post

AKO DOBYŤ KREDIT

Na tejto stránke je možné dobiť kredit konopnému väzňovi: https://www.bvfon.mytelio.sk/Topup/AnonymousTopup.
Je možné zadať vlastnú sumu, v pravej časti.

Prečo im dobyť telefónny kredit?

 • Budú môcť dlhšie telefonovať so svojimi rodičmi, partnermi, či deťmi
 • Keď im tam pristane akákoľvek suma, budú vedieť, že niekto na nich myslel, a to je veľká podpora
 • Peniaze, ktoré nepretelefonujú, im pri odchode z väzenia vyplatia

Číslo pri mene zadáte do čísla účtu väznenej osoby

Ľuboš Neuwirth –  2634040

Kristián Simonis – 129714101

Jaroslav Gajdošík – 1536053

Lucia Hegedušová – 1613453

Adrián Hubáček – 1281651

Róber Káči – 1570853

Andrej Bujalka – 867247

Ing. Zoltán Nagy – 1896442

Marián Oprendek – 1336841

Marián Pašteka – 1878142

post

Keby neišlo o osudy celých rodín…

PRESTAŇTE NAVYŠOVAŤ TRESTNOSŤ SVOJÍM LAJDÁCTVOM

Tým ľuďom na KEUPZ to asi nedochádza, čo páchajú, na čom sa podieľajú, tak sme im to povedali tak na rovinu, po našom, načo chodiť okolo horúcej kaše…..oni sa s ľuskými osudmi tiež nepiplajú

————————————-

Odosielateľ: o.z. #freepepo – hrnčiarska 4 – sereď

Dobrý deň,

vzhľadom na dlhoročné neodborné posudzovanie marihuany-konopy zo strany vašich zamestnancov, a teda vášho ústavu, vám zasielame kópiu odborného prekladu, ktorý vašim zamestnancom ozrejmí, čo je, a čo nie je droga na základe medzinárodných dohovorov.

Dokument prikladám do prílohy.

Je poľutovaniahodné, ako pristupujete vo všeobecnosti ku vašej práci. Na základe dlhodobého sledovania viacerých súdnych sporov sme dospeli k názoru, že nezodpovedné konanie vášho ústavu viedlo ku nezákonnému navýšeniu trestnosti mnohých obžalovaných, a týmto konaním ste navýšili ľuďom tresty o stovky rokov, ktoré strávili vo väzení. Mám ku tomu i odbornú štúdiu, a rád ju zašlem ak bude záujem.

Pevne verím že si vstúpite do svedomia, a svojou benevolenciou prestanete ohrozovať životy občanom, ktorý fungovanie vášho ústavu platia.

V mene o.z. #freepepo

predseda: Mgr.: Alexander Račkovič


Kopírované zo statusu: https://www.facebook.com/photo?fbid=323364330451303&set=a.160100593444345

Spomńaný dokument: https://www.freepepo.sk/2023/11/22/je-drogou-cela-rastlina/

post

Je drogou celá rastlina?

Súdna prax, to je také zaklínadlo, ktoré prebije vedu i fakty, o tom inokedy. Ale usadila sa nám tu taká súdna prax, že ak nájdu niekomu celé rastliny, tak súd považuje za drogu všetko. I keď nemáme drogu ani definovanú v zákone, ale o tom tiež inokedy. Čo obžalovanému umelo zvyšuje trestnosť Avšak existujú medzinárodné dohovory, ktoré to definujú inak.

Tieto dohovory si ministerstvo vnútra a slovenské súdy vykladali benevolentne, bez rešpektu k tomu, že ide o ľudské životy, a navyšovali tak trestnosť stovkám obžalovaných ročne….dokopy stovky rokov väzenia udelených navyše,….. je na to aj štúdia.

Preto bolo potrebné vytvoriť odborný preklad, a ten sme spoločne zaplatili, s pomocou firiem Fatrahemp, Growland, a združenia Prečo nie konope?. ďakujem ľudia.

Overený originál na súdne účely je dostupný pre právnikov v právnej kancelárii Ribár and Partners.

post

NARUŠ SOCIÁLNU IZOLÁCIU OBETÍ SYSTÉMU

Našli u nich trávu, nikomu neublížili, ich čin je bezobetný trestný čin. Oni sú však medzi vrahmi a násilníkmi na dlhé roky. Naši politici, sudcovia, a ostatná “elita” sa totiž stratili v nejakej všeobecnej halucinácii.

Ty im môžeš aspoň spríjemniť vianoce a priniesť pár chvíľ radostného odpútania sa od smutnej reality. Napíš niekomu z nich, pohľadnicu s krátkym pozdravom, čím bláznivejšiu tým lepšie, prípadne im tam nalep kopy nálepiek, to ich tiež poteší.

Pohľadnice im uľahčujú prežiť v tom nehostinnom prostredí, nezachránia ich, ale určite im to situáciu spríjemnia a zjednodušia. Väzenský systém ich presviedča, že sú zločinci, a ty môžeš napomôcť tomu, aby tomu klamstvu neuverili.

ADRESY NÁJDEŠ TU: https://www.freepepo.sk/konopni-vazni/

Písanie listov do väzenia môže byť pre týchto ľudí cennou podporou. Môže im pomôcť udržať si kontakt so svetom vonku a cítiť sa menej izolovaní. Listy môžu byť tiež zdrojom informácií a pomoci.

Ak sa rozhodnete písať list do väzenia, tu je niekoľko tipov:

Buďte úprimní a otvorení.

Povedzte človeku, prečo mu píšete.

Spýtajte sa ho, ako sa má.

O čom písať?

– O svojom živote. Povedzte väzňovi o tom, čo robíte, čo vás baví a s kým sa stretávate. Môžete mu tiež povedať o svojich plánoch do budúcnosti.

