post

AKO DOBYŤ KREDIT

Na tejto stránke je možné dobiť kredit konopnému väzňovi: https://www.bvfon.mytelio.sk/Topup/AnonymousTopup.
Je možné zadať vlastnú sumu, v pravej časti.

Prečo im dobyť telefónny kredit?

 • Budú môcť dlhšie telefonovať so svojimi rodičmi, partnermi, či deťmi
 • Keď im tam pristane akákoľvek suma, budú vedieť, že niekto na nich myslel, a to je veľká podpora
 • Peniaze, ktoré nepretelefonujú, im pri odchode z väzenia vyplatia

Číslo pri mene zadáte do čísla účtu väznenej osoby

Ľuboš Neuwirth –  2634040

Kristián Simonis – 129714101

Jaroslav Gajdošík – 1536053

Lucia Hegedušová – 1613453

Adrián Hubáček – 1281651

Róber Káči – 1570853

Andrej Bujalka – 867247

Ing. Zoltán Nagy – 1896442

Marián Oprendek – 1336841

Marián Pašteka – 1878142

post

Keby neišlo o osudy celých rodín…

PRESTAŇTE NAVYŠOVAŤ TRESTNOSŤ SVOJÍM LAJDÁCTVOM

Tým ľuďom na KEUPZ to asi nedochádza, čo páchajú, na čom sa podieľajú, tak sme im to povedali tak na rovinu, po našom, načo chodiť okolo horúcej kaše…..oni sa s ľuskými osudmi tiež nepiplajú

————————————-

Odosielateľ: o.z. #freepepo – hrnčiarska 4 – sereď

Dobrý deň,

vzhľadom na dlhoročné neodborné posudzovanie marihuany-konopy zo strany vašich zamestnancov, a teda vášho ústavu, vám zasielame kópiu odborného prekladu, ktorý vašim zamestnancom ozrejmí, čo je, a čo nie je droga na základe medzinárodných dohovorov.

Dokument prikladám do prílohy.

Je poľutovaniahodné, ako pristupujete vo všeobecnosti ku vašej práci. Na základe dlhodobého sledovania viacerých súdnych sporov sme dospeli k názoru, že nezodpovedné konanie vášho ústavu viedlo ku nezákonnému navýšeniu trestnosti mnohých obžalovaných, a týmto konaním ste navýšili ľuďom tresty o stovky rokov, ktoré strávili vo väzení. Mám ku tomu i odbornú štúdiu, a rád ju zašlem ak bude záujem.

Pevne verím že si vstúpite do svedomia, a svojou benevolenciou prestanete ohrozovať životy občanom, ktorý fungovanie vášho ústavu platia.

V mene o.z. #freepepo

predseda: Mgr.: Alexander Račkovič


Kopírované zo statusu: https://www.facebook.com/photo?fbid=323364330451303&set=a.160100593444345

Spomńaný dokument: https://www.freepepo.sk/2023/11/22/je-drogou-cela-rastlina/

post

Je drogou celá rastlina?

Súdna prax, to je také zaklínadlo, ktoré prebije vedu i fakty, o tom inokedy. Ale usadila sa nám tu taká súdna prax, že ak nájdu niekomu celé rastliny, tak súd považuje za drogu všetko. I keď nemáme drogu ani definovanú v zákone, ale o tom tiež inokedy. Čo obžalovanému umelo zvyšuje trestnosť Avšak existujú medzinárodné dohovory, ktoré to definujú inak.

Tieto dohovory si ministerstvo vnútra a slovenské súdy vykladali benevolentne, bez rešpektu k tomu, že ide o ľudské životy, a navyšovali tak trestnosť stovkám obžalovaných ročne….dokopy stovky rokov väzenia udelených navyše,….. je na to aj štúdia.

Preto bolo potrebné vytvoriť odborný preklad, a ten sme spoločne zaplatili, s pomocou firiem Fatrahemp, Growland, a združenia Prečo nie konope?. ďakujem ľudia.

Overený originál na súdne účely je dostupný pre právnikov v právnej kancelárii Ribár and Partners.

post

Mýtus o vstupnej bráne k tvrdým drogám

Aj keď Európsky parlament pred niekoľkými rokmi vyzval členské štáty Európskej únie, aby vytvorili jasné pravidlá a umožnili využívanie marihuany na medicínske účely1, stále sa môžeme stretnúť s názorom, že marihuana je vstupnou bránou k tvrdým drogám.

Teória o tom, že marihuana je tzv. gateway drug, čiže vstupná brána k tvrdým drogám bola už dávno vyvrátená a toto tvrdenie sa považuje za akýsi zaužívaný mýtus. Nepopieram, že existuje isté percento ľudí, pri ktorých marihuana ozaj predstavovala vstupnú bránu k ostatným návykovým látkam, ale platí to pre drvivú väčšinu prípadov?

Čo na to štúdie?

Podľa štúdie uskutočnenej American Addiction Centers bol pri užívateľoch iných omamných a psychotropných látok vstupnou bránou práve alkohol. Podľa tejto štúdie sa preukázalo, že 65% až 68% ľudí prišlo prvýkrát do kontaktu s alkohol než skúsilo iné návykové látky. Druhou látkou, ktorú najčastejšie prvýkrát ľudia vyskúšali je nikotín. Marihuana je až na treťom mieste2.

Ďalšia štúdia, v ktorej sa vedci zaoberali výskumom molekulárneho mechanizmu pri vstupných drogách sa konštatovalo, že v USA a v Európe je veľmi dobre definovaná sekvencia užívania návykových látok. Užívaniu marihuany predchádza užívanie alkoholu či nikotínu. Z tejto štúdie vyplýva, že ľudia sa primárne dostanú do kontaktu s alkoholom či nikotínom a až následne skúšajú iné návykové látky3.

Užívanie marihuany tiež nie je bez rizík

Z hľadiska využitia marihuany v medicíne uvádzam názor Dr. med. Grotenhermena, ktorý vo svojej štúdii uvádza nasledovné: „telesný potenciál závislosti na cannabis je veľmi nízky. Po ukončení dlhodobého užívania sa môžu po niekoľko dní objaviť abstinenčné príznaky formou narušeného spánku, častejších snov, potenie a podráždenosť. Psychická závislosť je možná pri zodpovedajúcej štruktúre osobnosti. Pri užívaní cannabisu ako lieku je nebezpečenstvo fyzickej závislosti zanedbateľné4.”

