post

Je drogou celá rastlina?

Súdna prax, to je také zaklínadlo, ktoré prebije vedu i fakty, o tom inokedy. Ale usadila sa nám tu taká súdna prax, že ak nájdu niekomu celé rastliny, tak súd považuje za drogu všetko. I keď nemáme drogu ani definovanú v zákone, ale o tom tiež inokedy. Čo obžalovanému umelo zvyšuje trestnosť Avšak existujú medzinárodné dohovory, ktoré to definujú inak.

Tieto dohovory si ministerstvo vnútra a slovenské súdy vykladali benevolentne, bez rešpektu k tomu, že ide o ľudské životy, a navyšovali tak trestnosť stovkám obžalovaných ročne….dokopy stovky rokov väzenia udelených navyše,….. je na to aj štúdia.

Preto bolo potrebné vytvoriť odborný preklad, a ten sme spoločne zaplatili, s pomocou firiem Fatrahemp, Growland, a združenia Prečo nie konope?. ďakujem ľudia.

Overený originál na súdne účely je dostupný pre právnikov v právnej kancelárii Ribár and Partners.

post

NARUŠ SOCIÁLNU IZOLÁCIU OBETÍ SYSTÉMU

Našli u nich trávu, nikomu neublížili, ich čin je bezobetný trestný čin. Oni sú však medzi vrahmi a násilníkmi na dlhé roky. Naši politici, sudcovia, a ostatná “elita” sa totiž stratili v nejakej všeobecnej halucinácii.

Ty im môžeš aspoň spríjemniť vianoce a priniesť pár chvíľ radostného odpútania sa od smutnej reality. Napíš niekomu z nich, pohľadnicu s krátkym pozdravom, čím bláznivejšiu tým lepšie, prípadne im tam nalep kopy nálepiek, to ich tiež poteší.

Pohľadnice im uľahčujú prežiť v tom nehostinnom prostredí, nezachránia ich, ale určite im to situáciu spríjemnia a zjednodušia. Väzenský systém ich presviedča, že sú zločinci, a ty môžeš napomôcť tomu, aby tomu klamstvu neuverili.

ADRESY NÁJDEŠ TU: https://www.freepepo.sk/konopni-vazni/

Písanie listov do väzenia môže byť pre týchto ľudí cennou podporou. Môže im pomôcť udržať si kontakt so svetom vonku a cítiť sa menej izolovaní. Listy môžu byť tiež zdrojom informácií a pomoci.

Ak sa rozhodnete písať list do väzenia, tu je niekoľko tipov:

Buďte úprimní a otvorení.

Povedzte človeku, prečo mu píšete.

Spýtajte sa ho, ako sa má.

O čom písať?

– O svojom živote. Povedzte väzňovi o tom, čo robíte, čo vás baví a s kým sa stretávate. Môžete mu tiež povedať o svojich plánoch do budúcnosti.

– O svojich myšlienkach a pocitoch. Povedzte väzňovi, ako sa cítite o jeho situácii. Môžete mu tiež povedať, čo si myslíte o systéme spravodlivosti alebo o jeho odsúdení.

– O svetových udalostiach. Ak je väzeň oboznámený s aktuálnymi udalosťami, môžete mu povedať o tom, čo sa deje vo svete. Môžete mu tiež povedať o svojich názoroch na tieto udalosti.

Písanie listov do väzenia môže byť pre oboch ľudí, ktorých spája, veľmi obohacujúce. Môže to byť spôsob, ako ukázať človeku, že na neho myslíte a že mu chcete pomôcť.

Aj malý čin láskavosti môže mať pre človeka vo väzení veľký význam. Ak sa rozhodnete písať list, urobte to s láskou a porozumením.

SPOLU SME SILNÍ!

INFO PRE AKTÍVNYCH – a rýchlo chápajúcich.

♠ BEGINNER LEVEL:
Tu nájdete adresy do basy pre chalanov vyradené na také tie bežné biele kancelárske samolepky /3×8 na A4/. To si viete vytlačiť, a nalepiť na akúkoľvek pohľadnicu a rozdať kamarátom:
https://shared-assets.adobe.com/…/7bb2c305-7d12-4800…

♦ EXPERT LEVEL:
A kto má prístup ku dobrej tlači. ten môže rovno natlačiť pohľadnice. Dáta pre tlač tu, čelná strana a chrbát pohľadníc sú samostatne, v dvoch súboroch:
https://shared-assets.adobe.com/…/299b941f-91c8-4203…

https://shared-assets.adobe.com/…/6c89d6cf-7461-4759…

♥ MASTER LEVEL:
Majstri si vyrábajú pohľadnice sami z kusu tvrdého papiera.

nezabúdajte, počas sviatkov je najviac otupno

STAŇ SA VIANOČNÝM ŠKRIATKOM

post

Kniha o dekriminalizácii marihuany

Roku pána 2022 napísal Tomáš svoju prvú knihu. Podkladom k tejto knihe bola rigorózna práca, ktorú obhájil začiatkom roku 2021. Písal ju sám a nie ako nejaký kapitán. Predmetná kniha sa zaoberá problematikou dekriminalizácie marihuany. V knihe sú okrem výkladu súčasného stavu uvedené aj krajiny, ktoré reagujú na túto problematiku podstatne rozumnejšie ako Slovenská republika. Dočítate sa aj o probléme s CBD a jeho absurdnej kriminalizácii či o nezmyselnom pojme obvykle jednorázová dávka. Na záver sú formulované odporúčania, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu situácie v Slovenskej republike.

