Oslovili sme politické strany mailom. Ale moc sme neuspeli. Odpovedala nám len strana Progresívne Slovensko. Popri promovaní tejto aktivity, sa nám ozvala Pirátska strana Slovenska, a poslali nám odpovede tiež. A tu vám ich odpovede prinášame. Pre zopakovanie pripájam aj pôvodné znenie otázok. Samozrejme, že sme sa nedali odradiť, a poslali sme otázky opäť, ale poštou, tak uvidíme.

·  Máte vo svojom straníckom jadre odborníka na problematiku drogovej politiky štátu? Ak áno, kto to je?

·  Má vaša strana odborníka na spravodlivosť? Ak áno, kto je to?

·  Má vaša strana odborníka na zdravotníctvo? Ak áno, kto je to?

·  Akè je oficiálne stano­visko vašej strany ku zavedeniu lekárskej marihuany na Slovensku. Chcete túto liečbu občanom sprístupniť?

·   Budete sa v zavedení lekárskej marihuany angažovať?

·  Považujete výšku tres­tov za prechovávanie drog na Slovensku za morálny a spravodlivý, vo vzťahu ku moderným poznatkom a medzinárodným záväzkom?

·  Ako sa staviate k faktu, že za znásilnenie maloletej udeľujú súdy podmienku, zatiaľ čo za pestovanie marihuany udeľujú súdy dvadsať ročné tresty? Považujete tresty za primerané a predvídateľné?

·  Ako sa staviate k faktu, že za zabitie, či vraždu, sú tresty nižšie ako za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu?

·  Viete, aký je rozdiel medzi pestovaním marihuany a výrobou drog. Ak áno, kde vidíte rozdiel.

·  Ste si v strane vedomí, že Slovensko je v drogovej politike zaostalé a opiera sa o dávno poprené narácie a predsudky? Ak áno, kde vidíte rozpor a zaostalosť.

·  Reflektujete, že Slovensko porušuje medzinárodné dohody v trestoch za drogové delikty. Ak áno, viete o ktoré dohody sa jedná?

·  Na slovensku má drogovú prevenciu na starosti ministerstvo vnútra-polícia. Považujete to za správne? Ak nie prečo, a ktoré z ministerstiev považujete za vhodné riešiť túto problematiku?

·  Reflektujete, že v moderných krajinách je drogová problematika ľudskoprávny a zdravotný problém, avšak na Slovensku je to problém trestnoprávny?! Ak áno, aký je k tomuto problému váš oficiálny postoj.

·  Poznáte fakt, že drogová prevencia a harm reduction má vysoko pozitívny efekt na problémy súvisiace s užívaním drog a závislosťou, a náklady na jej realizáciu predstavujú jednu pätinu nákladov na trestné šetrenie, políciu, súdy a väznenie.

·  Aký je váš oficiálny postoj k nasledujúcemu faktu. Alkohol zabije ročne milióny ľudí a zdravotná starostlivosť o alkoholikov stojí štát obrovské peniaze. Marihuana nespôsobuje smrť, ani nezvratné zdravotné problémy. Napriek tomu alkoholizmus a predaj alkoholu je podporovaný a tolerovaný, no za užívanie marihuany dostanete trest odňatia slobody až po doživotie.

·  Ste za dekriminalizáciu marihuany. Áno, či nie, a prečo?

·  Ste za legalizáciu marihuany. Áno, či nie, a prečo?PROGRESÍVNE SLOVENSKO:

Dobrý deň,

vďaka za oslovenie. Skúsime ucelene zhrnúť postoj nášho hnutia k otázkam, ktoré sme poctivo konzultovali s expert(ka)mi a máme v nich konsenzus.

Súčasná prax nikomu nepomáha, plytvá peniazmi nás všetkých a najmä doslova ničí životy konkrétnym ľuďom a ich rodinám. Žijeme v 21. storočí a sme členská krajina EÚ – je neakceptovateľné pozerať sa na ľudí, ktorí svojmu okoliu nijako neubližujú ako na kriminálnikov. Nehovoriac o tom, že dostávajú sadzby ako vrahovia a mafiáni, pričom mnohí napríklad po marihuane siahnu len preto, že im pri zdravotných problémoch nezaberá iná liečba.

Preto vedieme v tejto téme dlhodobú kampaň, pod našu petíciu na dekriminalizacia.eu sa podpísalo 30-tisíc ľudí. Priebežne jej detaily konzultujeme s odborníkmi na drogovú politiku aj s právnymi expertmi, ktorí sa venujú prípadom konopných väzňov. Kontakt udržujeme napríklad aj s pánmi Weizerom, Šipošom a ich rodinami. Keď to dovoľujú časové možnosti, chodíme podporiť na súd.

Snažíme sa zabojovať aj na politickej úrovni, návrh na dekriminalizáciu sme predložili do NR SR, podali sme hromadnú pripomienku, verejne sme vyzvali ministra vnútra a prezidenta Policajného zboru na zmenu určovania ceny omamných látok, atd. atd.