Tvrdenia doktora Grotenhermena potvrdzuje aj štúdia prof. Roquesa, ktorý pri porovnávaní nebezpečenstva alkoholu, opiátov, kokaínu, benzodiazepínov, nikotínu a marihuany dospel k záveru, že pri marihuane je slabá miera či už telesnej alebo psychickej závislosti, k poškodeniu nervového systému nedochádza, celková toxicita je veľmi slabá a spoločenskú nebezpečnosť označil za slabú. Pri alkohole dospel k záveru, že telesná a psychická závislosť je veľmi vysoká, poškodenie nervového systému, celková toxicita a spoločenská nebezpečnosť je vysoká5.

Záver

Treba si uvedomiť, že máme dostupnú ďaleko nebezpečnejšiu látku, ktorú si môžeme legálne zakúpiť. Prekvapím vás tvrdením, že alkohol je droga a je to tvrdá droga. Na Slovensku môže alkohol za každé šieste predčasné či násilné úmrtie. Toto nie je moje tvrdenie, ale výsledok výskumu vedcov z Univerzity Komenského6. Napriek tomu za marihuanu hrozia neprimerane vysoké a nepredvídateľné tresty a alkohol bez väčších problémov tolerujeme a priam ešte jeho konzumáciu podporujeme.

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…

 1. https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190207STO25316/europsky-parlament-je-za-to-aby-sa-konope-mohlo-vyuzivat-na-lekarske-ucely ↩︎
 2. HARDEY, S., THOMAS, S., STEIN, S., KELLEY, R., ACKERMANN, K. The Real Gateway Drug. 2023. Dostupné online: https://americanaddictioncenters.org/the-real-gateway-drug ↩︎
 3. LEVINE, A. et al. Molecular Mechanism for a Gateway Drug: Epigenetic Changes Initiated by Nicotine Prime Gene Expression by Cocaine. In: Sci Transl Med. 3(107), 2011. Dostupné online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4042673/ ↩︎
 4. GROTENHERMEN, F. Konopí jako lék. Olomouc: Fontána, 2009. s. 140. ↩︎
 5. ROQUES, B. La dangerosité des drogues: rapport au Secrétariat d´Etat á la Santé, s. 316. ↩︎
 6. https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/sestina-predcasnych-a-nasilnych-umrti-je-sposobena-alkoholom/ ↩︎
post

NARUŠ SOCIÁLNU IZOLÁCIU OBETÍ SYSTÉMU

Našli u nich trávu, nikomu neublížili, ich čin je bezobetný trestný čin. Oni sú však medzi vrahmi a násilníkmi na dlhé roky. Naši politici, sudcovia, a ostatná “elita” sa totiž stratili v nejakej všeobecnej halucinácii.

Ty im môžeš aspoň spríjemniť vianoce a priniesť pár chvíľ radostného odpútania sa od smutnej reality. Napíš niekomu z nich, pohľadnicu s krátkym pozdravom, čím bláznivejšiu tým lepšie, prípadne im tam nalep kopy nálepiek, to ich tiež poteší.

Pohľadnice im uľahčujú prežiť v tom nehostinnom prostredí, nezachránia ich, ale určite im to situáciu spríjemnia a zjednodušia. Väzenský systém ich presviedča, že sú zločinci, a ty môžeš napomôcť tomu, aby tomu klamstvu neuverili.

ADRESY NÁJDEŠ TU: https://www.freepepo.sk/konopni-vazni/

Písanie listov do väzenia môže byť pre týchto ľudí cennou podporou. Môže im pomôcť udržať si kontakt so svetom vonku a cítiť sa menej izolovaní. Listy môžu byť tiež zdrojom informácií a pomoci.

Ak sa rozhodnete písať list do väzenia, tu je niekoľko tipov:

Buďte úprimní a otvorení.

Povedzte človeku, prečo mu píšete.

Spýtajte sa ho, ako sa má.

O čom písať?

– O svojom živote. Povedzte väzňovi o tom, čo robíte, čo vás baví a s kým sa stretávate. Môžete mu tiež povedať o svojich plánoch do budúcnosti.

– O svojich myšlienkach a pocitoch. Povedzte väzňovi, ako sa cítite o jeho situácii. Môžete mu tiež povedať, čo si myslíte o systéme spravodlivosti alebo o jeho odsúdení.

– O svetových udalostiach. Ak je väzeň oboznámený s aktuálnymi udalosťami, môžete mu povedať o tom, čo sa deje vo svete. Môžete mu tiež povedať o svojich názoroch na tieto udalosti.

Písanie listov do väzenia môže byť pre oboch ľudí, ktorých spája, veľmi obohacujúce. Môže to byť spôsob, ako ukázať človeku, že na neho myslíte a že mu chcete pomôcť.

Aj malý čin láskavosti môže mať pre človeka vo väzení veľký význam. Ak sa rozhodnete písať list, urobte to s láskou a porozumením.

SPOLU SME SILNÍ!

INFO PRE AKTÍVNYCH – a rýchlo chápajúcich.

♠ BEGINNER LEVEL:
Tu nájdete adresy do basy pre chalanov vyradené na také tie bežné biele kancelárske samolepky /3×8 na A4/. To si viete vytlačiť, a nalepiť na akúkoľvek pohľadnicu a rozdať kamarátom:
https://shared-assets.adobe.com/…/7bb2c305-7d12-4800…

♦ EXPERT LEVEL:
A kto má prístup ku dobrej tlači. ten môže rovno natlačiť pohľadnice. Dáta pre tlač tu, čelná strana a chrbát pohľadníc sú samostatne, v dvoch súboroch:
https://shared-assets.adobe.com/…/299b941f-91c8-4203…

https://shared-assets.adobe.com/…/6c89d6cf-7461-4759…

♥ MASTER LEVEL:
Majstri si vyrábajú pohľadnice sami z kusu tvrdého papiera.

nezabúdajte, počas sviatkov je najviac otupno

STAŇ SA VIANOČNÝM ŠKRIATKOM

post

Sedem rokov v stave nepríčetnosti

Sedem rokov v Tibete či v stave nepríčetnosti? Kam siaha absurdnosť rozhodovacej praxe našich súdov? Asi budem pokračovať vo zverejňovaní divokých súdnych rozhodnutí. Už sme tu mali kúzelníkov z Najvyššieho súdu SR, ktorí dokážu z dvoch gramov hašišu spraviť 31 až 91 obvykle jednorazových dávok. Tentoraz prinášam ďalší bizarný prípad o tom, ako môže byť niekto sedem rokov vkuse nepríčetný vplyvom alkoholu a v tomto stave pravidelne mlátiť a znásilňovať svoju ženu.