Táto kniha nie je žiadna “evitovka”. Prešla riadnym recenzným konaním a jedná sa o odbornú publikáciu. Recenzentmi z akademickej pôdy sú prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. z Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín PrF UMB a mjr. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD. z Katedry verejnoprávnych vied Akadémie policajného zboru SR.

Knihu je možné oficiálne zakúpiť priamo cez vydavateľstvo:

Tlačená verzia

Elektronická aktualizovaná verzia

Tiež je dostupná cez niektoré kníhkupectvá. Tomáš nemá z predaja knihy žiaden zisk. Dostal v zmysle zmluvy o dielo jednorazovo vyplatenú autorskú odmenu a z predaja knihy má zisk len vydavateľstvo.

post

Krátka úvaha k Pepovmu prípadu

„Neexistuje logický základ na zakazovanie marihuany. Je to absolútne hanebné trestať ľudí za marihuanu. Ešte viac potupné je však odopieranie lekárskej marihuany.“[1]

 • Milton Friedman[2]

Pamätáte si pani, ktorá bola preukázateľne súčasťou zločineckej skupiny a zadržali ju v rámci akcie Venal[3]? Táto pani preukázateľne varila pervitín po dobu ôsmich rokov. Táto pani za výrobu takmer 30 kg pervitínu dostala trest odňatia slobody na 12 rokov. Pôvodne jej hrozil trest na 20 až 25 rokov prípadne doživotie.

Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí sp. zn. 3To/4/2022 zo dňa 07. septembra 2022 konštatoval, že „Najvyšší súd SR poukazuje na to, že s ohľadom na všetky skutkové i právne okolnosti prípadu, bez potreby ich opakovať z prvostupňového rozhodnutia, len zdôrazňuje, že obžalovaná sa drogovej trestnej činnosti mala dopúšťať dlhodobo, po dobu 8 rokov, mala celkovo vyrobiť 29,6 kg metamfetamínu, čo predstavuje 944 000 eur, ale na druhej strane zohľadniac aj osobu obžalovanej možno konštatovať, že nepodmienečný trest odňatia slobody uložený obžalovanej splní svoj účel ako z hľadiska generálnej, tak i individuálnej prevencie trestu, pričom ho považuje za spravodlivý a súladný so zákonom.“

Podľa štúdií[4] je smrteľná dávka pre bežného človeka 0,2 g pervitínu. Koľko smrteľných dávok táto pani teda navarila? Desaťtisíce…

Pepo pestoval rastliny rodu Cannabis a prechovával marihuanu. Nepredával. Nebol súčasťou zločineckej skupiny, čo by bola priťažujúca okolnosť. Nemohol nikomu marihuanou zničiť život, priam chcel ľuďom pomôcť, keďže na Slovensku neexistuje systém lekárskej marihuany, dokým vyššie spomenutá pani svojimi kulinárskymi schopnosťami mohla a zrejme aj zničila mnoho životov. Také množstvá pervitínu sa predsa nevaria len tak pre vlastnú potrebu. Napriek týmto skutočnostiam, závažnosti konania a preukázaným skutkom bol Pepovi neprávoplatne uložený vyšší trest ako farmaceutke bez licencie, ktorá pervitín varila v rámci zločineckej skupiny, ktorá obchodovala s drogami.  

Žijeme však v krajine, v ktorej máme pervitín zaradený do II. skupiny omamných a psychotropných látok[5]. V tejto skupine sa nachádzajú látky, ktoré sú dostupné ako liečivo a vyznačujú sa vysokou návykovosťou. ŠÚKL sa k tomuto vyjadrilo, že pervitín sa nenachádza v súčasnosti v žiadnom lieku a iba sa uvádza v americkom liekopise (USP), ktorý obsahuje články Methamphetamine Hydrochloride a Methamphetamine Hydrochloride Tablets. Ministerstvo zdravotníctva poskytlo stanovisko, že pervitín je preto v tejto skupine lebo sa považuje za liečivo. THC je v I. skupine ako látka bez využitia v medicíne. Je však aj v II. skupine, no iba z dôvodu lieku Sativex. Inak sa jedná o látku bez využitia v medicíne. Absurdné… ale zase také slovenské.

Je zrejme zbytočné robiť výklad teórie trestného práva v súvislosti s nebezpečenstvom, ktoré jedno či druhé konanie predstavovalo. Trestné právo by malo reagovať na konania, ktoré poškodzujú či ohrozujú spoločnosť a tresty by mali reflektovať nebezpečenstvo daného konania. Aj laik totiž dokáže pochopiť, že tá pani svojím konaním podstatne viac ohrozila a poškodila spoločnosť ako Pepo svojou marihuanou. Súdy si to však nemyslia. Marihuana vyzerá byť väčším nebezpečenstvom pre spoločnosť ako pervitín. Žiaľ, toto je realita.


