MODERNÁ DROGOVÁ POLITIKA

Autori: Jakub Popík – https://www.facebook.com/kazdymaniecoTomas Puchly Úvod Drogová politika na Slovensku neexistuje. Aj napriek tomu, že niekoľko zákonov, vrátane Trestného zákona, upravuje vzťah spoločnosti k drogám, nedá sa hovoriť o ucelenom systéme pravidiel. Drogy sú vnímané spoločnosťou čisto v trestnoprávnej a medicínskej rovine, bez ohľadu na širšie spoločenské dopady. Súčasná “drogová politika” sa dá nazvať … Čítať ďalej MODERNÁ DROGOVÁ POLITIKA