– O svojich myšlienkach a pocitoch. Povedzte väzňovi, ako sa cítite o jeho situácii. Môžete mu tiež povedať, čo si myslíte o systéme spravodlivosti alebo o jeho odsúdení.

– O svetových udalostiach. Ak je väzeň oboznámený s aktuálnymi udalosťami, môžete mu povedať o tom, čo sa deje vo svete. Môžete mu tiež povedať o svojich názoroch na tieto udalosti.

Písanie listov do väzenia môže byť pre oboch ľudí, ktorých spája, veľmi obohacujúce. Môže to byť spôsob, ako ukázať človeku, že na neho myslíte a že mu chcete pomôcť.

Aj malý čin láskavosti môže mať pre človeka vo väzení veľký význam. Ak sa rozhodnete písať list, urobte to s láskou a porozumením.

SPOLU SME SILNÍ!

INFO PRE AKTÍVNYCH – a rýchlo chápajúcich.

♠ BEGINNER LEVEL:
Tu nájdete adresy do basy pre chalanov vyradené na také tie bežné biele kancelárske samolepky /3×8 na A4/. To si viete vytlačiť, a nalepiť na akúkoľvek pohľadnicu a rozdať kamarátom:
https://shared-assets.adobe.com/…/7bb2c305-7d12-4800…

♦ EXPERT LEVEL:
A kto má prístup ku dobrej tlači. ten môže rovno natlačiť pohľadnice. Dáta pre tlač tu, čelná strana a chrbát pohľadníc sú samostatne, v dvoch súboroch:
https://shared-assets.adobe.com/…/299b941f-91c8-4203…

https://shared-assets.adobe.com/…/6c89d6cf-7461-4759…

♥ MASTER LEVEL:
Majstri si vyrábajú pohľadnice sami z kusu tvrdého papiera.

nezabúdajte, počas sviatkov je najviac otupno

STAŇ SA VIANOČNÝM ŠKRIATKOM

post

ÚSTAVNÝ NESÚHLASIACI VYDALI VYSVETLENIE

Úvaha k spoločnému odlišnému stanovisku k uzneseniu č. k. PL. ÚS 9/2023-40 z 27. júna 2023
Sudkyňa, doktorka Jana Grendárová, z Okresného súdu Bratislava IV (po novom Mestský súd
Bratislava I) podala na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade ustanovenia Trestného
zákona o nedovolenej výrobe omamných a psychotropných látok s Ústavou Slovenskej republiky.
Sudkyňa namietala primárne skutočnosť, že trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov je neprimerane
prísny. Jedná sa o jej aktuálny prípad, v ktorom má rozhodnúť o vine a treste mladých, vysokoškolsky
vzdelaných ľudí, ktorí prechovávali väčšie množstvo marihuany.
Podanie pani sudkyne bolo podporené aj zástupcami odbornej verejnosti. Na takmer dvadsiatich
stranách zástupcovia odbornej verejnosti rozobrali potrebu zaoberať sa s touto problematikou
a vyslovili záver, že súčasná právna úprava je neprimerane prísna. Tento materiál v odlišnom
stanovisku spomenutý nebol. Ťažko posúdiť, že či sa vôbec sudcovia zaoberali argumentáciou
uvedenou zástupcami odbornej verejnosti a nebudeme prezentovať nejaké dohady prečo tomu je
tak, podstatnejšie bude či toto stanovisko vezme samotný Ústavný súd SR do úvahy v rámci
rozhodovania v prebiehajúcom konaní.

V primárnom závere odlišného stanoviska je možné vyvrátiť či minimálne spochybniť konštatovanie
týchto sudcov ohľadom legislatívne zmeneného ustanovenia. Trestný zákon sa síce v tejto časti
novelizoval, ale nič sa nezmenilo na trestnej sadzbe. Akurát došlo k miernemu zníženiu trestov za
prechovávanie väčšieho množstva marihuany a teda horná hranica z 10 rokov sa znížila na 7 rokov.
K novelizácii ustanovenia, ktorého súlad sa má vysloviť nedošlo. Uvedené konštatuje aj pani sudkyňa
vo svojom podaní, že je v rámci rozhodovania stále viazaná nenovelizovanou časťou zákona. Čiže
v odlišnom stanovisku skutočnosť, že veď zákon bol novelizovaný a teda nemôžu nastať účinky aké by
v prípade vyhovenia nastali je absolútne irelevantné. Novela sa nijak nedotkla sudkyňou namietanej
neprimeranosti t. j. stále hrozí obžalovaným trest odňatia slobody v rozmedzí 10 až 15 rokov. Okrem
toho sa v tejto časti odlišného stanoviska uvádza, že nedošlo k splneniu podmienky prejudiciality
a návrh bol podaný zjavne neoprávnenou osobu. S týmto argumentom sa tiež nedá úplne stotožniť,
keďže sudca v rámci prejednávanej veci je oprávnený podať návrh na konanie o súlade právnych
predpisov na Ústavný súd SR. Nie je teda úplne zrejmé a logicky zdôvodnené (vzhľadom aj na
skutočnosť, že sa namieta súlad nenovelizovaného ustanovenia Trestného zákona), že z akých
záverov sudcovia v odlišnom stanovisku vychádzali.
Vo zvyšnej časti odlišného stanoviska môžeme nájsť, podľa subjektívneho pohľadu, alibizmus sudcov.
Je pozoruhodná použitá argumentácia a ako aj jej logika. Pokiaľ by sme tento ich záver chceli
zjednodušiť, tak sa to dá zhrnúť na pár riadkov. Jednoducho sa prehadzuje horúci zemiak, že kto
môže za to, že prečo európske právo, ktoré je pre nás záväzné, sa nesprávne či neúplne aplikuje.
Zákonodarcovia. Ukazujme prstom na tých, ktorí to zle pretavili do našej legislatívy. Dáme ruky preč
od toho chaosu a veď oni to zle či neúplne aplikovali do zákonov, tak prečo by sme sa tým mali
zaoberať? Lebo je potreba posúdiť súlad s Ústavou SR. Lebo je to Vaša povinnosť. Obdobný prípad
posudzoval Ústavný súd Gruzínska. Tiež sa riešilo posudzovanie primeranosti ukladaných trestov za
prechovávanie marihuany. Ústavný súd Gruzínska uznal, že tresty ukladané v súvislosti
s prechovávaním marihuany nie sú v súlade s gruzínskou ústavou. To sme na tom horšie ako
Gruzínsko?
K vyššie uvedenému je možné dodať, že v odlišnom stanovisku sudcu Petra Straku k odôvodneniu
nálezu č. k. III. ÚS 412/2020 z 30. novembra 2021 sa uvádzalo, že „adekvátnosť trestov za tzv.
drogové trestné činy je témou našej trestnej justície a trestnej advokácie.“
V odlišnom stanovisku sa
okrem rozobratia (ne)primeranosti ukladaných trestov uviedol pán sudca aj skutočnosť, že „Charta však môže účinkovať nielen ako priamo záväzná norma, ale tiež mimo jej záväznosti ako norma, ktorá
môže mať komparatívny vplyv na ústavnoprávnu interpretáciu.“