[1] https://www.forbes.com/2005/06/02/cz_qh_0602pot.html?sh=6d31d6f1ddd9

[2] Americký ekonóm, štatistik, univerzitný profesor a nositeľ ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela. Milton Friedman patril medzi najvýznamnejších ekonómov 20. storočia.

[3] https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/639574-harabinova-kandidatka-kucerova-dostala-za-varenie-pervitinu-12-rokov-vazenia/

[4] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11075983/

[5] Príloha č. 1 k zák. č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

post

Uznesenie o vznesení obvinenia – ako postupovať?

Trestné konanie začína vydaním uznesenia o začatí trestného stíhania. Voči tomuto uzneseniu Trestný poriadok nepripúšťa žiaden opravný prostriedok, to znamená, že nie možné voči tomuto uzneseniu podať sťažnosť. Aby bola nejaká osoba obvinená z konkrétneho skutku, ktorý sa jej kladie za vinu sa vydáva uznesenie o vznesení obvinenia. Voči tomuto uzneseniu je možné podať sťažnosť.

Lehota na podanie sťažnosti

Pre nás je dôležité však uznesenie o vznesení obvinenia. V tomto uznesení sa konkrétna osoba dozvedá, že čo je jej kladené za vinu. Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Po prebratí tohto uznesenia na pošte má obvinený len 3 pracovné dni na podanie sťažnosti. Lehota sa začína počítať nasledujúcim dňom kedy došlo k prebratiu. Čiže keď si obvinený preberie uznesenie v pondelok, lehota začne plynúť až v utorok a pri zachovaní trojdňovej lehoty môže obvinený najneskôr vo štvrtok podať sťažnosť.

Sťažnosť sa podáva na tú istú adresu t. j. tomu istému orgánu, ktorý uznesenie vydal, a to spravidla je miestne príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru. Pre podanie sťažnosti v lehote je rozhodujúci deň, kedy bola sťažnosť podaná na pošte. To, že kedy pošta sťažnosť doručí nie je dôležité. Dôležité je včas podať sťažnosť.

Právny zástupca

Keďže za 3 pracovné dni je prakticky nereálne si zohnať právneho zástupcu, ktorý by dokázal prejsť celý prípad a prichystať relevantnú sťažnosť sa môže stať, že obvinený túto lehotu premešká.

Povinné zastúpenie advokátom sa vyžaduje len pri obzvlášť závažných zločinoch t. j. spodná hranica trestu odňatia slobody je aspoň 10 rokov. Pri prečine alebo zločine nie je povinné právne zastúpenie.

Pokiaľ je vznesené obvinenie z obzvlášť závažného zločinu, vyšetrovateľ vyzve obvineného, aby si vybral právneho zástupcu alebo mu bude určený.

Právnym zástupcom v trestnom konaní môže byť len advokát, ktorý je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore.

Čo sa dá sťažnosťou dosiahnuť?

O sťažnosti voči uzneseniu o vznesení obvinenia rozhoduje prokurátor. Prokurátor posúdi celý postup vyšetrovateľa a príslušníkov PZ. Pokiaľ prokurátor zistí porušenie zákona, v takom prípade uznesenie o vznesení obvinenia zruší a celý prípad skončil skorej než začal.

Medzi najčastejšie pochybenia, keďže príslušníci PZ sú tiež len ľudia, môže spadať nezákonný služobný zákrok, kedy policajt už nemá postupovať podľa zákona o policajnom zbore, ale podľa Trestného poriadku a v súvislosti s takýmto konaním nesprávne poučí osobu o jej právach alebo nepoučí o právach vôbec, nezákonne zabezpečí dôkaz, ktorý je následne nepoužiteľný v trestnom konaní, nezákonne vstúpi do obydlia, nezákonne vykoná prehliadku motorového vozidla alebo osoby a podobne.

Nie som právnik, čo mám robiť, keď ma obvinia?

V prípade prebratia uznesenia o vznesení obvinenia je potrebné do 3 pracovných dní podať sťažnosť. Je to právo obvineného ako sa môže brániť. Samozrejme, nikto neočakáva, že obvinený alebo právny zástupca za 3 pracovné dni v sťažnosti uvedie všetky relevantné skutočnosti a poukáže na prípadný nezákonný postup. Právny zástupca potrebuje aj nahliadnuť do spisu, aby videl celý priebeh a postup.

V takomto prípade sa postupuje nasledovne. Obvinený do 3 pracovných dní pošle vyšetrovateľovi, ktorý vydal uznesenie o vznesení obvinenia sťažnosť s tým, že sa v sťažnosti uvedie, že po nahliadnutí do spisu a po zvolení/pridelení právneho zástupcu právny zástupca sťažnosť doplní.

Takto obvinený nepríde o možnosť efektívne si hájiť svoje práva a následne právny zástupca sťažnosť doplní o relevantné skutočnosti a v prípade pochybení vyšetrovateľa či príslušníkov PZ môže prokurátor uznesenie zrušiť.

