Dostať sa do basy by malo byť po novom ešte jednoduchšie. Kto si chce ten all inclusive vyskúšať, tak mu bude stačiť neplatiť pokuty. Lex atentát, vážení. Tento zákon však s reakciou na atentát má pramálo spoločné. Keby som mal nazvať jedným slovom túto pokrokovú legislatívu na štýl Severná Kórea, tak by to bolo slovo represia. Nebudem sa však venovať poukazovaniu na obmedzovanie práva na zhromažďovanie, ale skôr na krátku vetu, ktorú chcú vsunúť do Trestného zákona.

Rozhodnutia treba rešpektovať

Čo vlastne je ten § 348 Trestného zákona? Ide o trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Čo si pod tým predstaviť? Zákon stanovuje viacero ne/konaní, kedy súd či iný orgán verejnej moci niečo povedal a osoba, ktorá má ne/konať to nerobí. V praxi bežná vec, zoberú mi vodičák, no som taký frajer, že aj tak budem šoférovať, veď auto ide na benzín či naftu. Prípadne som bezhlavo zamilovaný do nejakej slečny, ale súd mi zakázal sa k nej čo i len priblížiť, no nemôže nám nejaký súd v našej láske brániť a aj tak sa budem snažiť doliezať. Toto sú prípady, kedy môže dôjsť k mareniu výkonu úradného rozhodnutia. A príkladov by sme našli viacej. Toto je však bežná prax a trestné právo sa použije vážne ako krajné riešenie, lebo už raz súd povedal, že kde sú medze, no nestačilo to.

Neplatíš? Pôjdeš do basy!

Na zjazde Ústredného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska rokovaní vlády dňa 12.06.2024 sa naši neomylní súdruhovia ministri zhodli na návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike. Tento zákon má priniesť pokoj medzi i tak polarizovanú spoločnosť a bude nám svitať na krajšie dni.

Do Trestného zákona sa má doplniť jedna krátka veta, konkrétne sa má zaviesť písm. m) do § 348 ods. 1, ktorá znie:

„bez vážneho dôvodu nesplní povinnosť zaplatiť pokutu alebo obdobnú sankciu peňažnej povahy uloženú rozhodnutím štátneho orgánu v malej výške.“

Keďže je veľký zlepenec novelizujúci Trestný zákon momentálne pozastavený Ústavným súdom SR, tak malá výška je stále 266 Eur. Bez vážneho dôvodu ani srnky netušia čo je. To si počkáme, že ako si to súdy vyložia, že čo to bude.

V praxi by to však malo znamenať, že ak niekto nezaplatí pokutu vyššiu ako 266 Eur, tak sa dopustí trestného činu, za ktorý bude možné uložiť trest odňatia slobody až na dva roky. Aj za objektívnu zodpovednosť, čiže keď požičiate niekomu svoje auto a ten dotyčný narobí pokuty. Ono to nemusí byť jedna super pokuta vyššia ako 266 Eur, môže to byť aj viac menších, ktoré časom prevýšia hodnotu 266 Eur.

Samozrejme, ide sa zvyšovať aj pokuta za priestupky týkajúce sa občianskeho spolunažívania. Výška bude až 1000 Eur. Čiže keď sa pohádate so susedom, vymeníte si pár teplých slov či faciek a niekto zavolá príslušníkov, tak po novom to môže byť až hádka či facka za tisícku. Odmietnete zaplatiť? Stanete sa páchateľom trestného činu a bude hroziť trest odňatia slobody až na dva roky.

Prečo to zavádzajú? Lebo neposlúchame

Ako dosiahnuť rešpekt? Existuje viacero spôsobov, no nie vždy sa efekt dostaví dostatočne rýchlo. Hrozbou trestu je to predsa jednoduchšie. Dôvodová správa k tejto jednej úžasnej vete spomína, že:

„Dôvodom je snaha reagovať na prípady svojvoľného ignorovania ukladaných peňažných sankcií, ktorým sa podrýva autorita administratívneho trestania orgánmi štátu, ako aj nedostatočný odstrašujúci efekt výkonu správneho rozhodnutia.“

Lenže táto palica má dve strany. Tí, ktorí sme zodpovednejší a vieme, že pokuty sa nehádžu do koša a poštu si treba preberať, nejaký problém mať nebudeme. Nuž je medzi nami kopec alfa samcov, ktorým predsa štát nebude rozkazovať ako sa majú správať. Možno práve takto dôjde k skroteniu vášní aj na úkor popierania účelu trestného práva spojeného s bezhlavým trestaním. Možno ani nie. Veď snáď tento nezmysel skončí na Ústavnom súde SR a ten slušne odkáže súdruhom, že toto je už fakt cez čiaru.

Do psej matere…

Takto sa to nerobí. Plné ústa restoratívnej justície a ako novela Trestného zákona má priniesť zlepšenie. Zrazu len precitneme, zavanie nás pred rok 1989 a pociťujeme hlboký mier, kedy bolo všetko o dosť lepšie predsa. Odpustil som si všetky tie naše právnické zaklínadlá ako táto ľúbezná veta pod označením písm. m) popiera princípy trestného práva ako najkrajnejšieho prostriedku, či filozofické úvahy o tom, ako je toto ustanovenie v súlade s minulým režimom a nie s demokratickými hodnotami či restoratívnou justíciou. Chýbajú vám Igorove atómovky? Nemuseli ste dlho čakať lebo súčasná vláda preráža dno aj bez „obľúbených“ atómoviek.

Celá nostalgia na minulý režim dostupná tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29673/1

Tomáš