Tento sudca Ústavného súdu SR zastáva vo svojom stanovisku názor, že viacero noriem v Ústave SR
a Charte základných práv Európskej únie súvisí s primeranosťou trestu. Dodáva, že „z rešpektu k
dôstojnosti jednotlivca a právneho štátu, berúc do úvahy čl. 49 ods. 3 charty, možno odvodiť ústavnú
požiadavku na primeranosť a individualizáciu trestu.“

V závere svojho obsiahleho stanoviska, ktoré má aj relevantnú výpovednú hodnotu uviedol: „verím,
že tieto moje myšlienky sa stanú základom pre úvahy o prípadnom návrhu najvyššieho súdu alebo
krajského súdu na preskúmanie súladu § 172 Trestného zákona s ústavou.“
Nielen týmto svojím
výrokom, ale aj celkovo z jeho argumentácie a obsahu svojho odlišného stanoviska priamo vyplýva,
že nabáda svojich kolegov, sudcov, aby sa tejto otázke venovali a iniciovali konanie o súlade právnych
predpisov.
Na záver len konštatujeme, že táto úvaha je len subjektívnym pohľadom na odlišné stanovisko
ústavných sudcov. Účelom tejto úvahy nie je v žiadnom prípade dehonestovať prácu ústavných
sudcov. Zastávame však názor, že ich odlišné stanovisko je formalistické a alibistické.


Ak sa vám naša aktivita páči a chápete jej význam, nehanbite sa nás podporiť – https://www.freepepo.sk/podpora/
post

Odborná posila

Každým dňom sme krajší a úžasnejší, no nielen to, sme aj početnejší a odbornejší. Našou novou posilou je Tomáš Zábrenszki odborník na právo a trestné činy spáchané pod vplyvom návykových látok. Nadšený dekriminalizátor a zástanca občianskych i ľudských práv…..a taktiež najmladší člen jadra.

Na tejto stránke nájdete všetky odborné články, ktoré Tomáš publikoval a sú zverejnené aj online a nie len vo fyzickej, knižnej verzii. Tieto články sa týkajú prevažne drogovej trestnej činnosti so zameraním nielen na marihuanu. Čo sa týka článkov pre portál EPI.sk, tak je potrebné predplatné, aby sa celý článok zobrazil, v prípade výstupov z konferencií a zborníkov sa dajú prečítať celé práce. Knihy a práce z konferencií publikované v zborníkoch prešli riadnym recenzným konaním t. j. slobodne a s pokojným svedomím je možné prehlasovať, že sa jedná o vedecké či odborné práce kategórie A alebo B.

JUDr. Tomáš Zábrenszki (1993)
V súčasnosti pôsobí na pozícii právneho analytika na Krajskom súde v Nitre, zároveň je externým doktorandom na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela a externým odborníkom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra. V minulosti pôsobil na pozícii právnika kancelárie tajomníka v Centre právnej pomoci a bol poverený zastupovaním tajomníka a riaditeľa. Neskôr odišiel do Slovenských elektrární kde pôsobil ako špecialista pre riadenie zmlúv. V rámci doktorandského štúdia sa venuje téme trestných činov spáchaných pod vplyvom návykovej látky. Publikoval niekoľko desiatok vedeckých a odborných článkov súvisiacich nielen s drogovou trestnou činnosťou, ale aj osobným bankrotom a doposiaľ napísal dve plnohodnotné vedecké monografie, a to Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikatúrou (2022) a Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer s vybranou judikatúrou (2023). Okrem toho hrá či hral vo viacerých kapelách na base, gitare alebo klávesoch. Je to však odľud, ktorý nemá a nepoužíva žiadne sociálne siete. Dá sa s ním skontaktovať na: tomas.zabrenszki@student.umb.sk – nečakajte zázraky, nie je zapísaný v advokátskej komore t. j. nemôže Vás na súde zastupovať, ani riešiť Váš prípad či prípadné hypotézy, keďže sa primárne venuje výskumnej a prednášateľskej činnosti, ale milý pozdrav poteší.