Advokáta je možné nájsť tu: https://www.sak.sk/web/sk/cms/lawyer/adv

VZOR SŤAŽNOSTI – stačí doplniť vyznačené údaje a odoslať na príslušné okresné riaditeľstvo PZ

post

Odborná posila

Každým dňom sme krajší a úžasnejší, no nielen to, sme aj početnejší a odbornejší. Našou novou posilou je Tomáš Zábrenszki odborník na právo a trestné činy spáchané pod vplyvom návykových látok. Nadšený dekriminalizátor a zástanca občianskych i ľudských práv…..a taktiež najmladší člen jadra.

Na tejto stránke nájdete všetky odborné články, ktoré Tomáš publikoval a sú zverejnené aj online a nie len vo fyzickej, knižnej verzii. Tieto články sa týkajú prevažne drogovej trestnej činnosti so zameraním nielen na marihuanu. Čo sa týka článkov pre portál EPI.sk, tak je potrebné predplatné, aby sa celý článok zobrazil, v prípade výstupov z konferencií a zborníkov sa dajú prečítať celé práce. Knihy a práce z konferencií publikované v zborníkoch prešli riadnym recenzným konaním t. j. slobodne a s pokojným svedomím je možné prehlasovať, že sa jedná o vedecké či odborné práce kategórie A alebo B.

JUDr. Tomáš Zábrenszki (1993)
V súčasnosti pôsobí na pozícii právneho analytika na Krajskom súde v Nitre, zároveň je externým doktorandom na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela a externým odborníkom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra. V minulosti pôsobil na pozícii právnika kancelárie tajomníka v Centre právnej pomoci a bol poverený zastupovaním tajomníka a riaditeľa. Neskôr odišiel do Slovenských elektrární kde pôsobil ako špecialista pre riadenie zmlúv. V rámci doktorandského štúdia sa venuje téme trestných činov spáchaných pod vplyvom návykovej látky. Publikoval niekoľko desiatok vedeckých a odborných článkov súvisiacich nielen s drogovou trestnou činnosťou, ale aj osobným bankrotom a doposiaľ napísal dve plnohodnotné vedecké monografie, a to Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikatúrou (2022) a Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer s vybranou judikatúrou (2023). Okrem toho hrá či hral vo viacerých kapelách na base, gitare alebo klávesoch. Je to však odľud, ktorý nemá a nepoužíva žiadne sociálne siete. Dá sa s ním skontaktovať na: tomas.zabrenszki@student.umb.sk – nečakajte zázraky, nie je zapísaný v advokátskej komore t. j. nemôže Vás na súde zastupovať, ani riešiť Váš prípad či prípadné hypotézy, keďže sa primárne venuje výskumnej a prednášateľskej činnosti, ale milý pozdrav poteší.

Umelecká tvorba tu:
Bongsilisk – stoner doom metal
Return of Pluto – doom/death metal
Tujarot – occult black metal
777 Babalon – dark ambient/industrial/noise/black metal

Právničina tu:

Knihy

 1. Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky (2022)
 2. Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (2023)

Vedecké a odborné články

 1. Bežná cestná kontrola a preventívno-bezpečnostná prehliadka (Paneurópske právnické listy
  2023)
 2. Problematika užitia inej návykovej látky než alkoholu pri posudzovaní trestného činu
  ohrozenia pod vplyvom návykovej látk
  y (Zborník PrF UMB 2022 str. 524 – 539) –
 3. Pestovanie konopy s vysokým obsahom CBD – je to legálne? (Zborník Budúcnosť práva 2021
  str. 573 – 586)
 4. Budeme liečiť „závislých“ na marihuane? (Zborník Míľniky práva 2022 str. 365 – 373)
 5. Marihuanu získavame pestovaním alebo výrobou? (Zborník Cofola 2023 – Masarykova
  univerzita) – čoskoro bude zverejnené
 6. Porovnanie ukladaných trestov vybraných krajín Európskej únie vo vzťahu k drogovej trestnej
  činnosti a možný nesúlad slovenskej legislatívy s právom Európskej únie
  (Zborník PrF UMB
  2023)
 7. Lekárska marihuana a Slovenská republika (Justičná revue 2023) – čoskoro, čaká sa na
  výsledok recenzného konania a následné uverejnenie
 8. Primeranosť ukladaných trestov za drogové trestné činy (Justičná revue 2023) – čoskoro,
  čaká sa na výsledok recenzného konania a následné uverejnenie
 9. Znižovanie rizík namiesto represie (Banskobystrické dni práva 2023) – čoskoro, čaká sa na výsledok
  recenzného konania a následné uverejnenie
 10. Obligatórne ukladanie trestu prepadnutia majetku (Interpolis 2023) – čoskoro, čaká sa na výsledok
  recenzného konania a následné uverejnenie

Odborné články pre EPI.sk

 1. Štátni zamestnanci ako verejní činitelia alebo aj nie?
 2. Preventívno-bezpečnostná prehliadka
 3. Pozitívny výsledok na návykové látky v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny
 4. Stav vylučujúci spôsobilosť privodený inou návykovou látkou než alkoholom pri vedení
  motorového vozidla
 5. Uvedenie neúplných údajov alebo neuvedenie podstatných údajov ako možný dôvod
  nepoctivého zá
  meru dlžníka
 6. Neplatné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 7. Môže sa podnikať na živnosť po osobnom bankrote?
 8. Nedotknuté pohľadávky pri oddlžení fyzických osôb – od akých dlhov sa nedá oddlžiť?
 9. Obete trestných činov – práva a odškodnenie obetí
 10. Bežná cestná kontrola
post

Tomáš POOR – list

Ahojte. Volám sa Tomáš a som z Veľkého Bielu.

