SPÁLENÉ PENIAZE
AJ VĎAK ZLÉMU TRESTNÉMU PRÁVU
a novela nič nerieši….načo taká novela

Kriminalizácia marihuany ako neadekvátne zaťaženie štátneho rozpočtu.

Náklady na policajné vyšetrovanie, súdnictvo a väznenie

Kriminalizácia marihuany vedie k tomu, že štát musí vynaložiť nemalé prostriedky na jej vyšetrovanie, súdnictvo a väznenie. Policajné oddelenia musia zamestnávať ľudí, ktorí budú pátrať po marihuane a jej užívateľoch. Súdy musia vyčleniť čas a prostriedky na konanie marihuanových prípadov. Väznice musia kapacity na uväznenie marihuanových zločincov.

A nezabúdajte, to sú stovky miliónov ročne, z peňazí čo vám štát zobral, ktoré mohli slúžiť vám a vašej rodine. Takto ich bez efektu prežerú sudcovia a policajti.

Neadekvátnosť nákladov

Tieto náklady sú neadekvátne v porovnaní so spoločenskou škodou, ktorú užívanie a pestovanie marihuany prináša do spoločnosti. Užívanie marihuany je spojené s určitými rizikami. Tieto riziká sú však mnohonásobne menšie ako pri alkohole, či mnohých voľne dostupných liekoch. Jednoducho nie sú také závažné, aby ospravedlňovali vysoké náklady na kriminalizáciu.

Finančné úspory v zdravotníctve

Legalizácia marihuany by mohla viesť k finančným úsporám v zdravotníctve. Marihuana má niekoľko liečebných účinkov, ktoré môžu byť prospešné pre pacientov s rôznymi zdravotnými problémami, ako sú napríklad chronická bolesť, nevoľnosť a zvracanie spôsobené chemoterapiou. Legalizácia marihuany by umožnila regulovaný predaj marihuany na lekárske účely, čo by mohlo viesť k zníženiu nákladov na lieky a liečbu.

Nižšia uhlíková stopa

Marihuana má tiež nižšiu uhlíkovú stopu ako tradičné lieky. Pestovanie marihuany si vyžaduje menej energie a zdrojov ako výroba tradičných liekov. Legalizácia marihuany by mohla viesť k zníženiu emisií skleníkových plynov a k ochrane životného prostredia.

Trhový benefit

Legalizácia marihuany by mohla viesť k rozvoju nových pracovných miest a odvetví. Legalizácia by umožnila vznik nových firiem, ktoré by sa zaoberali pestovaním, výrobou a predajom marihuany. Legalizácia by mohla tiež viesť k rozvoju nových turistických destinácií, ktoré by sa zameriavali na marihuanu.

Regulácia trhu

Regulácia trhu s marihuanou je lepšou voľbou ako kriminalizácia z pohľadu Harm Reduction. Harm Reduction je prístup, ktorý sa zameriava na zníženie negatívnych účinkov drogovej závislosti. Legalizácia marihuany by umožnila regulovať predaj marihuany, čo by mohlo viesť k zníženiu dostupnosti marihuany pre maloleté osoby a k zníženiu rizika spojeného s užívaním marihuany.

Záver

Kriminalizácia marihuany je neadekvátnym zaťažením štátneho rozpočtu. Legalizácia marihuany by mohla viesť k finančným úsporám, rozvoju nových pracovných miest a odvetví a k zníženiu negatívnych účinkov drogovej závislosti.

Približná analýza číseliek: https://medicann.sk/o-kolko-prichadza-rozpocet-sr-pre…

NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA v parlamente tento problém nijak nerieši, čo je dôkazom toho, že ide len o dekriminalizovanie kradnutia z našich peňazí, a ochranu ICH ĽUDÍ.