Môže policajt bezdôvodne zastavovať vozidlá či peších občanov?

Najvyšší súd konštatoval, že v demokratickej spoločnosti polícia nemôže svojvoľne zastavovať vozidlá či peších občanov a týmto bez akéhokoľvek dôvodu vykonávať bezpečnostnú prehliadku, nakoľko PZ má zákonom určené kompetencie a v žiadnom prípade nemôže konať svojvoľne. Policajt v žiadnom prípade nemôže vykonať bezpečnostnú prehliadku bez vykonávania služobného zákroku, teda len z dôvodu prevencie a tiež nie za účelom pátrania po iných veciach, napr. omamných a psychotropných látkach.