Ako už možno viete 4.7.2022 ma zatkli a obvinili z pestovania a predaja marihuany. Môj trest už pr avdepodobne poznáte. Tu by som V ás chcel oboznámiť s problematikou trochu podrobnejšie. Od začiatku môjho zadržania som sa priznával k tomu, že sušina a rastliny konope u mňa nájdené sú moje. Táto skutočnosť by sa mala brať ako poľahčujúca okolnosť, čo sa nakoniec v mojom prípade nestalo. Časť z nich som mal doma na adrese môjho trvalého bydliska, kde som ich spracovával do extraktov a tiež som tu mal prichystané sadenic e odrody CBD, ktoré som sa chystal pestovať na mojej nehnuteľnosti v CZ, kde sa nachádzal zvyšok zadržaného materiálu. Doma som testoval za účelom nájsť najvyhovujúcejší spôsob, ktorý som chcel potom aplikovať na zbytok v Českej republike a následne tent o produkt tam uskladniť mrazom. Počas domovej prehliadky som plne spolupracoval, čo mi malo tiež v konečnom dôsledku trochu pomôcť na súde. Tiež mi to nepomohlo. Prehliadka v mieste môjho bydliska bola vykonávaná v mojej prítomnosti. Pri tej v českej repub like som prítomný nebol, keďže obe boli robené v rovnakom čase. Celej tejto akcii predchádzalo dlhodobé sledovanie mojej osoby. Z úradného záznamu zo dňa 26-05-2022 vyplýva, že som bol staticky operatívne sledovaný na území českej republiky, pričom v tr estnom poriadku je uvedené, že nie je možné sledovanie vykonávať ako statické pozorovanie. Orgány činné v trestnom konaní mali v konaní začaté trestné stíhanie.

Osoba páchateľa bola presne identifikovaná, pričom sledovanie tejto osoby, teda mňa sa dialo pr avidelne dlhodobo v rozsahu 6 mesiacov. Dňa 14-06-2022 bola podaná žiadosť o poskytnutie medzinárodnej právnej pomoci, z ktorej vyplýva, že Slovenská polícia viedla vo veci trestné konanie o skutku v českej republike a ten vyšetrovala formou operatívno pátracej činnosti vyše 6 mesiacov voči neznámemu páchateľovi, napriek tomu, že moju identitu poznala. Takýmto postupom došlo k nezákonnému začatiu a následne nezákonnému vedeniu trestného stíhania za účelom preukázania rozsahu vedenia trestného stíhania na území Českej republiky. Navrhovali sme predvolať a vypočuť zodpovedných príslušníkov, čo súd odmietol vykonať. Ďalšou podozrivou vecou v mojom prípade je, že sme podrobne namietali predložený znalecký posudok, ktorý bol v konaní vyhotovený v rozpore s par agrafom 17 odseku 5 zákona číslo 382 /2004 zbierky zákonov. V konaní bola vypočutá zhotoviteľka znaleckého posudku /ďalej len znalec/ , ktorá ani nie je zapísaná v zozname znalcov. Tá potvrdila, že KEUPZ nepredkladá celý spisový materiál . Iniciatívn e sme požadovali podklady, čo KEUPZ /kriminálno expertízny ústav policajného zboru/ odmietlo. Až na zásah súdu došlo k čiastočnému dodaniu dokladov, ktoré sú však nedostatočné pre chýbajúce primárne údaje potrebné na vyhotovenie kontrolného posudku. Požiadali sme teda súd, aby vyžiadal od KEUPZ predmetné podklady čo súd tentokrát odmietol.