Umelecká tvorba tu:
Bongsilisk – stoner doom metal
Return of Pluto – doom/death metal
Tujarot – occult black metal
777 Babalon – dark ambient/industrial/noise/black metal

Právničina tu:

Knihy

 1. Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky (2022)
 2. Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (2023)

Vedecké a odborné články

 1. Bežná cestná kontrola a preventívno-bezpečnostná prehliadka (Paneurópske právnické listy
  2023)
 2. Problematika užitia inej návykovej látky než alkoholu pri posudzovaní trestného činu
  ohrozenia pod vplyvom návykovej látk
  y (Zborník PrF UMB 2022 str. 524 – 539) –
 3. Pestovanie konopy s vysokým obsahom CBD – je to legálne? (Zborník Budúcnosť práva 2021
  str. 573 – 586)
 4. Budeme liečiť „závislých“ na marihuane? (Zborník Míľniky práva 2022 str. 365 – 373)
 5. Marihuanu získavame pestovaním alebo výrobou? (Zborník Cofola 2023 – Masarykova
  univerzita) – čoskoro bude zverejnené
 6. Porovnanie ukladaných trestov vybraných krajín Európskej únie vo vzťahu k drogovej trestnej
  činnosti a možný nesúlad slovenskej legislatívy s právom Európskej únie
  (Zborník PrF UMB
  2023)
 7. Lekárska marihuana a Slovenská republika (Justičná revue 2023) – čoskoro, čaká sa na
  výsledok recenzného konania a následné uverejnenie
 8. Primeranosť ukladaných trestov za drogové trestné činy (Justičná revue 2023) – čoskoro,
  čaká sa na výsledok recenzného konania a následné uverejnenie
 9. Znižovanie rizík namiesto represie (Banskobystrické dni práva 2023) – čoskoro, čaká sa na výsledok
  recenzného konania a následné uverejnenie
 10. Obligatórne ukladanie trestu prepadnutia majetku (Interpolis 2023) – čoskoro, čaká sa na výsledok
  recenzného konania a následné uverejnenie

Odborné články pre EPI.sk

 1. Štátni zamestnanci ako verejní činitelia alebo aj nie?
 2. Preventívno-bezpečnostná prehliadka
 3. Pozitívny výsledok na návykové látky v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny
 4. Stav vylučujúci spôsobilosť privodený inou návykovou látkou než alkoholom pri vedení
  motorového vozidla
 5. Uvedenie neúplných údajov alebo neuvedenie podstatných údajov ako možný dôvod
  nepoctivého zá
  meru dlžníka
 6. Neplatné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 7. Môže sa podnikať na živnosť po osobnom bankrote?
 8. Nedotknuté pohľadávky pri oddlžení fyzických osôb – od akých dlhov sa nedá oddlžiť?
 9. Obete trestných činov – práva a odškodnenie obetí
 10. Bežná cestná kontrola
post

ODPOVEDE OD POLITICKÝCH STRÁN

Oslovili sme politické strany mailom. Ale moc sme neuspeli. Odpovedala nám len strana Progresívne Slovensko. Popri promovaní tejto aktivity, sa nám ozvala Pirátska strana Slovenska, a poslali nám odpovede tiež. A tu vám ich odpovede prinášame. Pre zopakovanie pripájam aj pôvodné znenie otázok. Samozrejme, že sme sa nedali odradiť, a poslali sme otázky opäť, ale poštou, tak uvidíme.

·  Máte vo svojom straníckom jadre odborníka na problematiku drogovej politiky štátu? Ak áno, kto to je?

·  Má vaša strana odborníka na spravodlivosť? Ak áno, kto je to?

·  Má vaša strana odborníka na zdravotníctvo? Ak áno, kto je to?

·  Akè je oficiálne stano­visko vašej strany ku zavedeniu lekárskej marihuany na Slovensku. Chcete túto liečbu občanom sprístupniť?

·   Budete sa v zavedení lekárskej marihuany angažovať?

·  Považujete výšku tres­tov za prechovávanie drog na Slovensku za morálny a spravodlivý, vo vzťahu ku moderným poznatkom a medzinárodným záväzkom?

·  Ako sa staviate k faktu, že za znásilnenie maloletej udeľujú súdy podmienku, zatiaľ čo za pestovanie marihuany udeľujú súdy dvadsať ročné tresty? Považujete tresty za primerané a predvídateľné?

·  Ako sa staviate k faktu, že za zabitie, či vraždu, sú tresty nižšie ako za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu?

·  Viete, aký je rozdiel medzi pestovaním marihuany a výrobou drog. Ak áno, kde vidíte rozdiel.

·  Ste si v strane vedomí, že Slovensko je v drogovej politike zaostalé a opiera sa o dávno poprené narácie a predsudky? Ak áno, kde vidíte rozpor a zaostalosť.

·  Reflektujete, že Slovensko porušuje medzinárodné dohody v trestoch za drogové delikty. Ak áno, viete o ktoré dohody sa jedná?

·  Na slovensku má drogovú prevenciu na starosti ministerstvo vnútra-polícia. Považujete to za správne? Ak nie prečo, a ktoré z ministerstiev považujete za vhodné riešiť túto problematiku?

·  Reflektujete, že v moderných krajinách je drogová problematika ľudskoprávny a zdravotný problém, avšak na Slovensku je to problém trestnoprávny?! Ak áno, aký je k tomuto problému váš oficiálny postoj.

·  Poznáte fakt, že drogová prevencia a harm reduction má vysoko pozitívny efekt na problémy súvisiace s užívaním drog a závislosťou, a náklady na jej realizáciu predstavujú jednu pätinu nákladov na trestné šetrenie, políciu, súdy a väznenie.

·  Aký je váš oficiálny postoj k nasledujúcemu faktu. Alkohol zabije ročne milióny ľudí a zdravotná starostlivosť o alkoholikov stojí štát obrovské peniaze. Marihuana nespôsobuje smrť, ani nezvratné zdravotné problémy. Napriek tomu alkoholizmus a predaj alkoholu je podporovaný a tolerovaný, no za užívanie marihuany dostanete trest odňatia slobody až po doživotie.

·  Ste za dekriminalizáciu marihuany. Áno, či nie, a prečo?

·  Ste za legalizáciu marihuany. Áno, či nie, a prečo?PROGRESÍVNE SLOVENSKO:

Dobrý deň,

vďaka za oslovenie. Skúsime ucelene zhrnúť postoj nášho hnutia k otázkam, ktoré sme poctivo konzultovali s expert(ka)mi a máme v nich konsenzus.