Trestný čin opilstva

Trestný čin opilstva je upravený v § 363 Trestného zákona. Nie je to tá slávna 363, ktorá je často medializovaná, tá je v Trestnom poriadku. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto sa privedie vplyvom návykovej látky (najčastejšie alkoholu) do stavu nepríčetnosti a v tomto stave spácha nejaký trestný čin. Keďže trestný čin spácha v nepríčetnosti, nemal by byť trestne zodpovedný, lebo v stave nepríčetnosti sa vylučuje trestná zodpovednosť. Toto však neplatí, keď sa do stavu nepríčetnosti dostane páchateľ požitím návykových látok.

Názov tohto trestného činu je zlý, keďže do stavu nepríčetnosti sa dá priviesť aj inými návykovými látkami ako alkoholom. V Nemecku sa takéto konanie označuje Rauschdelikt a u nás by sa pre výstižnejšiu charakteristiku tohto protiprávneho konania mohlo tomu skôr hovoriť trestný čin intoxikácie.

Spáchanie tohto trestného činu spočíva v tom, že keď sa páchateľ dopustí iného trestného činu v stave nepríčetnosti, ktorý si privodil návykovou látkou (napr. niekoho zavraždí, či spôsobí ťažké ublíženie na zdraví) nebude zodpovedný za ten daný skutok, ale potrestá sa miernejšou sadzbou t. j. 3 až 8 rokov, keďže konal v stave nepríčetnosti, ktorý si privodil sám. Iné je, ak si tento stav páchateľ privodí úmyselne za účelom spáchania trestného činu. Vtedy je plne zodpovedný za ten trestný čin, ktorého sa dopustil.

Dá sa byť sedem rokov v takomto stave?

Ale pravdaže. Krajský súd Trenčín rozhodnutím sp. zn. 23To/113/2020 zo dňa 25. januára 2021 potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Prievidza sp. zn. 2T/60/2020 zo dňa 23. septembra 2020. V predmetnej veci išlo o trestný čin opilstva i keď skôr sa malo jednať o trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Tým, že k takémuto konaniu dochádzalo po dlhší čas (trestnoprávna prax označuje po dlhší čas viac ako 6 mesiacov) tak môžeme hovoriť o závažnejšom spôsobe konania a teda páchateľovi mal podľa § 208 ods. 3 písm. d) Trestného zákona hroziť trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov. Miesto toho dostal 4 roky a protialkoholické liečenie, lebo opilstvo.

Krajský súd Trenčín vo svojom rozhodnutí konštatoval, že „potom ako sa úmyselne uviedol do stavu nepríčetnosti požitím alkoholu, v dôsledku čoho nevedel ovládať svoje konanie od presne nezistenej doby v roku 2013 do mája 2019 v byte na adrese X. XXX/X, E. N., spôsoboval svojej družke F. O. fyzické a psychické utrpenie tým, že so stupňujúcou intenzitou, minimálne v priebehu jedného týždňa v každom mesiaci, ju opakovanie 1 – 5 krát denne potom, ako s ním odmietla mať pohlavný styk, fyzicky napádal tým spôsobom, že jej vulgárne nadával a pritom ju otvorenou dlaňou udieral do oblasti tváre, následkom čoho utrpela doposiaľ presne nezistené zranenia a následne po fyzických napadnutiach ju zhodil na posteľ, násilím jej roztiahol nohy, na to jej násilím do pošvy zasunul prsty a následne pohlavný úd a vykonal na nej násilím súlož…“

Krajský súd Trenčín vo svojom rozhodnutí ďalej uvádza, že „pri výmere trestu odňatia slobody bolo predovšetkým potrebné prihliadnuť najmä na to, že zo znaleckého posudku znalca z odvetvia psychiatrie vypracovaného na obžalovaného vyplynulo, že tento v čase páchania trestnej činnosti nemohol v dôsledku stredne ťažkej až ťažkej opitosti svoje konanie ovládať, jeho ovládacie schopnosti boli vymiznuté.“ Taktiež sa konštatovalo, že na základe znaleckých posudkov je páchateľ závislý na alkohole v 3. vývojovom štádiu závislosti a páchateľ mal konať v stave stredne ťažkej až ťažkej opitosti, kedy nedokázal svoje konanie ovládať.

Čo na to prokurátor?

Prokurátorovi to nedalo a vo svojom odvolaní voči vyššie uvedenému rozhodnutiu Okresného súdu Prievidza sa vyjadril, že „obžalovaný bol už v minulosti súdne trestaný, a to pre trestné činy týrania blízkej osoby a zverenej osoby a zločin znásilnenia, ktorých sa dopustil voči inej poškodenej. U obžalovaného sa teda nejedná o jednorazové náhodné porušenie spoločenských noriem, ale o opakované dlhodobé páchanie trestnej činnosti. Ani toto predošlé odsúdenie za totožnú trestnú činnosť mu nezabránilo v beštiálnej trestnej činnosti.“ Uvedené vyjadrenie prokurátora je dostupné vo vyššie citovanom rozhodnutí Krajského súdu Trenčín.

Kroky podnikla aj ministerka spravodlivosti

V tejto veci podala dovolanie na Najvyšší súd SR ministerka spravodlivosti Najvyšší súdu SR rozhodnutím sp. zn. 4Tdo/10/2022 zo dňa 04. októbra 2022 dovolanie ministerky odmietol z procesných dôvodov t. j. Najvyšší súd SR argumentáciu ministerky ani neskúmal, lebo procesné podmienky na podanie dovolania neboli splnené. Ministerka spravodlivosti nepovažovala trestný čin opilstva za trestný čin trváci, keďže pod skutkovú podstatu tohto trestného činu je možné podradiť jednotlivé, konkrétne konanie, nie však protiprávne konanie, ktoré má dlhodobý charakter. V danom prípade to bolo sedem rokov a dochádzalo k rovnakým a opakovaným spôsobom páchania trestného činu a vždy voči tej istej osobe. Ministerka spravodlivosti tiež konštatovala, že „ak by sedem rokov trvajúce týranie a znásilňovanie bolo možné považovať za opilstvo, bolo by možné takýmto spôsobom rozhodovať o väčšine trestných činov spáchaných pod vplyvom alkoholu za akékoľvek dlhé časové obdobie ako o trestnom čine opilstva podľa § 363 ods. 1 Trestného zákona, za predpokladu, že v znaleckom posudku vypracovanom po niekoľkých rokoch páchania trestnej činnosti bude uvedené, že páchateľ v dôsledku požitia alkoholu nevedel ovládať svoje konanie a jeho rozpoznávacie schopnosti boli znížené.“

Názor psychiatra na trestný čin opilstva

Doktor Hacek považuje trestný čin opilstva za nezmyselný. Uvádza, že v stave úplnej nepríčetnosti, ktorá je zavinená alkoholom, okrem patologickej opitosti a alkoholickej toxickej psychózy, je pre osobu bez diagnostikovanej závislosti od alkoholu problematické nielen spáchať nejaký trestný čin, ale vôbec artikulovať, pohybovať sa a z psychiatrického hľadiska vykonávať akékoľvek motoricky koordinované kopance, údery, bodanie atď. Pokiaľ by sa jednalo o osobu, ktorá nie je závislá od alkoholu a v dôsledku nadmernej konzumácie by sa priviedla do stavu nepríčetnosti, tak by bola s najväčšou pravdepodobnosťou takáto osoba v stave bezvedomia či v kóme a bolo by dosť možné, že bez cudzej pomoci by takáto osoba skôr zomrela akoby bola schopná dopustiť sa akéhokoľvek trestného činu1.