Keďže nedisponujeme vyššie uvedenými predmetnými informáciami a podkladmi, boli sme nútení označiť posudok KEUPZ za nepreskúmateľný a teda nezákonný. Toto súd neakceptoval a bola tiež vznesená námietka, že zhotoviteľ znaleckého posudku v rámci svojej snahy zahrnúť pod pojem upotrebiteľná časť materiálu zarátal všetky časti rastliny. Znalec neponúklo rozumné odôvodnenie, prečo považuje všetky stonky / obsah 0.1- 0.3 p ercenta THC/, listy /1 – 2 percenta THC/ a semená za upotrebiteľný materiál. Tiež sem bol zahrnutý aj materiál, ktorý som mal vyše roka v priestoroch povale a zabudol som na jeho likvidáciu nakoľko bol napadnutý plesňou a teda nepoužiteľný. Obdobného odpadového materiálu skladajúceho sa väčšinou z listov a stoniek často znehodnotených tam bolo viac. V takomto prípade ma jedine napadá, že ide o svojvôľu znalca pri ustáľovaní skutkových zistení. Je neprípustné, aby sa pracovník KEUPZ vlastnými úvahami odchyľoval od metódík KEUPZ a prípadne od základných postupov analytickej chémie. Čo sa týka kvalitatívnej stránky zaisteného rastlinného materiálu chcem uviesť, že obsahoval rôzne odrody od tých obsahujúcich iba CBD až po kombinácie CBD a THC v rôznych pomeroch a množstvách. Z vykonávaného dokazovania vyplynula skutočnosť, že KEUPZ používa na analýzu separačno- plynovo- chromatografické metódy. Samotné laboratórium si stanovilo voľbu metódy ako aj pokusné podmienky. Pričom akreditácia danej metódy bola smero vaná primárne na analýzu poľnohospodárskych produktov. Pri analýze touto metódou dochádza k navýšeniu hmotnosti THC o možnosť THC-A, ktorá je nepsychoaktívna a nemá psychotropné účinky, ale sa premieňa na THC pri teplotách potrebných na odparenie vzorky př i analýze. V súčasnosti existujú rôzne iné postupy, ktoré dokážu namerať THC a THC-A samostatne. Ide napríklad o vysoko účinnú kvapalinovú chromatografiu /HPLC/ zhotoviteľ znaleckého posudku uviedol, že vie túto metódu použiť, ale nepoužíva ju. Pre zisten ie množstva THC-A extraktoch a tiež sušenie, ktorá bola určená na extrahovanie je to zásadné, nakoľko neboli určené na užívanie fajčením, pri ktorom dochádza k premene THC-A na THC, ale boli určené na povrchové používanie a na konzumáciu. Z výsluchu mojej osoby aj svedkov vyplynulo, že som pestoval aj CBD odrodu, čo sme nevedeli dokázať kvôli spomínaným chýbajúcim údajom od KEUPZ . Tiež absentovali údaje o kabinole CBN ,ktorý je degradovaný produkt THC. Ak je prítomné, znamená to, že vzorka začala degradova ť a nemala by sa používať. Takéto zistenie by vedelo vytriediť ďalší neupotrebiteľný materiál. Keďže z dôvodu, že skúmanie nevyradilo vzorky CBD a CBN došlo k výraznému pochybeniu pracovníka KEUPZ, kedy došlo opäť k navýšeniu rozsahu činu. Na určenie ceny návykovej látky si OČTK /orgány činné v trestnom konaní/ vymysleli teóriu o dovoze marihuany z Českej republiky do Slovenskej republiky. Táto sa zakladá na tom, že keď som cestoval na svoju nehnuteľnosť v Českej republike, tak som aj dovážal, čo považujem za absurdné tvrdenie. Podľa takejto logiky ma mohli obviniť z prípravy vraždy, keďže som mal streľnú zbraň v osobnom vlastníctve.

Moje návštevy neboli vôbec za týmto účelom. OČTK podľa mňa účelovo použili túto teóriu, aby mohli umelo navýšiť hodnotu návyk ovej látky, a to takým spôsobom, že použili hypotetickú cenu drogy podľa môjho miesta bydliska. V tomto prípade ide o domnienku v môj neprospech. Táto nie je podložená žiadnym dôkazom, že som tak konal. Z dokazovania ďalej vyplynulo, že som kamarátovi pon úkol CBD pri spoločnom posedení a tiež že som s druhým vymenil za zeleninu k čomu som sa aj priznal a svedkovia vypovedali ohľadom účinku, že korešpondoval s uvoľňujúcim pocitom, ktorý má CBD. Túto ich výpoveď súd bral na vedomie ako by som im dal marihuan u s THC. Jediná výpoveď v môj neprospech bola, že som predal množstvo 100 gramov. Svedok však na hlavnom pojednávaní odmietol vypovedať, pričom jeho výpoveď nie je podporená žiadnym iným, či už priamym alebo nepriamym dôkazom. Okrem iného svedok je vo výko ne trestu odňatia slobody a figuruje ako kajúcnik aj v ďalších prípadoch. Pôvodne som bol obžalovaný s ďalšou osobou a chceli z nás spraviť akúsi skupinu. Dotyčný v prvej výpovedi vyšetrovateľovi uviedol, že som mu predal 1 až 2 gramy. Následne túto výpove ď stiahol. Pri jeho vypočúvaní na hlavnom pojednávaní najprv odmietol vypovedať, ale nakoniec vypovedal, keď mu sudkyňa pohrozila pokutou. Povedal, že podal takú výpoveď, lebo vyšetrovateľ mu sľúbil, že keď tak spraví, pustí ho domov, a neumiestni ho do v äzby. Takúto alebo podobnú dohodu podľa môjho názoru spravil vyšetrovateľ aj s dotyčnou osobou, ktorá voči mne svedčí, že som mu predal 100 gramov. Keď však ale nedošlo k dodržaniu dohody zo strany vyšetrovateľa, tak odmietol na hlavnom pojednávaní vypoved ať. Tí, čo sledujete môj prípad od začiatku ste si určite zachytili video, kde som bol vykreslený ako osoba pre spoločnosť veľmi nebezpečná. Zobrazovalo zadržanú marihuanu, peniaze a tiež zbraň spolu s muníciou, ktorú som mal legálne v držbe, čo samozrejme nespomenuli. Nosil som ju so sebou na ochranu, keď som ponúkal zlaté šperky, ktoré som chodil ponúkať po zlatníctvach. Nie som gangstrom, ako ma to video vykresľuje. Peniaze, ktoré boli zobrazené na videu bola pôžička od mojej mamy, pôvodne určená na náku p zlatých šperkov v Turecku, kam som mal letieť s kolegom v stredu 06-07-2022 /zatkli ma 04-07-2022 18:15/. Z penazí zobrali stery, ktorým nepotvrdili prítomnosť drôg. Na súde som tiež doložil kópiu výpisu účtu mojej mamy kde je info o prevode. Z tohto vyplýva, že nepochádzajú z trestnej činnosti, ako sa to snažia vo videu prezentovať.