Súčasná prax nikomu nepomáha, plytvá peniazmi nás všetkých a najmä doslova ničí životy konkrétnym ľuďom a ich rodinám. Žijeme v 21. storočí a sme členská krajina EÚ – je neakceptovateľné pozerať sa na ľudí, ktorí svojmu okoliu nijako neubližujú ako na kriminálnikov. Nehovoriac o tom, že dostávajú sadzby ako vrahovia a mafiáni, pričom mnohí napríklad po marihuane siahnu len preto, že im pri zdravotných problémoch nezaberá iná liečba.

Preto vedieme v tejto téme dlhodobú kampaň, pod našu petíciu na dekriminalizacia.eu sa podpísalo 30-tisíc ľudí. Priebežne jej detaily konzultujeme s odborníkmi na drogovú politiku aj s právnymi expertmi, ktorí sa venujú prípadom konopných väzňov. Kontakt udržujeme napríklad aj s pánmi Weizerom, Šipošom a ich rodinami. Keď to dovoľujú časové možnosti, chodíme podporiť na súd.

Snažíme sa zabojovať aj na politickej úrovni, návrh na dekriminalizáciu sme predložili do NR SR, podali sme hromadnú pripomienku, verejne sme vyzvali ministra vnútra a prezidenta Policajného zboru na zmenu určovania ceny omamných látok, atd. atd.

Žiaľ, jedinou odozvou zo strany ľudí, ktorí majú v rukách reálnu moc zasiahnuť, bola ignorácia alebo „zdvorilostné“ stretnutia bez úprimného záujmu pomôcť. Návrhy, ktoré prezentovali iné politické zoskupenia či skupiny poslancov nepovažujeme za dostatočné a nesúhlasíme s tvrdeniami typu ‚na toto ešte nedozrel čas‘ či ‚politika je umenie možného, treba sa uspokojiť s čiastočným riešením‘.

Skúšame preto aj európsku linku – obrátili sme sa na Európsku komisiu, aby preskúmala neprimeranosť a nepredvídateľnosť trestov, ktoré slovenské súdy udeľujú za držbu marihuany a za výrobu liečivých mastí z nej.

Sme presvedčení, že Slovensko by malo pristúpiť k moderným a účinnejším drogovým politikám. Tie fungujú vo vyspelých krajinách EÚ a sveta a sú viac zamerané na prevenciu/harm reduction než na drakonické a neefektívne tresty.

Naozaj nemusíme vymýšľať koleso. Tak ako vždy, aj tu úplne stačí, aby sa slovenskí politici a političky začali správať normálne a odborne – konsenzus medzi expert(ka)mi v tejto téme je jednoznačný a overený praxou.

Presne takýto prístup k politike je to, čo chceme ľuďom na Slovensku garantovať vo všetkých oblastiach života. Aby sme boli konečne modernou európskou krajinou, kde štát ľuďom nehádže polená pod nohy.

Ďakujeme za otázky a dlhodobú podporu pre konopných väzňov. Aj vďaka vám majú nádej, že táto nespravodlivosť nebude trvať večne.


PIRÁTSKA STRANA:

TRESTNÉ PRÁVO Majú ľudia, ktorí užívajú drogy, podľa vás právo na spravodlivý súdny proces?  

Každý človek má právo na spravodlivý súdny proces, bez rozdielu na tom, z čoho je obvinený.

ZDRAVOTNÍCTVO: Ste za to, aby boli v súčasnosti nelegálne látky, ktoré majú preukázateľný medicínsky potenciál, legalizované na Slovensku na medicínske účely dostupné v lekárňach?

Už včera bolo neskoro. Každý chorý človek má právo na dôstojné podmienky života a liečby. Našim členom je aj jeden z vlastníkov spoločnosti Hemp Brothers, takže áno, patrí to medzi naše priority. 

PREVENCIA Súhlasíte s tézou, že dekriminalizácia a legalizácia vedie k vyššej ochrane mládeže? Ak nesúhlasíte, prečo? Ak súhlasíte, vieme prečo, tak hovoria výskumy.

Samozrejme, stačí si pozrieť štatistiky krajín, kde sa dekriminalizovalo a legalizovalo, pred a po.

DROGOVÁ POLITIKA Ako hodnotíte efektivitu súčasného nastavenia drogovej politiky na Slovensku? Darí sa jej podľa vás dosahovať svoje ciele?

V žiadnom prípade. Naopak drogová politika na Slovensku neexistuje. To čoho sme svedkami sú len represie, ktoré nikam nevedú a podporujú čierny trh pod kontrolou zločineckých organizácií. S drogovou politikou treba v našej krajine len začať. Sme za zriadenie úradu drogového ombudsmana. Sme rovnako ako naši českí bratia Piráti za regulovanú legalizáciu konopy hašišovej. 

SPOLOČENSKÁ ŠKODLIVOSŤ Považujete za logické, že za zabitie tehotnej ženy hrozí nižší trest, ako za ponúknutie tejto ženy marihuanou?

V žiadnom prípade a nikto normálny ani nemôže. Tento stav svedčí, v akom stredoveku sa nachádza naša krajina a do akého morálneho bahna nás zatiahli nami volení zástupcovia ľudu. 

DROGY A PREDSUDKY Ako hodnotíte výrok policajného funkcionára: “Feťákov na festivaloch treba zatvárať!?” 

Priznávame, že nevieme, kto je autorom tejto perly rozumu, ale dá sa predpokladať, že niektorý z funkcionárov, ktorý je momentálne sám obžalovaný, či dokonca odsúdený. Aspoň by nás to teda neprekvapilo. Rozhodne s touto hlúposťou nesúhlasíme! Rekreačný konzument, či náhodný konzument napr. konopy hašišovej nie je feťák. Týmto pejoratívnym výrazom sa  v minulosti označovali ľudia so závislosťou na tvrdých drogách, ktorých spoločnosť, namiesto toho, aby im podala pomocnú ruku, perzekvovala a vylučovala na okraj sociálnej existencie, kde na takto chorých ľudí čakal zväčša fatálny koniec.

post

Tomáš POOR – list

Ahojte. Volám sa Tomáš a som z Veľkého Bielu.