Doktor Hacek ešte k trestnému činu opilstva uvádza, že dokazovanie preukázania úmyslu privodiť si stav nepríčetnosti na spáchanie trestného činu je z praktického hľadiska nesmierne náročné. Nemalo by dochádzať k situáciám kedy by páchateľ mohol zneužiť súčasné znenie Trestného zákona a závažnú trestnú činnosť prekryl opilstvom.

Záver

Návrh veľkej novely Trestného zákona, ktorý bol predložený počas pôsobenia Márie Kolíkovej ako ministerky spravodlivosti obsahoval vypustenie trestného činu opilstva2. Hlavným dôvodom bolo práve to, aby nedochádzalo k vyššie uvedeným situáciám, teda aby sa závažnejšie konanie nedalo miernejšie trestať ako opilstvo.

Návrh veľkej novely Trestného zákona, ktorý predkladal už Viliam Karas ako minister spravodlivosti neobsahoval vypustenie trestného činu opilstva a novela sa tohto trestného činu nemala dotknúť3.

Právnici nie sú chodiaca dokonalosť. V prípade medicínsky relevantných otázok sa musia riadiť tým, čo povedia lekári resp. znalci. Lenže keby to tak bolo, neexistovala by napr. obvykle jednorazová dávka a keď má súd pochybnosti, priberie do konania ďalšieho znalca.

Ponechať či odstrániť trestný čin opilstva? Je to celkom dilema. Každopádne Kolíkovej novela bola trošku zle interpretovaná v médiách a nešlo o to, aby vypustením opilstva nebol nikto potrestaný za páchanie trestnej činnosti v stave nepríčetnosti, ktorú si sám privodil. Išlo o to, aby páchateľ nezneužil túto skutkovú podstatu na to, aby sa vyhol vyššiemu trestu. Minimálne by bolo na zvážení doplniť § 363 ods. 2 Trestného zákona, že o trestný čin opilstva nepôjde, ak protiprávne konanie páchateľ spáchal opakovane. Tak by sa mohlo predísť vyššie spomenutej situácii. Nemôže dochádzať k ukladaniu podstatne nižšieho trestu páchateľovi násilného konania z dôvodu dlhodobého neliečeného alkoholizmu alebo závislosti na inej návykovej látke.

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…

 1. HACEK, V.: Trestný čin „opilstvo“ z pohľadu psychiatra. In: Psychiatria pre prax, č. 12 (1), 2011, s. 38. Dostupné online: https://www.solen.sk/storage/file/article/69518726e7cb79a06795d67c814ee6ae.pdf ↩︎
 2. Legislatívny proces č. LP/2021/744. Dostupné online: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2021/744 ↩︎
 3. Rokovanie vlády materiál č. UV-9735/2023. Dostupné online: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28165/1 ↩︎
post

Z 2 gramov hašišu až 91 dávok

Ukážte mi toho, kto dokáže z dvoch gramov hašišu vyrobiť 91 dávok. Myslíte si, že to je absurdné? Nie je. Najvyšší súd SR konštatoval, že to možné je, teda teoreticky. Už v predchádzajúcich článkoch som rozoberal absenciu predvídateľnosti v prípade drogových trestných činov. Toto je len taký klinec do hrobu. Myslím si, že na tomto príklade zo súdnej praxe nám bude už úplne jasno, že máme obrovské medzery v posudzovaní drogovej trestnej činnosti.

Čo je hašiš?

Hašiš ako aj jeho získavanie má dlhoročnú tradíciu v krajinách Strednej Ázie Najmä na severe Indie a v Nepále sa konzumuje už po stáročia. Hašiš sa získava z čerstvých rastlín rodu Cannabis. Tradičným spôsobom získavania hašišu je šúchaním živých rastlín rodu Cannabis v rukách, na ktoré sa nalepí konopná živica s vysokým obsahom THC a takto získaná živica môže mať až 60% delta-9-tetrahydrocannabinol (ďalej len „THC“). Pri tomto tradičnom spôsobe sa nepoužívajú žiadne chemikálie ani rozpúšťadlá a takto získaný hašiš sa nazýva čaras1.

Hašiš má dlhoročnú tradíciu nielen v Indii a Nepále, ale aj na Blízkom Východe. Na Blízkom východe sa však používa iná metóda spracovania a asi najznámejší je marocký hašiš i keď medzi najväčších producentov okrem Maroka patrí aj Afganistan2.

Ako to je s hašišom?

Hašiš, podobne ako marihuana, sa na čiernom trhu predávajú v gramoch. Pri týchto psychotropných látkach ťažko hovoriť o predaji tzv. skladačiek, ktoré zväčša obsahujú veľmi malé množstvo tej ktorej omamnej alebo psychotropnej látky. Priemerná cena jedného gramu hašišu bola v roku 2021 medzi 5 Eur za gram až 30 Eur za gram3. Za druhý štvrťrok 2022 bola cena hašišu medzi 5 Eur za gram až 15 Eur za gram4. Toto sú najaktuálnejšie údaje, ktoré sú momentálne dostupné na stránke Ministerstva vnútra SR.