Aby vyvolali a umocnili vo verejnosti emóciu strachu a odporu. Celé to ešte podfarbili dramatickou hudbou. Neviem to posúdiť, ale myslím že u tých, čo ma osobne nepoznajú sa im ich zámer vydaril. Po roku vo väzbe a 5 mesačnom kolotoči pojednávaní som došiel k záveru, že to, že som sa od začiatku priznal k držbe a pestovaniu mi vôbec nebolo a ani to ,že som im všetko dobrovoľne dobrovoľne vydal. Uznali mi jedinú poľahčujúcu okolnosťou a to, že som nebol súdne trestaný. Poukazovali však na priestupky za parkovanie. Našťastie to však nie je trestný čin. Všetky tu spomenuté veci, ktoré sme navrhovali zamietli a odsúdili ma na 15 rokov a prepadnutie majetku. Pritom ide o majetok, ktorý som nenadobudol trestnou činnosťou. Chcel by som k tomu celému poznamenať toľko, že som ochotný prijať primeraný trest za svoj čin, ale nižší a spravodlivý a chcel by som, aby bolo dobre odvedené dokazovanie. Z tohto ja osobne taký pocit nemám a pr eto svoj prípad zverejňujem. Počas priebehu 5 mesiacov ako prebiehali súdne pojednávania som mohol prepísať svoj majetok na inú osobu, aby som zabránil jeho prepadnutiu v prospech štátu. Nespravil som tak lebo som ho nenadobudol trestnou činnosťou. Ro zhodol som sa, že nebudem nič skrývať. Dúfam, že sa nakoniec dopracujem k spravodlivému rozsudku, kde súd bude prihliadať na naše pripomienky k spôsobu dokazovania mojej viny. Doteraz to vôbec nevyzerá, že by sa v mojom prípade rešpektovala prezumpcia nevi ny. Dúfam, že bude pre mnohých tento môj prípad poučný a pomôže vyvarovať sa podobným chybám. O ďaľšom priehu vás budem priebežne informovať a budem vám povďačný za zdieľanie mojho prípadu. Aktuálne info nájdete vždy na mojom FB profilehttps://www.facebook.com/tomas.poor

post

Otázky politickým stranám

Poslali sme zhruba pred tromi mesiacmi otázky politickým stranám mailom. Odpovede poslala len strana PS. Mailové adresy sme použili z ich oficiálnych stránok. Stránky niektorých strán, nebolo ani možné nájsť :). KDH nám odpovedalo, že sa ozvú s odpoveďami….ale ticho.

Tak posielame listy, doporučene. To už budeme vedieť odpovede, alebo, že vás majú na saláme, a že nie sú schopní zaujať postoj ku zložitej a háklivej téme.

—————————————————————————-

Dobrý deň.

Píšem vám v mene občianskeho združenia #freepepo, ktoré sa ve­nuje problémom neadekvátnosti a amorálnosti trestného práva na Slovensku, pod­pore amorálne a anti-európsky odsúdených, vo výkone trestu a ich rodín. Sme občiansky akti­visti na poli ľudských práv, v prípade záujmu nájdete viac informácií na našej web­stránke www.freepepo.sk

Rád by som poznal oficiálne stanovisko vašej strany ku pripojeným otázkam a krátkemu dotazníku. Za odpovede vám vopred ďakujem. Vaše odpovede zverejníme na našich verejných komu­nikačných kanáloch.

Máte vo svojom straníckom jadre odborníka na problematiku drogovej politiky štátu? Ak áno, kto to je?

– Má vaša strana odborníka na spravodlivosť? Ak áno, kto je to?

– Má vaša strana odborníka na zdravotníctvo? Ak áno, kto je to?

– Akè je oficiálne stano­visko vašej strany ku zavedeniu lekárskej marihuany na Slovensku. Chcete túto liečbu občanom sprístupniť?

– Budete sa v zavedení lekárskej marihuany angažovať?

– Považujete výšku tres­tov za prechovávanie drog na Slovensku za morálny a spravodlivý, vo vzťahu ku moderným poznatkom a medzinárodným záväzkom?

– Ako sa staviate k faktu, že za znásilnenie maloletej udeľujú súdy podmienku, zatiaľ čo za pestovanie marihuany udeľujú súdy dvadsať ročné tresty? Považujete tresty za primerané a predvídateľné?

– Ako sa staviate k faktu, že za zabitie, či vraždu, sú tresty nižšie ako za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu?

– Viete, aký je rozdiel medzi pestovaním marihuany a výrobou drog. Ak áno, kde vidíte rozdiel.

– Ste si v strane vedomí, že Slovensko je v drogovej politike zaostalé a opiera sa o dávno poprené narácie a predsudky? Ak áno, kde vidíte rozpor a zaostalosť.