Ako už možno viete 4.7.2022 ma zatkli a obvinili z pestovania a predaja marihuany. Môj trest už pr avdepodobne poznáte. Tu by som V ás chcel oboznámiť s problematikou trochu podrobnejšie. Od začiatku môjho zadržania som sa priznával k tomu, že sušina a rastliny konope u mňa nájdené sú moje. Táto skutočnosť by sa mala brať ako poľahčujúca okolnosť, čo sa nakoniec v mojom prípade nestalo. Časť z nich som mal doma na adrese môjho trvalého bydliska, kde som ich spracovával do extraktov a tiež som tu mal prichystané sadenic e odrody CBD, ktoré som sa chystal pestovať na mojej nehnuteľnosti v CZ, kde sa nachádzal zvyšok zadržaného materiálu. Doma som testoval za účelom nájsť najvyhovujúcejší spôsob, ktorý som chcel potom aplikovať na zbytok v Českej republike a následne tent o produkt tam uskladniť mrazom. Počas domovej prehliadky som plne spolupracoval, čo mi malo tiež v konečnom dôsledku trochu pomôcť na súde. Tiež mi to nepomohlo. Prehliadka v mieste môjho bydliska bola vykonávaná v mojej prítomnosti. Pri tej v českej repub like som prítomný nebol, keďže obe boli robené v rovnakom čase. Celej tejto akcii predchádzalo dlhodobé sledovanie mojej osoby. Z úradného záznamu zo dňa 26-05-2022 vyplýva, že som bol staticky operatívne sledovaný na území českej republiky, pričom v tr estnom poriadku je uvedené, že nie je možné sledovanie vykonávať ako statické pozorovanie. Orgány činné v trestnom konaní mali v konaní začaté trestné stíhanie.

Osoba páchateľa bola presne identifikovaná, pričom sledovanie tejto osoby, teda mňa sa dialo pr avidelne dlhodobo v rozsahu 6 mesiacov. Dňa 14-06-2022 bola podaná žiadosť o poskytnutie medzinárodnej právnej pomoci, z ktorej vyplýva, že Slovenská polícia viedla vo veci trestné konanie o skutku v českej republike a ten vyšetrovala formou operatívno pátracej činnosti vyše 6 mesiacov voči neznámemu páchateľovi, napriek tomu, že moju identitu poznala. Takýmto postupom došlo k nezákonnému začatiu a následne nezákonnému vedeniu trestného stíhania za účelom preukázania rozsahu vedenia trestného stíhania na území Českej republiky. Navrhovali sme predvolať a vypočuť zodpovedných príslušníkov, čo súd odmietol vykonať. Ďalšou podozrivou vecou v mojom prípade je, že sme podrobne namietali predložený znalecký posudok, ktorý bol v konaní vyhotovený v rozpore s par agrafom 17 odseku 5 zákona číslo 382 /2004 zbierky zákonov. V konaní bola vypočutá zhotoviteľka znaleckého posudku /ďalej len znalec/ , ktorá ani nie je zapísaná v zozname znalcov. Tá potvrdila, že KEUPZ nepredkladá celý spisový materiál . Iniciatívn e sme požadovali podklady, čo KEUPZ /kriminálno expertízny ústav policajného zboru/ odmietlo. Až na zásah súdu došlo k čiastočnému dodaniu dokladov, ktoré sú však nedostatočné pre chýbajúce primárne údaje potrebné na vyhotovenie kontrolného posudku. Požiadali sme teda súd, aby vyžiadal od KEUPZ predmetné podklady čo súd tentokrát odmietol.

Keďže nedisponujeme vyššie uvedenými predmetnými informáciami a podkladmi, boli sme nútení označiť posudok KEUPZ za nepreskúmateľný a teda nezákonný. Toto súd neakceptoval a bola tiež vznesená námietka, že zhotoviteľ znaleckého posudku v rámci svojej snahy zahrnúť pod pojem upotrebiteľná časť materiálu zarátal všetky časti rastliny. Znalec neponúklo rozumné odôvodnenie, prečo považuje všetky stonky / obsah 0.1- 0.3 p ercenta THC/, listy /1 – 2 percenta THC/ a semená za upotrebiteľný materiál. Tiež sem bol zahrnutý aj materiál, ktorý som mal vyše roka v priestoroch povale a zabudol som na jeho likvidáciu nakoľko bol napadnutý plesňou a teda nepoužiteľný. Obdobného odpadového materiálu skladajúceho sa väčšinou z listov a stoniek často znehodnotených tam bolo viac. V takomto prípade ma jedine napadá, že ide o svojvôľu znalca pri ustáľovaní skutkových zistení. Je neprípustné, aby sa pracovník KEUPZ vlastnými úvahami odchyľoval od metódík KEUPZ a prípadne od základných postupov analytickej chémie. Čo sa týka kvalitatívnej stránky zaisteného rastlinného materiálu chcem uviesť, že obsahoval rôzne odrody od tých obsahujúcich iba CBD až po kombinácie CBD a THC v rôznych pomeroch a množstvách. Z vykonávaného dokazovania vyplynula skutočnosť, že KEUPZ používa na analýzu separačno- plynovo- chromatografické metódy. Samotné laboratórium si stanovilo voľbu metódy ako aj pokusné podmienky. Pričom akreditácia danej metódy bola smero vaná primárne na analýzu poľnohospodárskych produktov. Pri analýze touto metódou dochádza k navýšeniu hmotnosti THC o možnosť THC-A, ktorá je nepsychoaktívna a nemá psychotropné účinky, ale sa premieňa na THC pri teplotách potrebných na odparenie vzorky př i analýze. V súčasnosti existujú rôzne iné postupy, ktoré dokážu namerať THC a THC-A samostatne. Ide napríklad o vysoko účinnú kvapalinovú chromatografiu /HPLC/ zhotoviteľ znaleckého posudku uviedol, že vie túto metódu použiť, ale nepoužíva ju. Pre zisten ie množstva THC-A extraktoch a tiež sušenie, ktorá bola určená na extrahovanie je to zásadné, nakoľko neboli určené na užívanie fajčením, pri ktorom dochádza k premene THC-A na THC, ale boli určené na povrchové používanie a na konzumáciu. Z výsluchu mojej osoby aj svedkov vyplynulo, že som pestoval aj CBD odrodu, čo sme nevedeli dokázať kvôli spomínaným chýbajúcim údajom od KEUPZ . Tiež absentovali údaje o kabinole CBN ,ktorý je degradovaný produkt THC. Ak je prítomné, znamená to, že vzorka začala degradova ť a nemala by sa používať. Takéto zistenie by vedelo vytriediť ďalší neupotrebiteľný materiál. Keďže z dôvodu, že skúmanie nevyradilo vzorky CBD a CBN došlo k výraznému pochybeniu pracovníka KEUPZ, kedy došlo opäť k navýšeniu rozsahu činu. Na určenie ceny návykovej látky si OČTK /orgány činné v trestnom konaní/ vymysleli teóriu o dovoze marihuany z Českej republiky do Slovenskej republiky. Táto sa zakladá na tom, že keď som cestoval na svoju nehnuteľnosť v Českej republike, tak som aj dovážal, čo považujem za absurdné tvrdenie. Podľa takejto logiky ma mohli obviniť z prípravy vraždy, keďže som mal streľnú zbraň v osobnom vlastníctve.