Najvyšší súd SR dokáže nemožné

Prečin či zločin? V prípade hašišu, a to stačí aj keď prechováva páchateľ čo i len jeden gram, as najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o zločin. Ako absurdný príklad na obvykle jednorazovú dávku poslúži rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Tdo/80/2017 zo dňa 13.12.2017. V čom spočíva absurdnosť tohto rozhodnutia? Išlo o prípad, v ktorom Najvyšší súd SR rozhodoval, či má byť obvinený väzobne stíhaný. Bola prítomná obava, že obvinený nebude mať zabezpečený stály príjem a prechovával u seba dva gramy hašišu. K obave z obchodovania s drogami Najvyšší súd SR dospel z dôvodu, že „uvedenú obavu možno vyvodiť aj zo skutočnosti, že u obvineného bol zaistený hašiš – 2 g s celkovým obsahom THC – účinnej látky rastliny konope 45,8 %, z ktorej by bolo možné vyrobiť od 31 do 91 obvykle jednorazových dávok. Vzhľadom na množstvo drogy je zrejmé, že obvinený zakúpenú drogu chcel, či mienil predávať aj iným osobám, a teda mal z uvedenej trestnej činnosti príjem.“

Zákonné to je…

Hašiš spravidla obsahuje niekoľkonásobne vyššiu koncentráciu THC ako marihuana. Pokiaľ sa vezme do úvahy, že jeden gram hašišu bude obsahovať aspoň 45,8% THC, ako tomu bolo vo vyššie uvedenom rozhodnutí, tak by dochádzalo k prechovávaniu minimálne 15 obvykle jednorazových dávok. Hodnota jedného gramu hašišu však bude zanedbateľná, no vzhľadom na vysoký počet obvykle jednorazových dávok nepôjde o spáchanie prečinu podľa § 171 ods. 2 Trestného zákona (max. 2 roky trestu odňatia slobody), ale rovno zločinu podľa § 172 ods. 1 Trestného zákona (3 až 7 rokov trestu odňatia slobody).

Záver

Páchateľ, ktorý prechováva čo i len jeden gram hašišu si nevie bežnými spôsobmi overiť množstvo účinnej látky, vie si overiť maximálne hmotnosť. Najvyšší súd ČR vo svojom stanovisku sp. zn. Tpjn 301/2013 prihliadal na skutočnosť, že hašiš spravidla obsahuje vyššie množstvo THC a za množstvo väčšie než malé označil viac ako 5 gramov hašišu, pričom pri marihuane sa jedná až o viac ako 10 gramov. V našej súdnej praxi sa nerozlišuje a v prípade hašišu v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o predvídateľnosti, keďže teoreticky aj za prechovávanie čo i len jedného gramu môže ísť o zločin vzhľadom na vysokú koncentráciu THC, pričom z hľadiska hmotnostného páchateľ môže byť v domnienke, že sa jedná len o prečin. Nielenže absentuje predvídateľnosť, ale sa nám aj potvrdzuje, že inštitút obvykle jednorazovej dávky je nezmyselným prežitkom trestného práva… a že v tom máme neskutočný bordel.

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…

 1. INCIARDI, A., J.: The War on Drugs II: The Continuing Epic of Heroin, Cocaine, Crack, Crime, AIDS, and Public Policy. Michigan: Mayfield Publishing Company, 1992. s. 19. ↩︎
 2. https://news.un.org/en/story/2010/03/334142 ↩︎
 3. Správa o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za rok 2021. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, 2022. s. 64. ↩︎
 4. https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/naka_npdj/2022/Monitorovanie_cien_OPL_2022_stvrtrok_2.pdf ↩︎
post

Dá sa u nás predvídať trest a čo je to obvykle jednorazová dávka?

Ako môže dochádzať k situáciám, že páchateľ vopred netuší alebo len veľmi ťažko vie odhadnúť, že aký trest mu môže hroziť v prípade drogových trestných činov? Odpoveď nie je až taká jednoduchá. V podmienkach Slovenskej republiky v prípade drogových trestných činov nemôžeme hovoriť o predvídateľnosti. To, že je zákonom zakázané prechovávanie niektorých látok vieme. To, že aká je výška trestnej sadzby vieme z Trestného zákona vyčítať. Ako však bude rozhodovať súd a posudzovať dané konanie je už náročnejšia otázka. Taktiež je problematický aj pojem obvykle jednorazová dávka, keďže ani srnky netušia aké množstvo bude znalec považovať za obvykle jednorazovú dávku.

Čo je to predvídateľnosť?

V modernej demokratickej spoločnosti je žiadúce a priam nevyhnutné, aby bola predvídateľnosť prítomná už v zákone. Zákon má byť postavený tak, aby nevytváral nedôvodné rozdiely medzi ľuďmi. V zákone má byť upravené, že sa bude rovnako zaobchádzať v rovnakých prípadoch. Toto však neplatí len pri tvorbe zákonov a ich následného znenia. Táto skutočnosť sa má premietnuť aj do súdnych rozhodnutí. Súdne rozhodnutie je individuálnym aktom práva. To znamená, že súd preskúma vzniknutú situáciu a rozhodne podľa platného zákona. Zároveň súd pri rozhodovaní musí prihliadať na to, aby sa pri rozhodovaní neodchýlil od zaužívanej súdnej praxe. Predvídateľné rozhodnutie súdu je také rozhodnutie, ktoré je vydané v súlade s platným právom a predchádzajúcimi rozhodnutiami ostatných súdov, ktoré rozhodovali o podobných prípadoch1.

Vo všeobecnosti v rámci predvídateľnosti rozhodovania uvediem nález Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 275/2018 zo dňa 25.06. 2019, v ktorom sa konštatuje, že „princíp predvídateľnosti rozhodovania a rozhodnutia znamená, že účastníci právnych vzťahov môžu legitímne očakávať, že štátne orgány budú v skutkovo a právne porovnateľných prípadoch rozhodovať rovnako. Iba takýto postup rešpektuje princíp právnej istoty a jeho dôsledné dodržiavanie sa významne pozitívne prejavuje aj v rámci celkového nazerania spoločnosti na význam a úlohu práva.“

Je predvídateľnosť prítomná aj pri drogových trestných činoch?

Túto otázku nie je také jednoduché zodpovedať a treba ju posudzovať z dvoch hľadísk. Prvým je neobjektívny právnický konštrukt obvykle jednorazová dávka, ktorý má vplyv na predvídateľnosť a druhé hľadisko je miesto a čas spáchania trestného činu. Budem sa venovať len obvykle jednorazovej dávke a predvídateľnosti, keďže miesto a čas som už rozobral v tomto článku a je možné konštatovať, že v prípade prechovávania viac než 10 obvykle jednorazových dávok, či pestovania alebo obchodovania sú výšky trestov ťažko predvídateľné až by sa dalo konštatovať, že pre bežného človeka nepredvídateľné.

Problém menom obvykle jednorazová dávka

Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Tdo/53/2016 zo dňa 25.04.2017 bude považované za obvykle jednorazovú dávku akékoľvek množstvo tej ktorej omamnej alebo psychotropnej látky a nebude sa jednať o tzv. zvyškové množstvo, pokiaľ toto množstvo spolu s koncentráciou omamnej či psychotropnej látky je spôsobilé ovplyvniť rozpoznávacie schopnosti páchateľa či jeho správanie.

