Hlúpe konanie či rozhodovanie môže mať dva dôvody. Buď je človek charakterovo a morálne pokazený, alebo má zlé informácie ku rozhodovaniu. Opraviť charakter dospelého človeka dokáže len pád na hlboké dno, alebo 300 mcg kyseliny lysergovej, takže týmto smerom je naša snaha zbytočná, lebo nie sme v zákonnom rámci schopní zmenu realizovať. Preto nám ostáva len predkladať informácie a snažiť sa o dovzdelanie dezorientovaných.
Udeľovanie prísnych trestov za prechovávanie marihuany je typicky Slovenské a z mnohých dôvodov problematické:

– Neľudskosť: Kriminalizácia marihuany vedie k uväzňovaniu nevinných ľudí, čím sa im odoberá sloboda a poškodzuje sa ich život. Mnoho z týchto ľudí trpí duševnými chorobami, pre ktoré by marihuana mohla byť prospešná.

– Nelogickosť: Tresty za marihuanu sú často oveľa prísnejšie ako tresty za oveľa škodlivejšie drogy, ako je tabak alebo alkohol. Zároveň neexistujú dôkazy o tom, že prísne tresty znižujú užívanie marihuany.

– Neeffektivita: Vojna proti drogám, ktorej súčasťou je aj kriminalizácia marihuany, je mimoriadne nákladná a neefektívna. Tieto peniaze by sa dali oveľa lepšie využiť na financovanie dôležitých oblastí ako je vzdelávanie, zdravotná starostlivosť alebo boj proti chudobe.

– Ekonomické dopady: Uväzňovanie ľudí za marihuanu má značné ekonomické dopady na spoločnosť. Náklady na súdy, vyšetrovanie a väznenie sú enormné a tieto peniaze by sa dali využiť oveľa produktívnejšie.

– Žiadny prínos pre spoločnosť: Kriminalizácia marihuany nemá žiadny preukázateľný prínos pre spoločnosť. Naopak, vedie k nárastu kriminality, korupcie a narušuje dôveru v spravodlivosť.

– Porušovanie ľudských práv: Kriminalizácia marihuany porušuje základné ľudské práva, ako je právo na slobodu a súkromie. Ľudia by mali mať možnosť slobodne sa rozhodovať o tom, čo robia so svojím telom, pokiaľ tým neškodia druhým.

– Moderné poznatky o marihuane: Veda preukázala, že marihuana má liečivé vlastnosti a môže sa používať na liečbu rôznych chorôb, ako je chronická bolesť, epilepsia a rakovina.

– Zahltenie polície: Kriminalizácia marihuany zahlcuje políciu bezobetnými trestnými činmi, čím sa odvádza jej pozornosť od vážnejších zločinov.

– Deformácia spravodlivosti: Vysoké tresty za marihuanu vedú k deformácii spravodlivosti a diskriminácii chudobných a marginalizovaných skupín.


POSTIH PRE RODINU A DETI

V právnom štáte platí zásada, že trest pre rodiča nesmie postihovať deti. To znamená, že deti by nemali niesť negatívne dôsledky činov svojich rodičov, a to ani vtedy, ak sú rodičia potrestaní za trestný čin. Tento princíp je obzvlášť dôležitý v kontexte bezobetných trestných činov, ako je pestovanie cannabis indica. V takýchto prípadoch neexistuje priama obeť a trestný čin nemá priamy dopad na inú osobu.

Napriek tomu, trestanie rodičov za pestovanie cannabis indica môže mať vážne následky pre ich deti. Deti by mohli stratiť domov, prístup k vzdelaniu alebo trpieť psychickými traumami. Preto je dôležité, aby sa pri posudzovaní trestných činov cannabis indica zohľadňoval princíp bezobetných trestných činov a aby sa trestné sankcie zameriavali na rodičov a nie na ich deti.

Tu je niekoľko argumentov na podporu tohto princípu:

– Deti nie sú zodpovedné za činy svojich rodičov.

– Trestanie detí za činy ich rodičov by bolo porušením ich základných ľudských práv.

– Trestanie detí by mohlo mať vážne negatívne dôsledky na ich životy.

– Existujú iné, humánnejšie spôsoby, ako riešiť problém pestovania cannabis indica.

Princíp, že trest pre rodiča nesmie postihovať deti, je dôležitou súčasťou právneho štátu. V kontexte bezobetných trestných činov, ako je pestovanie cannabis indica, je tento princíp obzvlášť dôležitý. Je dôležité, aby sa pri posudzovaní takýchto trestných činov zohľadňovali práva a blaho detíÍ