Ukážte mi toho, kto dokáže z dvoch gramov hašišu vyrobiť 91 dávok. Myslíte si, že to je absurdné? Nie je. Najvyšší súd SR konštatoval, že to možné je, teda teoreticky. Už v predchádzajúcich článkoch som rozoberal absenciu predvídateľnosti v prípade drogových trestných činov. Toto je len taký klinec do hrobu. Myslím si, že na tomto príklade zo súdnej praxe nám bude už úplne jasno, že máme obrovské medzery v posudzovaní drogovej trestnej činnosti.

Čo je hašiš?

Hašiš ako aj jeho získavanie má dlhoročnú tradíciu v krajinách Strednej Ázie Najmä na severe Indie a v Nepále sa konzumuje už po stáročia. Hašiš sa získava z čerstvých rastlín rodu Cannabis. Tradičným spôsobom získavania hašišu je šúchaním živých rastlín rodu Cannabis v rukách, na ktoré sa nalepí konopná živica s vysokým obsahom THC a takto získaná živica môže mať až 60% delta-9-tetrahydrocannabinol (ďalej len „THC“). Pri tomto tradičnom spôsobe sa nepoužívajú žiadne chemikálie ani rozpúšťadlá a takto získaný hašiš sa nazýva čaras1.

Hašiš má dlhoročnú tradíciu nielen v Indii a Nepále, ale aj na Blízkom Východe. Na Blízkom východe sa však používa iná metóda spracovania a asi najznámejší je marocký hašiš i keď medzi najväčších producentov okrem Maroka patrí aj Afganistan2.

Ako to je s hašišom?

Hašiš, podobne ako marihuana, sa na čiernom trhu predávajú v gramoch. Pri týchto psychotropných látkach ťažko hovoriť o predaji tzv. skladačiek, ktoré zväčša obsahujú veľmi malé množstvo tej ktorej omamnej alebo psychotropnej látky. Priemerná cena jedného gramu hašišu bola v roku 2021 medzi 5 Eur za gram až 30 Eur za gram3. Za druhý štvrťrok 2022 bola cena hašišu medzi 5 Eur za gram až 15 Eur za gram4. Toto sú najaktuálnejšie údaje, ktoré sú momentálne dostupné na stránke Ministerstva vnútra SR.

Najvyšší súd SR dokáže nemožné

Prečin či zločin? V prípade hašišu, a to stačí aj keď prechováva páchateľ čo i len jeden gram, as najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o zločin. Ako absurdný príklad na obvykle jednorazovú dávku poslúži rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Tdo/80/2017 zo dňa 13.12.2017. V čom spočíva absurdnosť tohto rozhodnutia? Išlo o prípad, v ktorom Najvyšší súd SR rozhodoval, či má byť obvinený väzobne stíhaný. Bola prítomná obava, že obvinený nebude mať zabezpečený stály príjem a prechovával u seba dva gramy hašišu. K obave z obchodovania s drogami Najvyšší súd SR dospel z dôvodu, že „uvedenú obavu možno vyvodiť aj zo skutočnosti, že u obvineného bol zaistený hašiš – 2 g s celkovým obsahom THC – účinnej látky rastliny konope 45,8 %, z ktorej by bolo možné vyrobiť od 31 do 91 obvykle jednorazových dávok. Vzhľadom na množstvo drogy je zrejmé, že obvinený zakúpenú drogu chcel, či mienil predávať aj iným osobám, a teda mal z uvedenej trestnej činnosti príjem.“

Zákonné to je…

Hašiš spravidla obsahuje niekoľkonásobne vyššiu koncentráciu THC ako marihuana. Pokiaľ sa vezme do úvahy, že jeden gram hašišu bude obsahovať aspoň 45,8% THC, ako tomu bolo vo vyššie uvedenom rozhodnutí, tak by dochádzalo k prechovávaniu minimálne 15 obvykle jednorazových dávok. Hodnota jedného gramu hašišu však bude zanedbateľná, no vzhľadom na vysoký počet obvykle jednorazových dávok nepôjde o spáchanie prečinu podľa § 171 ods. 2 Trestného zákona (max. 2 roky trestu odňatia slobody), ale rovno zločinu podľa § 172 ods. 1 Trestného zákona (3 až 7 rokov trestu odňatia slobody).

Záver

Páchateľ, ktorý prechováva čo i len jeden gram hašišu si nevie bežnými spôsobmi overiť množstvo účinnej látky, vie si overiť maximálne hmotnosť. Najvyšší súd ČR vo svojom stanovisku sp. zn. Tpjn 301/2013 prihliadal na skutočnosť, že hašiš spravidla obsahuje vyššie množstvo THC a za množstvo väčšie než malé označil viac ako 5 gramov hašišu, pričom pri marihuane sa jedná až o viac ako 10 gramov. V našej súdnej praxi sa nerozlišuje a v prípade hašišu v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o predvídateľnosti, keďže teoreticky aj za prechovávanie čo i len jedného gramu môže ísť o zločin vzhľadom na vysokú koncentráciu THC, pričom z hľadiska hmotnostného páchateľ môže byť v domnienke, že sa jedná len o prečin. Nielenže absentuje predvídateľnosť, ale sa nám aj potvrdzuje, že inštitút obvykle jednorazovej dávky je nezmyselným prežitkom trestného práva… a že v tom máme neskutočný bordel.

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…

  1. INCIARDI, A., J.: The War on Drugs II: The Continuing Epic of Heroin, Cocaine, Crack, Crime, AIDS, and Public Policy. Michigan: Mayfield Publishing Company, 1992. s. 19. ↩︎
  2. https://news.un.org/en/story/2010/03/334142 ↩︎
  3. Správa o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za rok 2021. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, 2022. s. 64. ↩︎
  4. https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/naka_npdj/2022/Monitorovanie_cien_OPL_2022_stvrtrok_2.pdf ↩︎