Nestotožňujem sa s vyššie uvedeným názorom Najvyššieho súdu SR a ako protiargument predkladám rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 4Tz/142/2000 zo dňa 12.07.2000, v ktorom sa konštatovalo, že „musí však jít o držení takové látky v množství převyšujícím dávku potřebnou pro držitele (podle stupně jeho závislosti), neboť držení jen jedné dávky konzumentem drog před jejich použitím není přechováváním, ale jen tzv. spotřební držbou“.

Ako určiť obvykle jednorazovú dávku?

Určenie obvykle jednorazovej dávky je veľmi náročné. Pri určovaní tejto skutočnosti je potrebný znalecký posudok z odboru psychiatria. Znalec však nemá v kompetencii experimentálne skúšať, že aké množstvo tej ktorej omamnej či psychotropnej látky môže nepriaznivo ovplyvniť psychiku konkrétnej osoby, jeho ovládacie a rozpoznávacie schopnosti či sociálne správanie. Vykonanie takéhoto experimentu znalcom je neprípustné jednak zo zákonného hľadiska ako aj z hľadiska medicínskej etiky. Ako môže teda znalec objektívne určiť obvykle jednorazovú dávku2?

V Českej republike, podľa stanoviska Najvyššieho súdu ČR sp. zn. Tpjn 301/2013 zo dňa 13.03.2014, má páchateľ podstatne väčšiu predvídateľnosť v prípade svojho protiprávneho konania. Ako príklad môžeme uviesť marihuanu. Podľa stanoviska, ak prechováva páchateľ marihuanu do množstva 10 gramov, tak sa bude jednať o prechovávanie tzv. „množstva väčšieho než malého“ a za takéto konanie môže byť uložená pokuta a dané protiprávne konanie sa bude posudzovať v medziach správneho práva. Až v prípade prechovávania množstva väčšieho než 10 gramov marihuany prichádza do úvahy trestné konanie a postih prostriedkami trestného práva3. Hmotnosť tej ktorej omamnej či psychotropnej látky si bez väčších ťažkostí vie páchateľ overiť čo sa však nedá povedať o obvykle jednorazovej dávke, čo je pojem dosť abstraktný.

Trestné sadzby za prechovávanie do max. 10 obvykle jednorazových dávok

Nižšie predkladám prehľadnú tabuľku, v ktorej uvádzam výšku trestných sadzieb pri neoprávnenom prechovávaní omamných a psychotropných látok do 10 obvykle jednorazových dávok.

Ustanovenie Trestného zákonaObvykle jednorazová dávkaTrestná sadzba
§ 171 ods. 1 – marihuanamax. 3až 1 rok
§ 171 ods. 2 – marihuanaviac než 3 a max. 10až 2 roky
§ 171 ods. 3 – iné látkymax. 3až 3 roky
§ 171 ods. 4 – iné látkyviac než 3 a max. 10až 5 rokov

Znalec z odboru psychiatria keď určí, že čo vlastne je pri tej ktorej zaistenej látke obvykle jednorazová dávka je možné usudzovať, že pod ktorú skutkovú podstatu bude spadať dané protiprávne konanie a aká je výška trestnej sadzby. V týchto prípadoch však často nastáva situácia, že obhajoba spochybňuje znalecký posudok, keďže pre každého užívateľa je iná obvykle jednorazová dávka a nemusí to vôbec korešpondovať s tým, čo znalec určí za obvykle jednorazovú dávku.

Záver

Pri drogových trestných činoch sa aplikuje zastaraný a neobjektívny inštitút obvykle jednorazovej dávky, ktorý negatívne vplýva na predvídateľnosť trestu a z medicínskeho hľadiska sa nejedná o relevantný pojem. Túto skutočnosť konštatoval aj doktor Okruhlica, ktorý tento pojem označuje ako právnický konštrukt4.

Najjednoduchším riešením v tejto problematike by bolo inšpirovať sa Českou republikou a stanoviskom Najvyššieho súdu ČR. Pokiaľ by došlo k jasnému a prehľadnému zadefinovaniu množstva tej ktorej omamnej alebo psychotropnej látky obyčajnou tabuľkou, odstránili by sme tento chaos, ktorý tu v súčasnosti máme. Zatiaľ nám ostáva len predpokladať, že ako znalec vyhodnotí čo to je obvykle jednorazová dávka pri tej ktorej látke alebo sa môžeme obrátiť na vešticu Jolandu alebo Vlastíka Plamínka…

Zastávam názor doktora Ribára, že v prípade drogových trestných činov nie je možné podľa súčasnej legislatívy predvídať trest5.

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…

 1. OPPET, L.: Právna istota a predvídateľnosť súdnych rozhodnutí. In: Právny obzor, č. 4, 2008. Dostupné online: https://www.legalis.sk/sk/casopis/pravny-obzor/pravna-istota-a-predvidatelnost-sudnych-rozhodnuti.m-1126.html ↩︎
 2. KLIMEK, L. a kol.: Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o. 2020. s. 493. ↩︎
 3. ZÁBRENSZKI, T.: Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikatúrou. Žilina: Eurokódex, 2022, s. 40. ↩︎
 4. OKRUHLICA, Ľ.: Pojem „obvykle jednorazová dávka“ nie je medicínsky pojem. In: Alkoholizmus a drogové závislosti, č. 4/2012, 2012. Dostupné online: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a208-psychiatri-pojem-obvykle-jednorazova-davka-nie-je-medicinsky-pojem ↩︎
 5. RIBÁR, I.: Analýza dodržiavania princípu predvídateľnosti v oblasti nezákonného obchodu, prechovávania marihuany. 2022. Dostupné online: https://rs-p.digital/ne-predvidatelnost-trestu/ ↩︎
post

Nie je jedno, že kedy a kde?

V tomto článku si priblížime, že ako podľa súčasného stavu orgány činné v trestom konaní posudzujú prechovávanie omamných a psychotropných látok. V prípade prechovávania čohokoľvek, čo nájdeme zaradené v prílohe č. 1 k zák. č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov do maximálne 10 obvykle jednorazových dávok je postup relatívne jednoduchý. Teda diskutabilné je len, že čo je považované za obvykle jednorazovú dávku. Tento prežitok máme v zákone od roku 1999 a je odbornou verejnosťou často kritizovaný. Doktor Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, považuje tento pojem za právnický konštrukt a je názoru, že pojem obvykle jednorazová dávka nie je medicínskym pojmom1.

