Vopred sa ospravedlňujem za neformálny článok, ale ťažko povedať, či sa máme na tomto celom smiať alebo plakať. A aj tak komu sa chce čítať state odborného textu? To si nechám na konferencie.

Dožili sme sa arogancie moci a deštrukcie právneho štátu. Občania tejto republiky však vyjadrili svoj názor a vládne nám čo nám vládne. V uplynulých dňoch už aj z vodovodu ide, že bude novela Trestného zákona. Od účinnosti terajšieho Trestného zákona t. j. 1.1.2006 to má byť najvýraznejšia zmena v základnom trestom kódexe tohto štátu. Po tak dlhej dobe by sme čakali, že ozaj príde seriózna zmena, ktorá nás posunie vpred od represie, čiže neprimeraného trestania, k tej modernej restoratívnej justícii.

V skutočnosti to však tak nevyzerá. Od relevantných odborníkov na trestné právo (nemám na mysli toho, ktorý je dekan na PraF UK, i keď jeho odbornosť nespochybňujem, no nejak veľmi ukazuje stranícky dres a ani toho, ktorého najobľúbenejšie číslo je 363) ste sa zrejme už dočítali a dopočuli, že čo všetko zlé môže priniesť táto novela. Od rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá má svoje opodstatnenie v našom systéme až po škrt cez rozpočet oznamovateľom protispoločenskej činnosti (najmä korupcie) cez premlčanie niektorých skutkov vybraným kamošom zakončeným znižovaním sadzieb najmä ekonomickej kriminality pre kamošov, ktorým sa ešte skutky nemôžu premlčať.

Náš Trestný zákon by prijatím tejto novely vyzeral v porovnaní s vyspelými trestnými kódexmi asi tak, ako nižšie predložený obrázok. Čiže nejak takto.

Pozitívnym prínosom by sme mohli označiť konečne normálnejšie sadzby v oblasti drogovej trestnej činnosti, zavedenie skutkovej podstaty pestovania, zrušenie absurdnej obvykle jednorazovej dávky a podobne. Avšak pri týchto zmenách sú tiež značné nedostatky a medzery. Tým, že sa zvyšuje hodnota minimálnej spôsobenej škody, tak by podľa starej úpravy by boli tresty priaznivejšie ako podľa tabuľky, ktorá je prílohou novely. Taktiež v zmysle tých množstiev v tabuľke, ktorá je prílohou č. 1 k novele budú vznikať absurdné situácie, kedy za 100g pervitínu bude hroziť vyšší trest ako za 100g kokaínu. Nezmysel.

Restoratívna justícia, vážne?

Majú sa meniť aj zásady ukladania trestov. V ľudskej reči povedané, po novom by sa rozšírila možnosť ukladania tzv. podmienky a tiež by súd mal tak ukladať tresty, že v podstate trest odňatia slobody nepodmienečne, čiže posedenie v chládku by malo byť ako najkrajnejšia možnosť. Rozšíriť sa má ukladanie trestu domáceho väzenia či peňažného trestu. Takže kamoši v najhoršom prípade dostanú náramok alebo proste zaplatia peňažný trest a ruka hore.

K vyššie uvedenému len dodám toľkoto…

Samozrejme, budeme sa odvolávať na Európsku úniu, neprimerane prísne trestné sadzby a tresty, ale iba keď nám to vyhovuje. Chalani tam boli 12 rokov. Vládli už počas účinnosti terajšieho Trestného zákona a ani raz nechceli výraznejšiu zmenu. Zrazu keď horí, rýchlo treba zmeny a alibisticky sa vyhovoríme na úniu či kdečo iné. Bez diskusie s odbornou verejnosťou, bez patričných analýz, bez relevantných podkladov, proste bez všetkého, čo predchádza v civilizovaných krajinách v rámci legislatívneho procesu resp. celkovej príprave tak závažnej zmeny v tak významnom právnom predpise. A ako bonus, poďme to prijať v skrátenom legislatívnom konaní, pre ktoré nevidím žiaden dôvod a to ich tvrdenie o ohrození ľudských práv je skôr ohrozenie kamošov a zabezpečenie odvrátenia vysokých trestov alebo vôbec nejakých trestov lebo veď kto nekradne, okráda svoju rodinu. Celá novela je na štýl nedeľného obedu typu čo kuchyňa dala.

Pravdou ostáva, že v našich podmienkach míňame na výkon trestu odňatia slobody cca 23 tisíc eur ročne na jedného väzňa1. Pravdou je, že máme prísny Trestný zákon oproti vyspelým krajinám Európskej únie a že máme veľmi vysoký počet ľudí vo väzení na počet obyvateľov. No takýto rýchlo zbúchaný mačkopes tomu nepomôže. Aplikácii alternatívnych trestov resp. prínosu restoratívnej justície do praxe sa niekoľko rokov venuje prof. Dianiška s prof. Strémym. Chaloši, prečo ste sa ich nepýtali ako na to? Predsa niekoľko štúdií vydali a boli riešiteľmi významných projektov v tejto oblasti.

Len pre zaujímavosť uvádzam krátke porovnanie toho, čo tu máme a toho, ako má vyzerať restoratívna justícia. Nižšie uvedená tabuľka je prebratá od prof. Dianišku a prof. Strémyho2.

Retributívny pohľadRestoratívny pohľad
Trestná činnosť je definovaná ako porušenie noriem či pravidielTrestná činnosť je definovaná ako poškodenie medziľudských vzťahov
Poškodenie sa definuje abstraktnePoškodenie sa definuje konkrétne
Trestnými činmi sú považované kategoricky rôzne škodyTrestná činnosť je uznaná vo vzťahu k iným škodám a konfliktom
Štát je v postavení obeteĽudia a medziľudské vzťahy sú v postavení obete
Primárnymi stranami sú štát a páchateľPrimárnymi stranami sú obeť a páchateľ
Potreby a práva obetí sú ignorovanéPotreby a práva obetí sú primárne
Medziľudské rozmery sú irelevantnéMedziľudské pomery sú primárne
Zakrýva sa konfliktný charakter trestnej činnostiRozpoznáva sa konfliktný charakter trestnej činnosti
Definícia trestného činu v technických a právnych termínochTrestná činnosť je chápaná v plnom význame t. j. sociálnom, morálnom, ekonomickom a politickom

Záver

Človek nemusí byť právnikom na to, aby začal chápať, že to, čo má priniesť tento mačkopes nie je ucelená a odborná zmena. Vyššie uvedenou tabuľkou snáď každý pochopí, že táto novela nesmeruje k restoratívnej justícii, ale k záchrane topiacich sa kamošov a veď prospeje aj obyčajným ľuďom, tak čo je na tom vlastne zlé? Takto sa v žiadnom prípade trestná politika nerobí a tak významná zmena sa už vôbec nemá prijímať v skrátenom legislatívnom konaní. Vyvstáva dosť vysoká šanca, že pri skrátenom legislatívnom konaní by chalošom Ústavný súd SR klepol po prstoch a povedal, že takto sa to fakt do psej matere nerobí. A vlastne prečo ideme znižovať tresty za korupciu keď korupcia na najvyšších miestach neexistuje?

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…

  1. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/692104-vaznice-kolko-stoji-vazen-novela-trestneho-zakona-ficova-vlada/ ↩︎
  2. DIANIŠKA, G., STRÉMY, T.: Aplikácia alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky. In: Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku II. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2022. s. 47. Dostupné online: https://restorativni-justice.cz/wp-content/uploads/2023/02/Zbornik_AAPvJnS.pdf ↩︎