Moje návštevy neboli vôbec za týmto účelom. OČTK podľa mňa účelovo použili túto teóriu, aby mohli umelo navýšiť hodnotu návyk ovej látky, a to takým spôsobom, že použili hypotetickú cenu drogy podľa môjho miesta bydliska. V tomto prípade ide o domnienku v môj neprospech. Táto nie je podložená žiadnym dôkazom, že som tak konal. Z dokazovania ďalej vyplynulo, že som kamarátovi pon úkol CBD pri spoločnom posedení a tiež že som s druhým vymenil za zeleninu k čomu som sa aj priznal a svedkovia vypovedali ohľadom účinku, že korešpondoval s uvoľňujúcim pocitom, ktorý má CBD. Túto ich výpoveď súd bral na vedomie ako by som im dal marihuan u s THC. Jediná výpoveď v môj neprospech bola, že som predal množstvo 100 gramov. Svedok však na hlavnom pojednávaní odmietol vypovedať, pričom jeho výpoveď nie je podporená žiadnym iným, či už priamym alebo nepriamym dôkazom. Okrem iného svedok je vo výko ne trestu odňatia slobody a figuruje ako kajúcnik aj v ďalších prípadoch. Pôvodne som bol obžalovaný s ďalšou osobou a chceli z nás spraviť akúsi skupinu. Dotyčný v prvej výpovedi vyšetrovateľovi uviedol, že som mu predal 1 až 2 gramy. Následne túto výpove ď stiahol. Pri jeho vypočúvaní na hlavnom pojednávaní najprv odmietol vypovedať, ale nakoniec vypovedal, keď mu sudkyňa pohrozila pokutou. Povedal, že podal takú výpoveď, lebo vyšetrovateľ mu sľúbil, že keď tak spraví, pustí ho domov, a neumiestni ho do v äzby. Takúto alebo podobnú dohodu podľa môjho názoru spravil vyšetrovateľ aj s dotyčnou osobou, ktorá voči mne svedčí, že som mu predal 100 gramov. Keď však ale nedošlo k dodržaniu dohody zo strany vyšetrovateľa, tak odmietol na hlavnom pojednávaní vypoved ať. Tí, čo sledujete môj prípad od začiatku ste si určite zachytili video, kde som bol vykreslený ako osoba pre spoločnosť veľmi nebezpečná. Zobrazovalo zadržanú marihuanu, peniaze a tiež zbraň spolu s muníciou, ktorú som mal legálne v držbe, čo samozrejme nespomenuli. Nosil som ju so sebou na ochranu, keď som ponúkal zlaté šperky, ktoré som chodil ponúkať po zlatníctvach. Nie som gangstrom, ako ma to video vykresľuje. Peniaze, ktoré boli zobrazené na videu bola pôžička od mojej mamy, pôvodne určená na náku p zlatých šperkov v Turecku, kam som mal letieť s kolegom v stredu 06-07-2022 /zatkli ma 04-07-2022 18:15/. Z penazí zobrali stery, ktorým nepotvrdili prítomnosť drôg. Na súde som tiež doložil kópiu výpisu účtu mojej mamy kde je info o prevode. Z tohto vyplýva, že nepochádzajú z trestnej činnosti, ako sa to snažia vo videu prezentovať.

