Možno ste boli medzi tými “šťastnými” jedincami, ktorí dostali do schránky taký pekný leták o tom aká je marihuana smrteľne nebezpečná látka. Tieto letáky sa distribuujú už niekoľko rokov po celom Slovensku.

Tu Vám ukážem, že o čo sa vlastne jedná.

Nestretli ste sa s tým? Tak Vám prikladám niečo, čo ste už možno videli. Tieto bilbordy so známymi športovcami je či bolo možné vidieť po celej krajine. Asi tým športovcom nepovedali, že kto je za tým celým.

Jedná sa o dve občianske združenia, ktoré šíria tieto nepravdivé informácie. Sú to združenia BEZ DROG, o. z. a Slovensko bez drog, o. z.. Pozorným okom si môžete všimnúť logo so zemeguľou. Obe združenia používajú rovnaké logo. Komu však patrí?

Problémom však je, že ľudia z týchto združení možno mali prednášky na školách kam chodia Vaše deti (ak nejaké máte). Šírenie nepravdivých informácií ohľadom drog prostredníctvom prednášok na školách je jedným z ich obľúbených nástrojov.

Dopátral som sa k tomu, že čo sú vlastne zač a odkiaľ tieto združenia prevzali tieto múdrosti. Jedná sa o scientológov. Nemám nič proti rôznym vieram a uctievaniu kadečoho možného. Každý nech si uznáva koho a čo chce, ale nech si to robí doma za zavretými dverami. Moja sloboda predsa končí tam, kde tvoja začína, či nie? Problém je však v tom, že tlačia svoje nepravdivé informácie aj deťom.

Čo sú vlastne zač?

Obidve tieto združenia majú spoločného menovateľa, ktorým je náboženský podtón a prebraté myšlienky z amerického Foundation for a Drug-Free World[1]. Na webových stránkach a v informačných materiáloch oboch združení je možné nájsť logo tejto americkej organizácie, ktorá je neziskovou organizáciou pôsobiacou v Los Angeles. Táto nezisková organizácia patrí pod scientológov. Tieto dve združenia prebrali a preložili informačné materiály a pseudodokumentárne filmy z kampane Thruth About Drugs, ktoré boli vypracované práve neziskovou organizáciou Foundation for a Drug-Free World. Stačí si porovnať anglické verzie týchto materiálov so slovenskými a v samej podstate tieto združenia na Foundation for a Drug-Free World aj odkazujú. Táto nezisková organizácia je priamo spomenutá na oficiálnej webstránke www.scientology.org, ktorá je hlavnou stránkou scientológov v USA.

Ako reagovali v USA na Foundation for a Drug-Free World?

V USA bola táto nezisková organizácia resp. ich program Truth About Drugs označená za pseudovedu a otvorene bolo konštatované, že sa jednalo o protidrogovú kampaň scientológov. Program založilo toto kontroverzné náboženské hnutie v roku 2006 a začalo ho šíriť po školách. Začali sa čoskoro ozývať negatívne ohlasy na túto činnosť, že šíria nepravdivé informácie[2].

Štátny dozorca Jack O´Connell urgoval všetky Kalifornské školy, aby ukončili akúkoľvek spoluprácu v rámci programu Narconon (vzdelávací program scientológov o drogách), keďže došlo k prehodnoteniu tejto aktivity a dospelo sa k záveru, že tento program je plný nepresných informácií a informácií, ktoré sa nezakladajú na vedeckých faktoch[3].

V USA sa stávala presne táto situácia, ktorej čelí Slovensko. Na školách v USA pôsobili rôzne scientologické združenia, ktoré chodili robiť „osvetu“ týkajúcu sa drogovej prevencie. Školy ani len netušili, že sa jedná o združenie, ktoré miesto relevantných informácii poskytne polopravdy či až klamlivé informácie v rámci danej problematiky. Samotné Foundation for a Drug-Free World sa neprezentovalo na prepojenie so scientologickou cirkvou avšak z daňovej dokumentácie bolo prelinkovanie preukázané. V štáte New York mala táto organizácia celkom úspešné pôsobenie, dokým sa nepreukázalo prepojenie na scientologickú cirkev, kedy bol tento program vylúčený zo všetkých štátnych škôl ako aj programov pre mládež[4].

Čo sme už podnikli?

Webstránka združenia BEZ DROG bola na základe môjho stanoviska zaradená odbornou komisiou na zoznam konšpiračných webov do tzv. šedej zóny. Čiže tento web nájdete na stránke konšpirátory.sk medzi potenciálne nebezpečnými webstránkami, ktoré šíria nepravdivé či neúplné informácie. Môžete si to sami overiť na tomto odkaze https://konspiratori.sk/stranka/1309

Úvaha na záver

Dvakrát meraj a raz rež. V tomto kontexte mám na mysli, že si treba overiť zdroje a ich relevantnosť. To, že niečo príde do schránky alebo je na internete nemusí byť vôbec pravda. Najmä by som chcel apelovať na tých z Vás, ktorých deti navštevujú školu, aby sa nezúčastnili na prednáškach so pseudovedeckými faktami. Školy veľakrát netušia, že o čo sa jedná a dajú možnosť takýmto ľuďom robiť deťom prednášky.

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…


[1] Dostupné online: https://www.scientology.org/faq/scientology-in-society/foundation-for-a-drug-free-world.html

[2] LILLEY-MATHIS, B. A Scientology-Run Anti-Drug Group Works Extensively in New York City Schools. Dostupné online: https://slate.com/news-and-politics/2015/01/scientology-new-york-city-schools-drug-free-world-foundation-works-with-students.html

[3] ASIMOV, N. Schools urged to drop antidrug program / Scientology-linked teachings inaccurate, superintendent says. Dostupné online: https://www.sfgate.com/education/article/Schools-urged-to-drop-antidrug-program-2728677.php

[4] WEIL, K. School Accidentally Hired Church of Scientology-Backed Group to Teach Drug Education. Dostupné online: https://www.thedailybeast.com/school-accidentally-hired-church-of-scientology-backed-group-to-teach-drug-education