Ako sa však posudzuje prechovávanie väčšieho množstva omamných a psychotropných látok v prípade množstva väčšieho ako 10 obvykle jednorazových dávok? V takomto prípade sa už nebude jednať spáchanie trestného činu podľa § 171 Trestného zákona, ale podľa § 172 Trestného zákona. To znamená, že keď niekto prechováva viac než 10 obvykle jednorazových dávok sa dopúšťa zločinu, prípade pri väčšom množstve sa dopúšťa obzvlášť závažného zločinu.

Vzniknutá škoda v rámci prechovávania omamných a psychotropných látok

V prípade množstva väčšieho ako 10 obvykle jednorazových dávok je potrebné určiť výšku škody. Teda aspoň hypotetickej škody. V § 124 Trestného zákona máme definíciu škody, čím sa rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na účely Trestného zákona rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom.

Následne § 125 ods. 1 Trestného zákona určuje výšku škody a definuje 4 pojmy, ktoré sa používajú na označenie výšky škody.

 • malá škoda = viac než 266 Eur a menej ako 2660 Eur
 • väčšia škoda = aspoň 2660 Eur a menej ako 26 600 Eur
 • značná škoda = aspoň 26 600 Eur a menej ako 133 000 Eur
 • škoda veľkého rozsahu = 133 000 Eur a viac

Pri prechovávaní omamných a psychotropných látok je podstatný aj § 126 ods. 1 Trestného zákona, ktorý hovorí, že pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva.

Aký vplyv má škoda na výšku trestnej sadzby?

 Ustanovenie Trestného zákonaVýška škody v EURTrestná sadzba
§ 172 ods. 1 – marihuanado 26603 až 7 rokov
§ 172 ods. 3 – iné látkydo 26603 až 10 rokov
§ 172 ods. 6 písm. d) – všetky látky2660 – 26 60010 až 15 rokov
§ 172 ods. 7 písm. c) – všetky látky26 600 – 133 00015 až 20 rokov
§ 172 ods. 8 písm. c) – všetky látky133 000 a viac20 až 25 rokov prípadne doživotie

Čo to v praxi znamená?

Vyššie uvedená tabuľka poukazuje na skutočnosť, že ako vplýva výška škody na skutočnosť, že ktorý paragraf Trestného zákona bude použitý v prípade množstva prechovávanej látky. Podotýkame, že nie je vôbec potrebné, aby sa preukázalo obchodovanie s omamnými alebo psychotropnými látkami. Stačí pokiaľ páchateľ prechováva väčšie množstvo ako 10 obvykle jednorazových dávok.

Konkrétny paragraf, ktorý bude následne uvedený v uznesení o vznesení obvinenia teda závisí od množstva zaistenej látky a podľa trhovej ceny danej látky na čiernom trhu. Čiže dôjde k vynásobeniu množstva danej látky s trhovou cenou v danom kraji, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu v danom období kedy bola látka zaistená.

Čiže miesto a čas majú vplyv na výšku trestnej sadzby. Položil som otázku Ministerstvu vnútra SR, že či ozaj takýmto spôsobom posudzujú tieto skutky a oni mi to potvrdili. Moja otázka znela:

“Môže dochádzať k situácii, že podľa miesta a času spáchania drogovej trestnej činnosti sa môže líšiť skutok, z ktorého je následne páchateľ obvinený? Mám na mysli skutočnosť, že ak je v BA napr. cena 1 gramu marihuany len 5 Eur a napr. v BB je cena 1 gramu marihuany 10 Eur, tak keď je zaistené podobné množstvo u obidvoch páchateľov, páchateľ v BB môže byť obvinený z obzvlášť závažného zločinu (keďže hodnota zaistenej drogy prekročí sumu 2660 Eur) dokým páchateľ v BA iba zo zločinu (hodnota zaistenej drogy neprekročí sumu 2660 Eur)?”

Čo som tým sledoval? Išlo mi o to, že pokiaľ máme dvoch páchateľov, ktorí sa dopustia toho istého trestného činu, v rovnakom čase, ale v inom kraji, či je možné kvôli cene danej látky v danom kraji, že jeden páchateľ bude obvinený zo zločinu a dostane nižšiu sadzbu a druhý páchateľ bude za podobné množstvo obvinený z obzvlášť závažného zločinu a dostane vyššiu sadzbu. Je to tak. Nižšie prikladám oficiálnu odpoveď od NAKA č. listu PPZ-NKA-46-005/2023-I zo dňa 09.10.2023.

Záver

Máme to čierne na bielom alebo akoby klasik povedal biele na čiernom. Keď sa pripravovala Veľká novela Trestného zákona sám prof. Čentéš sa vyjadril, že “odstráni sa tiež absurdná situácia, keď za rovnaké množstvo rovnakej drogy bol človek prísnejšie postihnutý napríklad v Humennom než v Bratislave. Doteraz sa totiž prihliadalo na cenu na nelegálnom trhu, ktorá bola odlišná v jednotlivých regiónoch Slovenska. V dôsledku toho sa ukladali odlišné tresty.2

Zjednodušene povedané, ak máme dve osoby, ktoré prechovávali dajme tomu cca 300g marihuany v rovnakom čase (cena sa stanovuje každý štvrťrok), ale na inom mieste kde je rozdiel v cene, bude to mať vplyv na výšku trestnej sadzby. Dajme tomu, že cena za 1g marihuany je v Bratislavskom kraji 5 eur a v Banskobystrickom kraji 10 eur. Čo to znamená? Osoba v BA bude obvinená zo zločinu so sadzbou 3 až 7 rokov trestu odňatia slobody lebo 300g x 5 Eur za gram = 1500 Eur (nepresiahne škodu 2660 Eur). Osoba v BB bude obvinená z obzvlášť závažného zločinu so sadzbou 10 až 15 rokov trestu odňatia slobody lebo 300g x 10 Eur za gram = 3000 Eur (presiahne škodu 2660 Eur). Samozrejme, posledné slovo má súd, keďže jedine súd rozhoduje o vine a treste a súd môže podliezť spodnú hranicu t. j. tých 10 rokov. Každopádne takéto nastavenie nie je spravodlivé.

Veľká novela Trestného zákona neprešla a uvidíme, že či sa táto absurdnosť odstráni. Keď Vás zaujíma cena tej ktorej látky na čiernom trhu, môžete si pozrieť Správy o stave a vývoji drogovej scény na území SR, ktoré NAKA každoročne zverejňuje. Ono nie je jedno, že kedy a kde dôjde k spáchaniu trestného činu neoprávneného prechovávania lebo podľa ceny v danom čase a regióne sa bude posudzovať aj výška trestnej sadzby a vôbec nie je potrebné, aby pri danom konaní bolo preukázané obchodovanie, úplne stačí, že daná osoba prechováva väčšie množstvo.

