Keďže vydanie Tomášovej vedeckej práce v zborníku ešte potrvá, rozhodli sme sa zverejniť túto prácu. Tomáš túto prácu obhájil dňa 31.05.2023 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a vyhral prvé miesto v rámci vedeckej súťaže. S touto prácou postúpil do česko-slovenského kola právnickej vedeckej súťaže a na pôde Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe túto prácu obhájil dňa 21.9.2023 a vyhral s ňou druhé miesto. Oponentom práce bol prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., ktorý ohodnotil túto prácu na 49 bodov z maximálnych možných 50 bodov.