Aby vyvolali a umocnili vo verejnosti emóciu strachu a odporu. Celé to ešte podfarbili dramatickou hudbou. Neviem to posúdiť, ale myslím že u tých, čo ma osobne nepoznajú sa im ich zámer vydaril. Po roku vo väzbe a 5 mesačnom kolotoči pojednávaní som došiel k záveru, že to, že som sa od začiatku priznal k držbe a pestovaniu mi vôbec nebolo a ani to ,že som im všetko dobrovoľne dobrovoľne vydal. Uznali mi jedinú poľahčujúcu okolnosťou a to, že som nebol súdne trestaný. Poukazovali však na priestupky za parkovanie. Našťastie to však nie je trestný čin. Všetky tu spomenuté veci, ktoré sme navrhovali zamietli a odsúdili ma na 15 rokov a prepadnutie majetku. Pritom ide o majetok, ktorý som nenadobudol trestnou činnosťou. Chcel by som k tomu celému poznamenať toľko, že som ochotný prijať primeraný trest za svoj čin, ale nižší a spravodlivý a chcel by som, aby bolo dobre odvedené dokazovanie. Z tohto ja osobne taký pocit nemám a pr eto svoj prípad zverejňujem. Počas priebehu 5 mesiacov ako prebiehali súdne pojednávania som mohol prepísať svoj majetok na inú osobu, aby som zabránil jeho prepadnutiu v prospech štátu. Nespravil som tak lebo som ho nenadobudol trestnou činnosťou. Ro zhodol som sa, že nebudem nič skrývať. Dúfam, že sa nakoniec dopracujem k spravodlivému rozsudku, kde súd bude prihliadať na naše pripomienky k spôsobu dokazovania mojej viny. Doteraz to vôbec nevyzerá, že by sa v mojom prípade rešpektovala prezumpcia nevi ny. Dúfam, že bude pre mnohých tento môj prípad poučný a pomôže vyvarovať sa podobným chybám. O ďaľšom priehu vás budem priebežne informovať a budem vám povďačný za zdieľanie mojho prípadu. Aktuálne info nájdete vždy na mojom FB profilehttps://www.facebook.com/tomas.poor

post

Otázky politickým stranám

Poslali sme zhruba pred tromi mesiacmi otázky politickým stranám mailom. Odpovede poslala len strana PS. Mailové adresy sme použili z ich oficiálnych stránok. Stránky niektorých strán, nebolo ani možné nájsť :). KDH nám odpovedalo, že sa ozvú s odpoveďami….ale ticho.

Tak posielame listy, doporučene. To už budeme vedieť odpovede, alebo, že vás majú na saláme, a že nie sú schopní zaujať postoj ku zložitej a háklivej téme.

—————————————————————————-

Dobrý deň.

Píšem vám v mene občianskeho združenia #freepepo, ktoré sa ve­nuje problémom neadekvátnosti a amorálnosti trestného práva na Slovensku, pod­pore amorálne a anti-európsky odsúdených, vo výkone trestu a ich rodín. Sme občiansky akti­visti na poli ľudských práv, v prípade záujmu nájdete viac informácií na našej web­stránke www.freepepo.sk

Rád by som poznal oficiálne stanovisko vašej strany ku pripojeným otázkam a krátkemu dotazníku. Za odpovede vám vopred ďakujem. Vaše odpovede zverejníme na našich verejných komu­nikačných kanáloch.

Máte vo svojom straníckom jadre odborníka na problematiku drogovej politiky štátu? Ak áno, kto to je?

– Má vaša strana odborníka na spravodlivosť? Ak áno, kto je to?

– Má vaša strana odborníka na zdravotníctvo? Ak áno, kto je to?

– Akè je oficiálne stano­visko vašej strany ku zavedeniu lekárskej marihuany na Slovensku. Chcete túto liečbu občanom sprístupniť?

– Budete sa v zavedení lekárskej marihuany angažovať?

– Považujete výšku tres­tov za prechovávanie drog na Slovensku za morálny a spravodlivý, vo vzťahu ku moderným poznatkom a medzinárodným záväzkom?

– Ako sa staviate k faktu, že za znásilnenie maloletej udeľujú súdy podmienku, zatiaľ čo za pestovanie marihuany udeľujú súdy dvadsať ročné tresty? Považujete tresty za primerané a predvídateľné?

– Ako sa staviate k faktu, že za zabitie, či vraždu, sú tresty nižšie ako za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu?

– Viete, aký je rozdiel medzi pestovaním marihuany a výrobou drog. Ak áno, kde vidíte rozdiel.

– Ste si v strane vedomí, že Slovensko je v drogovej politike zaostalé a opiera sa o dávno poprené narácie a predsudky? Ak áno, kde vidíte rozpor a zaostalosť.

– Reflektujete, že Slovensko porušuje medzinárodné dohody v trestoch za drogové delikty. Ak áno, viete o ktoré dohody sa jedná?

– Na slovensku má drogovú prevenciu na starosti ministerstvo vnútra-polícia. Považujete to za správne? Ak nie prečo, a ktoré z ministerstiev považujete za vhodné riešiť túto problematiku?

Reflektujete, že v moderných krajinách je drogová problematika ľudskoprávny a zdravotný problém, avšak na Slovensku je to problém trestnoprávny?! Ak áno, aký je k tomuto problému váš oficiálny postoj.

– Poznáte fakt, že drogová prevencia a harm reduction má vysoko pozitívny efekt na problémy súvisiace s užívaním drog a závislosťou, a náklady na jej realizáciu predstavujú jednu pätinu nákladov na trestné šetrenie, políciu, súdy a väznenie.

– Aký je váš oficiálny postoj k nasledujúcemu faktu. Alkohol zabije ročne milióny ľudí a zdravotná starostlivosť o alkoholikov stojí štát obrovské peniaze. Marihuana nespôsobuje smrť, ani nezvratné zdravotné problémy. Napriek tomu alkoholizmus a predaj alkoholu je podporovaný a tolerovaný, no za užívanie marihuany dostanete trest odňatia slobody až po doživotie.

– Ste za dekriminalizáciu marihuany. Áno, či nie, a prečo?

– Ste za legalizáciu marihuany. Áno, či nie, a prečo?

Za vaše vyčerpávajúce odpovede vám vopred ďakujem.

Zároveň vám ponúkam možnosť rozhovoru v našom podcast-e V PRÁČOVNI, pre niekoho koho vyšlete do jamy levovej. Rozhovor bude na tému ľudských práv, spravodlivosti, modernej drogovej politiky, a života ako takého. Náš dosah je mesačne na úrovni 130 000 návštev-zhliadnutí, či prezretí obsahu.

S pozdravom – Mgr. Alexander Račkovič – #freepepo