

Primeranosť vám má zaručiť, že trest bude primeraný ku spoločenskej škode, ktorú spoločenstvo utrpelo, a primeraný aj ku ostatným trestom za iné trestné činy. U nás na Slovensku však za trávu dostanete viac ako za vraždu. Neprimeraný je i výpočet cien zhabaného materiálu, rovnako neprimerané sú aj expertízy, ktoré sú predkladané súdu. I tento princíp je teda tiež z vesela porušovaný.

INDIVIDUÁLNE POSÚDENIE TRESTNÉHO ČINU

To sa v Slovenskom trestnom nedeje, tresty a paragrafy sú určované tabuľkovo, čo je porušením práv občana EÚ.

PODANIE ROZPORU:

V každej krajine EÚ je bežné, že v prípade ak súd, narazí na trest, ktorý je abnormálny a vybočuje z doporučených trestných sadzieb v EU, tak má sudca spor postúpiť EU súdnemu dvoru, aby v tejto veci rozhodol. Je to v záujme ochrany ľudských práv občanov EU, no nedeje sa tak. Sudcovia dokonca túto procesnú vec blokujú.

CHYBY V DOKAZOVANÍ:

Slovenské súdy systematicky tolerujú chyby v dokazovaní, čo je porušením ľudských práv obžalovaných.

PRÁVO NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ:

Slovensko užívateľov trestá, namiesto toho, aby im poskytlo adekvátnu zdravotnú starostlivosť, v prípade, že sú problémovými užívateľmi.

DEKRIMINALIZÁCIE NIE JE O KONOPE

Desiatky rokov dezinformácií a naša typická ťažkopádnosť, stavajú otázku dekriminalizácie konopy na úroveň legalizácie drog. Ale nie je tomu tak. Je to o európskom práve, o vedeckých výskumoch,  bohatom a zdravom Slovensku, odopieraní liečby pre pacientov. Je to trochu komplikovanejšie.

FINANCIE: Náklady na policajnú, súdnu, väzenskú a sociálnu mašinériu, ktorá súvisí s kriminalizovaním drog ,nielen konopy, sú obrovské. Vo svete nie je novinkou, že cestou má byť znižovanie negatívnych účinkov užívania drog, prevencia, vzdelávanie, liečebné a sociálne programy, štátom regulovaný predaj drog, ktoré sú účinnejšie, a náklady na takýto prístup sú zlomkom, oproti nákladom na vojnu proti drogám – kriminalizovanie drog. Táto vojna prebieha štyridsať rokov, napriek tomu produkcia i užívanie drog stúpa, rovnako neustále stúpajú náklady na túto vojnu.

EURÓPSKE PRÁVO: Je tu preto, aby pre každého občana únie platili rovnaké práva a povinnosti. Aby si boli občania únie rovní pred zákonom……toto sa však na slovensku desať rokov nenaplnilo, a občania slovenska nie sú súdení, ako každý európan, ale tak špecificky, po slovensky. Sme aj nie sme v únii…..ak by u nás boli dohody dodržané, tak Pepo je dávno vonku s pokutou. Pre porovnanie, európsky súd dáva hranicu väzenia pre účasť v medzinárodnom obchode s drogami 10 rokov….Pepovi slovenský súd naparil 20 za pestovanie konopy.

VEDA: Farmakológia potvrdzuje blahodárny vplyv konopy na ľudské zdravie. Izrael vlastní 2000 patentov na lieky z konopy. Adiktológia zaraďuje konopu mezi látky s negatívnym dosahom na život, na úrovni kávy. U nás, je to obzvlášť nebezpečná látka a užívatelia sú kriminalizovaní.

BOHATÉ SLOVENSKO: Krajiny ako Kanada, Amerika, Malta, Holandsko, Uruguaj …. sa vydali cestou dekriminalizácie. Holandsko bolo priekopníkom, a tak sa Amerika i Kanada poučili z jeho chýb. Zo dňa na deň vystrelili príjmy do štátnej kasy na enormnú úroveň. Príjmy na DPH za konopný biznis sa štáty ročne rátajú v stovkách miliónov dolárov. Užívanie drog sa nezvýšilo, práve naopak. Klesol počet užívateľov tvrdých drog.

Máme kvalitnú a úrodnú pôdu, ktorú pomaly nemá kto obrábať, lebo sa to finančne neoplatí. A pritom stačí tak málo, aby sme sa stali zeleným srdcom európy, a dali tisíckam ľudí prácu. Stačí investovať do overených technológií, a investície sa nám vrátia behom krátkeho času. ľudia budú mať dobre platenú prácu, a štát zarobí tiež. Štátna kasa, farmakológia, staviteľstvo, odevný priemysel, potravinársky priemysel, veda, výskum… všetci by z toho profitovali.

ZDRAVÉ SLOVENSKO: Lacné a účinné lieky pre mnohých pacientov, ktoré si vieme vyrobiť pomocou finančne dostupných procesov a technológií. Mnohým diagnózam konopné lieky dokážu nahradiť konvenčnú liečbu, a onkologickým pacientom výrazne zlepšujú konvenčnú liečbu. Konopné lieky nezaťažujú obličky, pečeň ani tráviaci trakt, tak ako to robia štandardné liečivá. 

Aktuálnym stavom práva na Slovensku porušujeme medzinárodné dohody, odopierame kvalitnú liečbu pacientom, okrádame štát a teda občanov o peniaze, sme nespravodlivý voči pacientom a pestovateľom, podporujeme morálny úpadok spoločnosti, ignorujeme vedecké dôkazy a zaraďujeme sa medzi hlupákov.

To nie je o konope, to nie je o dekriminalizácii, to je o tom že sme tu na hlavu. O tom, že ľuďom bezdôvodne ničíme životy…tak ako Pepovi.

CIELE ZDRUŽENIA

AKTIVITY