„O tom, či je Zem plochá alebo guľatá, sa dá polemizovať[1].“

  • Rudolf Huliak, poslanec NR SR

Nie, pán poslanec, o takýchto veciach sa nepolemizuje. V matematike sa používajú axiómy. Axiómy sú tvrdenia, ktoré sa vopred považujú za platné a z toho dôvodu nie je potreba ďalšieho preukazovania. V prípade prírodných vied, pod ktoré spadá aj matematika či vedy o Zemi, hovoríme o vedách exaktných. Exaktný znamená v tomto ponímaný vedecky presný. Čiže sa nemusí každý z nás vystreliť do vesmíru, aby si overil tvar zemegule. V rámci týchto prázdnych rečí niektorých nami volených zástupcov alebo týmito volenými zástupcami dosadených špecialistov mi napadá výrok zo známeho filmu Bolka Polívku ohľadom existencie pohlavného orgánu ženy jeho právneho zástupcu. V tomto kontexte tiež nepochybujem o tom, že títo ľudia majú mozog, aj keď som ho nevidel.

Ako sme sa sem dostali?

Čo sme si zvolili, to máme. Má vôbec zmysel sa nad tým zamýšľať ako sa to mohlo až takto zvrhnúť? Iste. Nemali by sme to nechať tak. Dovolím si však tvrdiť, že to, čo sa dnes deje, nie je výsledkom posledných volieb. Nedá sa predsa z roka na rok dostať na takéto intelektuálne dno. To dno sme začali pomaličky prerážať keď sa prví extrémisti dostali do Národnej rady SR. Pre právnika, ktorý si ctí základné ľudské práva a slobody, je nemysliteľné, aby nami volení zástupcovia dokázali otvorene podporovať zverstvá diktátorských režimov, snažiť sa dekriminalizovať vojnového zločinca, ktorý veď bol len obyčajným katolíckym duchovným alebo spochybňovať holokaust. Následne keď došlo ku konfrontácii, zrazu nikto z týchto frajerov už nemal názor, lebo veď nie sú historikmi alebo nevedia používať počítač.

Toto je však len jeden z faktorov, ktorý dopomohol k prerážaniu pomyselného dna prepadu až do žumpy plnej nenávisti a konšpirácií. Iste, tých skutočností môže byť viacej. Možno to už pomaličky začalo aj pred nástupom fanúšikov neúspešného rakúskeho maliara. Samozrejme, nefandili mu kvôli jeho umeleckej tvorbe, ale zlu, ktoré rozpútal. Ďalším výrazným míľnikom bola pandémia. V tomto krátkom období sa mnoho vecí udialo a okrem strát na životoch došlo aj k značnej strate zdravého rozumu. Vedecké štúdie sa nerobia pre srandu králikov a nevznikajú po pregúglenej noci pri pive, kde následne vysvitne jednoznačná prauda! Poukážem na jednu štúdiu, publikovanú v renomovanom časopise Frontiers, od chorvátskych vedcov. Táto štúdia reagovala práve na toto kruté obdobie pandémie. Táto štúdia rozoberá jeden z mojich obľúbených pojmov „I did my own research“ t. j. urobil som si svoj vlastný výskum. V závere tejto štúdie sa konštatovalo, že: „Konšpiračné a zaujaté myslenie bolo zapletené do mnohých omylov, ktoré sú hlboko zakorenené v populárnom naratíve. Ukázali sme, že preceňovanie vlastného uvažovania spolu s nedostatkom dôvery vo vedu prispieva k podpore epistemicky podozrivých presvedčení týkajúcich sa pandémie. Takéto presvedčenia majú možnosť spôsobiť škody vo veľkom rozsahu[2].“ Výsledky tejto štúdie sa však dajú aplikovať na konšpiračné myslenie vo všeobecnosti a nielen na konkrétnu situáciu, ktorou bola pandémia.

Sebavedomie či vedomosti?