Žiaľ, jedinou odozvou zo strany ľudí, ktorí majú v rukách reálnu moc zasiahnuť, bola ignorácia alebo „zdvorilostné“ stretnutia bez úprimného záujmu pomôcť. Návrhy, ktoré prezentovali iné politické zoskupenia či skupiny poslancov nepovažujeme za dostatočné a nesúhlasíme s tvrdeniami typu ‚na toto ešte nedozrel čas‘ či ‚politika je umenie možného, treba sa uspokojiť s čiastočným riešením‘.

Skúšame preto aj európsku linku – obrátili sme sa na Európsku komisiu, aby preskúmala neprimeranosť a nepredvídateľnosť trestov, ktoré slovenské súdy udeľujú za držbu marihuany a za výrobu liečivých mastí z nej.

Sme presvedčení, že Slovensko by malo pristúpiť k moderným a účinnejším drogovým politikám. Tie fungujú vo vyspelých krajinách EÚ a sveta a sú viac zamerané na prevenciu/harm reduction než na drakonické a neefektívne tresty.

Naozaj nemusíme vymýšľať koleso. Tak ako vždy, aj tu úplne stačí, aby sa slovenskí politici a političky začali správať normálne a odborne – konsenzus medzi expert(ka)mi v tejto téme je jednoznačný a overený praxou.

Presne takýto prístup k politike je to, čo chceme ľuďom na Slovensku garantovať vo všetkých oblastiach života. Aby sme boli konečne modernou európskou krajinou, kde štát ľuďom nehádže polená pod nohy.

Ďakujeme za otázky a dlhodobú podporu pre konopných väzňov. Aj vďaka vám majú nádej, že táto nespravodlivosť nebude trvať večne.


PIRÁTSKA STRANA:

TRESTNÉ PRÁVO Majú ľudia, ktorí užívajú drogy, podľa vás právo na spravodlivý súdny proces?  

Každý človek má právo na spravodlivý súdny proces, bez rozdielu na tom, z čoho je obvinený.

ZDRAVOTNÍCTVO: Ste za to, aby boli v súčasnosti nelegálne látky, ktoré majú preukázateľný medicínsky potenciál, legalizované na Slovensku na medicínske účely dostupné v lekárňach?

Už včera bolo neskoro. Každý chorý človek má právo na dôstojné podmienky života a liečby. Našim členom je aj jeden z vlastníkov spoločnosti Hemp Brothers, takže áno, patrí to medzi naše priority. 

PREVENCIA Súhlasíte s tézou, že dekriminalizácia a legalizácia vedie k vyššej ochrane mládeže? Ak nesúhlasíte, prečo? Ak súhlasíte, vieme prečo, tak hovoria výskumy.

Samozrejme, stačí si pozrieť štatistiky krajín, kde sa dekriminalizovalo a legalizovalo, pred a po.

DROGOVÁ POLITIKA Ako hodnotíte efektivitu súčasného nastavenia drogovej politiky na Slovensku? Darí sa jej podľa vás dosahovať svoje ciele?

V žiadnom prípade. Naopak drogová politika na Slovensku neexistuje. To čoho sme svedkami sú len represie, ktoré nikam nevedú a podporujú čierny trh pod kontrolou zločineckých organizácií. S drogovou politikou treba v našej krajine len začať. Sme za zriadenie úradu drogového ombudsmana. Sme rovnako ako naši českí bratia Piráti za regulovanú legalizáciu konopy hašišovej. 

SPOLOČENSKÁ ŠKODLIVOSŤ Považujete za logické, že za zabitie tehotnej ženy hrozí nižší trest, ako za ponúknutie tejto ženy marihuanou?

V žiadnom prípade a nikto normálny ani nemôže. Tento stav svedčí, v akom stredoveku sa nachádza naša krajina a do akého morálneho bahna nás zatiahli nami volení zástupcovia ľudu. 

DROGY A PREDSUDKY Ako hodnotíte výrok policajného funkcionára: “Feťákov na festivaloch treba zatvárať!?” 

Priznávame, že nevieme, kto je autorom tejto perly rozumu, ale dá sa predpokladať, že niektorý z funkcionárov, ktorý je momentálne sám obžalovaný, či dokonca odsúdený. Aspoň by nás to teda neprekvapilo. Rozhodne s touto hlúposťou nesúhlasíme! Rekreačný konzument, či náhodný konzument napr. konopy hašišovej nie je feťák. Týmto pejoratívnym výrazom sa  v minulosti označovali ľudia so závislosťou na tvrdých drogách, ktorých spoločnosť, namiesto toho, aby im podala pomocnú ruku, perzekvovala a vylučovala na okraj sociálnej existencie, kde na takto chorých ľudí čakal zväčša fatálny koniec.