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…

 1. http://www.pravnelisty.sk/clanky/a208-psychiatri-pojem-obvykle-jednorazova-davka-nie-je-medicinsky-pojem ↩︎
 2. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/656403-centes-chceme-aby-bol-kazdy-rozsudok-usity-na-mieru/ ↩︎
post

Neverte všetkému čo čítate…

Možno ste boli medzi tými “šťastnými” jedincami, ktorí dostali do schránky taký pekný leták o tom aká je marihuana smrteľne nebezpečná látka. Tieto letáky sa distribuujú už niekoľko rokov po celom Slovensku.

Tu Vám ukážem, že o čo sa vlastne jedná.

Nestretli ste sa s tým? Tak Vám prikladám niečo, čo ste už možno videli. Tieto bilbordy so známymi športovcami je či bolo možné vidieť po celej krajine. Asi tým športovcom nepovedali, že kto je za tým celým.

Jedná sa o dve občianske združenia, ktoré šíria tieto nepravdivé informácie. Sú to združenia BEZ DROG, o. z. a Slovensko bez drog, o. z.. Pozorným okom si môžete všimnúť logo so zemeguľou. Obe združenia používajú rovnaké logo. Komu však patrí?

Problémom však je, že ľudia z týchto združení možno mali prednášky na školách kam chodia Vaše deti (ak nejaké máte). Šírenie nepravdivých informácií ohľadom drog prostredníctvom prednášok na školách je jedným z ich obľúbených nástrojov.

Dopátral som sa k tomu, že čo sú vlastne zač a odkiaľ tieto združenia prevzali tieto múdrosti. Jedná sa o scientológov. Nemám nič proti rôznym vieram a uctievaniu kadečoho možného. Každý nech si uznáva koho a čo chce, ale nech si to robí doma za zavretými dverami. Moja sloboda predsa končí tam, kde tvoja začína, či nie? Problém je však v tom, že tlačia svoje nepravdivé informácie aj deťom.

Čo sú vlastne zač?

Obidve tieto združenia majú spoločného menovateľa, ktorým je náboženský podtón a prebraté myšlienky z amerického Foundation for a Drug-Free World[1]. Na webových stránkach a v informačných materiáloch oboch združení je možné nájsť logo tejto americkej organizácie, ktorá je neziskovou organizáciou pôsobiacou v Los Angeles. Táto nezisková organizácia patrí pod scientológov. Tieto dve združenia prebrali a preložili informačné materiály a pseudodokumentárne filmy z kampane Thruth About Drugs, ktoré boli vypracované práve neziskovou organizáciou Foundation for a Drug-Free World. Stačí si porovnať anglické verzie týchto materiálov so slovenskými a v samej podstate tieto združenia na Foundation for a Drug-Free World aj odkazujú. Táto nezisková organizácia je priamo spomenutá na oficiálnej webstránke www.scientology.org, ktorá je hlavnou stránkou scientológov v USA.

Ako reagovali v USA na Foundation for a Drug-Free World?

V USA bola táto nezisková organizácia resp. ich program Truth About Drugs označená za pseudovedu a otvorene bolo konštatované, že sa jednalo o protidrogovú kampaň scientológov. Program založilo toto kontroverzné náboženské hnutie v roku 2006 a začalo ho šíriť po školách. Začali sa čoskoro ozývať negatívne ohlasy na túto činnosť, že šíria nepravdivé informácie[2].

Štátny dozorca Jack O´Connell urgoval všetky Kalifornské školy, aby ukončili akúkoľvek spoluprácu v rámci programu Narconon (vzdelávací program scientológov o drogách), keďže došlo k prehodnoteniu tejto aktivity a dospelo sa k záveru, že tento program je plný nepresných informácií a informácií, ktoré sa nezakladajú na vedeckých faktoch[3].

V USA sa stávala presne táto situácia, ktorej čelí Slovensko. Na školách v USA pôsobili rôzne scientologické združenia, ktoré chodili robiť „osvetu“ týkajúcu sa drogovej prevencie. Školy ani len netušili, že sa jedná o združenie, ktoré miesto relevantných informácii poskytne polopravdy či až klamlivé informácie v rámci danej problematiky. Samotné Foundation for a Drug-Free World sa neprezentovalo na prepojenie so scientologickou cirkvou avšak z daňovej dokumentácie bolo prelinkovanie preukázané. V štáte New York mala táto organizácia celkom úspešné pôsobenie, dokým sa nepreukázalo prepojenie na scientologickú cirkev, kedy bol tento program vylúčený zo všetkých štátnych škôl ako aj programov pre mládež[4].

Čo sme už podnikli?

Webstránka združenia BEZ DROG bola na základe môjho stanoviska zaradená odbornou komisiou na zoznam konšpiračných webov do tzv. šedej zóny. Čiže tento web nájdete na stránke konšpirátory.sk medzi potenciálne nebezpečnými webstránkami, ktoré šíria nepravdivé či neúplné informácie. Môžete si to sami overiť na tomto odkaze https://konspiratori.sk/stranka/1309

Úvaha na záver

Dvakrát meraj a raz rež. V tomto kontexte mám na mysli, že si treba overiť zdroje a ich relevantnosť. To, že niečo príde do schránky alebo je na internete nemusí byť vôbec pravda. Najmä by som chcel apelovať na tých z Vás, ktorých deti navštevujú školu, aby sa nezúčastnili na prednáškach so pseudovedeckými faktami. Školy veľakrát netušia, že o čo sa jedná a dajú možnosť takýmto ľuďom robiť deťom prednášky.

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…


[1] Dostupné online: https://www.scientology.org/faq/scientology-in-society/foundation-for-a-drug-free-world.html

[2] LILLEY-MATHIS, B. A Scientology-Run Anti-Drug Group Works Extensively in New York City Schools. Dostupné online: https://slate.com/news-and-politics/2015/01/scientology-new-york-city-schools-drug-free-world-foundation-works-with-students.html

[3] ASIMOV, N. Schools urged to drop antidrug program / Scientology-linked teachings inaccurate, superintendent says. Dostupné online: https://www.sfgate.com/education/article/Schools-urged-to-drop-antidrug-program-2728677.php

[4] WEIL, K. School Accidentally Hired Church of Scientology-Backed Group to Teach Drug Education. Dostupné online: https://www.thedailybeast.com/school-accidentally-hired-church-of-scientology-backed-group-to-teach-drug-education