PRESTAŇTE NAVYŠOVAŤ TRESTNOSŤ SVOJÍM LAJDÁCTVOM

Tým ľuďom na KEUPZ to asi nedochádza, čo páchajú, na čom sa podieľajú, tak sme im to povedali tak na rovinu, po našom, načo chodiť okolo horúcej kaše…..oni sa s ľuskými osudmi tiež nepiplajú

————————————-

Odosielateľ: o.z. #freepepo – hrnčiarska 4 – sereď

Dobrý deň,

vzhľadom na dlhoročné neodborné posudzovanie marihuany-konopy zo strany vašich zamestnancov, a teda vášho ústavu, vám zasielame kópiu odborného prekladu, ktorý vašim zamestnancom ozrejmí, čo je, a čo nie je droga na základe medzinárodných dohovorov.

Dokument prikladám do prílohy.

Je poľutovaniahodné, ako pristupujete vo všeobecnosti ku vašej práci. Na základe dlhodobého sledovania viacerých súdnych sporov sme dospeli k názoru, že nezodpovedné konanie vášho ústavu viedlo ku nezákonnému navýšeniu trestnosti mnohých obžalovaných, a týmto konaním ste navýšili ľuďom tresty o stovky rokov, ktoré strávili vo väzení. Mám ku tomu i odbornú štúdiu, a rád ju zašlem ak bude záujem.

Pevne verím že si vstúpite do svedomia, a svojou benevolenciou prestanete ohrozovať životy občanom, ktorý fungovanie vášho ústavu platia.

V mene o.z. #freepepo

predseda: Mgr.: Alexander Račkovič


Kopírované zo statusu: https://www.facebook.com/photo?fbid=323364330451303&set=a.160100593444345

Spomńaný dokument: https://www.freepepo.sk/2023/11/22/je-drogou-cela-rastlina/