Jaroslav sedí za pár rastlín weedu. Je vážne chorý, choré srdce, rakovina pľúc, operácia, chemoterapie…..a slovenský súdny systém mu nepovolí liečbu v dostatočných podmienkach. Jaroslav nikomu neublížil, nie je za jeho konaním obeť, ani poškodený, no štát ho doslova mučí. Sudca C. z Trnavy tvrdí, že má dostatočnú zdravotnú starostlivosť.
Jaroslava tam štát kľudne nechá umrieť, a nechá jeho mamu sa na to pozerať.
———————————————-

Pani Edita je matka väzňa Jaroslava, ktorý je vo väzení za marihuanu. Keď Jaroslav stredného veku vstúpil do väzenského systému, bol tak brutálne zbitý, že potreboval röntgenové snímky, ktoré odhalili jeho rakovinu pľúc. Po odstránení polovice pľúc za menej ako profesionálnych podmienok ho poslali na zotavenie na väzenskú nemocničnú jednotku. V ústave, kam posielajú chorých väzňov na smrť, sa nakazil TBC, dostáva minimálnu zdravotnú starostlivosť.

Jeho matka prosí komunitu o pomoc. Prosím, priatelia, zapojte sa do tohto prípadu. Vyvíjajte tlak na súd, väzenie alebo akúkoľvek inú relevantnú stranu, aby bola zhovievavá a umožnila Jaroslavovi prístup k riadnej zdravotnej starostlivosti.

Zvlášť dúfame, že onkológovia a ďalší zdravotnícki pracovníci ponúknu svoje stanoviská k tomu, ako by mala prebiehať Jaroslavova liečba a starostlivosť.

Článok na denníku SME o Jaroslavovi tu: https://domov.sme.sk/c/23260299/drogy-marihuana-trest-sud-gajdosik-milost.html

Welcome to Slovakia!
Mrs. Edita is the mother of cannabis prisoner Jaroslav.
When mild-mannered, middle aged Jaroslav entered the system, he was beaten so badly, that he required X-rays revealing his lung cancer. After half of his lung was removed under less than professional conditions, he was sent to convalesce in the prison medical ward. In this room, where they send sick prisoners to die, he contracted TB on his remaining lung and is receiving no care to speak of.
His mother is pleading for help from the community. Please, friends, engage with this case. Pressure the Court, the prison, or any other relevant parties to be reasonable and allow Jaroslav access to proper medical care.

We are especially hoping oncologists and other health care professionals would offer their opinions on how Jaroslav’s treatment and care should proceed.

#freepepo#ASCOCancer#emso#Cancer#norml#encod