– Reflektujete, že Slovensko porušuje medzinárodné dohody v trestoch za drogové delikty. Ak áno, viete o ktoré dohody sa jedná?

– Na slovensku má drogovú prevenciu na starosti ministerstvo vnútra-polícia. Považujete to za správne? Ak nie prečo, a ktoré z ministerstiev považujete za vhodné riešiť túto problematiku?

Reflektujete, že v moderných krajinách je drogová problematika ľudskoprávny a zdravotný problém, avšak na Slovensku je to problém trestnoprávny?! Ak áno, aký je k tomuto problému váš oficiálny postoj.

– Poznáte fakt, že drogová prevencia a harm reduction má vysoko pozitívny efekt na problémy súvisiace s užívaním drog a závislosťou, a náklady na jej realizáciu predstavujú jednu pätinu nákladov na trestné šetrenie, políciu, súdy a väznenie.

– Aký je váš oficiálny postoj k nasledujúcemu faktu. Alkohol zabije ročne milióny ľudí a zdravotná starostlivosť o alkoholikov stojí štát obrovské peniaze. Marihuana nespôsobuje smrť, ani nezvratné zdravotné problémy. Napriek tomu alkoholizmus a predaj alkoholu je podporovaný a tolerovaný, no za užívanie marihuany dostanete trest odňatia slobody až po doživotie.

– Ste za dekriminalizáciu marihuany. Áno, či nie, a prečo?

– Ste za legalizáciu marihuany. Áno, či nie, a prečo?

Za vaše vyčerpávajúce odpovede vám vopred ďakujem.

Zároveň vám ponúkam možnosť rozhovoru v našom podcast-e V PRÁČOVNI, pre niekoho koho vyšlete do jamy levovej. Rozhovor bude na tému ľudských práv, spravodlivosti, modernej drogovej politiky, a života ako takého. Náš dosah je mesačne na úrovni 130 000 návštev-zhliadnutí, či prezretí obsahu.

S pozdravom – Mgr. Alexander Račkovič – #freepepo

post

#freepepo EVENT 2023

1.7. 2023

Aj tento rok pripravujeme stretnutie herbalistov a fanúšikov ľudských práv. Cieľ rovnaký ako minulý rok, veľa lásky a pohody.

link na udalosť na FACEBOOK-u: https://fb.me/e/LY2hmywI

Bude skvelá muzika, prednášky a diskusie, súťaže, zábava a nové priateľstvá v nádhernej prírodnej scenérii pri rieke Váh.
………. a možno dotiahneme aj ľudí z politickej sféry, aby nám porozprávali o ich postoji ku ľudským právam a marihuane.

PSYCHIKU OVPLYVNIA:

BAD BOYZ – https://www.youtube.com/watch?v=V_drrUnHBCM
MC RYHHA – https://youtu.be/tF6ZT5JjyT8
RUMASKA – https://www.youtube.com/watch?v=O6LCc2OFyi0
NOČNÍ JAZDCI – https://www.youtube.com/watch?v=oAIfInaQ1WY
DÁŠA FON FĽAŠA – https://www.youtube.com/watch?v=yO_xx2M_Sm8
BONGSILISK – https://www.youtube.com/watch?v=b0yDcRwynPQ
C4C – https://www.youtube.com/watch?v=cx2u9ULxzhU
KOCKA CUKRU – https://youtu.be/kq1QSFIGlco
MUSO


FUNNY MOMENTS:
Veľmajster Jerry

DISKUSIA:
REFERENDUM 23 – predstavenie iniciátorov
Jakub POPÍK – právo
Peter VOJTKO – liečba konopou
Richard PROKOP – o prípade Erika
Pavol ŠČASNÝ – ako minimalizovať negatívne následky užívania látok ovplyvňujúcich vedomie

Generálny partner: FATRA HEMP www.fatrahemp.sk
Partner akcie: GROWLAND www.growland.sk

Mediálny partner:
TRITY Plus Trnava – dodávateľ a výrobca interiérovej a exteriérovej reklamy
XDIMENSION – grafické a dizajnové štúdio www.xdimension.sk

Podporili: KONOPNÝ TÁTA (CZ), ROLLS69.CZ, GROWCITY.CZ, FRANTAMAST, Patrícia J., Jozef S., Jana N., Ľuboš G., Jozef P., Patrik O., Michaela V., Svetlana P., Irena S., Adriana P., Lukáš K., Daniel H., Matej M, Jakub T., Filip P., Marek H., Richard K., Peter V., Lukáš G., Richard B., Miro.D, Filip Š., Zuzana D., Jozef G, HVP Canna list, Kamil K., Mŕtvy muž, Peter B., Dušan L., Jano a Sisa

Zisk z podujatia bude použitý na zaplatenie podujatia a činnosť združenia #freepepo.

Vstupné: 18,- EURO
Deti do 13 rokov v sprievode rodičov: ZDARMA
Osoby ZŤP a doprovod: ZDARMA

FOTO Z AKCIE TU V ROKU 2022:
https://www.facebook.com/freepepofb/posts/pfbid032FEWWuKHMJXgdWawVhKGCkzBq87NkvZVZqF6H9EHvoUofPvbocvvFyCZb39xEB1Pl