Dvaja americkí psychológovia (už teraz je zle, lebo sú americkí) prišli v roku 1999 s hypotézou o preceňovaní síl u intelektuálne slabších ľudí. Svoju hypotézu vykonali na sérii experimentov. Experimenty potvrdili túto hypotézu. Vidíte, vo vede a výskume si dávame hypotézy, ktoré na základe analýz, dát a faktov buď vyvrátime alebo potvrdíme. Ide o komplexný proces, ktorý isto nedáme na počkanie za večer prehliadania webových stránok a aby ten výsledok mal nejakú hodnotu, prejde recenzným konaním, že či sa tam neposplietalo piate cez deviate. Ale naspäť k tomu, čo títo dvaja páni vyskúmali. Tvrdili, že neschopní ľudia majú tendenciu preceňovať úroveň svojich schopností, neuvedomujú si schopnosti druhých, nevidia vlastnú nekompetentnosť a k priznaniu svojej odbornosti dochádza zväčša keď v danej oblasti sú dostatočne vyškolení. Toto je základ tzv. Dunning-Krugerovho efektu[3]. V jednoduchosti povedané, čím menej znalostí a čím vyššie sebavedomie, tým väčší frajer za klávesnicou.

Vyššie uvedená teória má svojich zástancov, ale aj kritikov. Toto je napríklad téma, o ktorej sa polemizovať dá a aj má a nie je to axióm, ktorý stanovuje, že takto to bolo, je a bude. Žiaľ, osobne si myslím, že táto teória veľa hovorí o dnešnom fungovaní, kedy miesto dát a faktov hrajú dôležitejšiu rolu emócie. Časom sme sa nejak presunuli od racionalizmu (rozumného zmýšľania), ktorý bol podporený empirizmom, čiže skúsenosťami k akémusi iracionálnemu senzualizmu. Čiže jednoducho povedané, netrápia nás fakty a názory erudovaných odborníkov v danej oblasti, ale keď to cítime takto, takto to bude a začleníme sa radšej do partie ľudí, ktorá sa s nami zhodne. Každý máme (zatiaľ) slobodu prejavu a môžeme mať právo na názor. No keď sa mi pokazí auto, pôjdem do servisu alebo keď sa necítim dobre, pôjdem k lekárovi a nebudem sa tváriť, že všetko viem a ten mechanik či lekár chce zo mňa len vytiahnuť peniaze a oklamať ma. Ruku na srdce, koľko z vás si na internete hľadalo diagnózy, keď ste sa necítili dobre a podľa internetu už by ste tu dávno nemal byť?

Skromná (ne)podpora vedy

My nie sme tí, ktorí vykrikujú. Náš hlas nepočuť. My sa združujeme na rôznych konferenciách a prezentujeme výsledky našich výskumov. Diskutujeme a máme k sebe úctu a rešpekt. Následne výsledky publikujeme a zväčša sú dostupné zadarmo na internete. Nemôžeme do sveta vypustiť len tak hocičo. Lenže kto má čas čítať viac ako tri strany? Taktiež niekedy píšeme príliš odborne a nerozumiete nám. Nie sme influenceri ani youtuberi. O túto pozornosť ani nestojíme. A keď si myslíte, že s vedou a výskumom môžeme byť ťažkou za vodou, tak to vôbec. Veď nástupný plat odborného asistenta na vysokej škole (človek, ktorý má PhD.) je 1370 eur v hrubom[4] a okrem povinností pedagóga sa vyžaduje aj vedecká činnosť. Kvôli peniazom to nikto nerobí a popri tejto náročnej „záľube“ majú mnohí aj druhú prácu, aby prežili. Ostáva len dúfať, že nie sme až v takom úpadku ako kedysi bol staroveký Rím, že sa uspokojíme s chlebom a hrami. Na záver si vás dovolím požiadať o podporu vedy a výskumu, ktorá je v tejto republike dlhé roky ťažko podhodnotená. Influenceri a youtuberi vám život nezlepšia, ale veda áno.

Tomáš

P.S.: Sdielajte kim nesmažú!!

Podporiť nás môžete tu.


[1] Dostupné online: https://www.ta3.com/clanok/937987/o-tom-ci-je-zem-plocha-alebo-gulata-sa-da-polemizovat-tvrdi-huliak-fico-a-danko-si-z-mimovladok-spravili-nepriatela-mysli-si-seliga

[2] VRANIC, A et al.: “I Did My Own Research”: Overconfidence, (Dis)trust in Science, and Endorsement of Conspiracy Theories. In: Frontiers Psychology, Vol. 13. 2022. Dostupné online: https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.931865/full

[3]KRUGER, J., DUNNING, D.: Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One´s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments. In: Journal of Personality and Social Psychology, 77(6). 1999. Dostupné online: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.77.6.1121

[4] Pozri platovú triedu č. 9 v prílohe č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. Dostupné online: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/296/20230901.html