Poslali sme zhruba pred tromi mesiacmi otázky politickým stranám mailom. Odpovede poslala len strana PS. Mailové adresy sme použili z ich oficiálnych stránok. Stránky niektorých strán, nebolo ani možné nájsť :). KDH nám odpovedalo, že sa ozvú s odpoveďami….ale ticho.

Tak posielame listy, doporučene. To už budeme vedieť odpovede, alebo, že vás majú na saláme, a že nie sú schopní zaujať postoj ku zložitej a háklivej téme.

—————————————————————————-

Dobrý deň.

Píšem vám v mene občianskeho združenia #freepepo, ktoré sa ve­nuje problémom neadekvátnosti a amorálnosti trestného práva na Slovensku, pod­pore amorálne a anti-európsky odsúdených, vo výkone trestu a ich rodín. Sme občiansky akti­visti na poli ľudských práv, v prípade záujmu nájdete viac informácií na našej web­stránke www.freepepo.sk

Rád by som poznal oficiálne stanovisko vašej strany ku pripojeným otázkam a krátkemu dotazníku. Za odpovede vám vopred ďakujem. Vaše odpovede zverejníme na našich verejných komu­nikačných kanáloch.

Máte vo svojom straníckom jadre odborníka na problematiku drogovej politiky štátu? Ak áno, kto to je?

– Má vaša strana odborníka na spravodlivosť? Ak áno, kto je to?

– Má vaša strana odborníka na zdravotníctvo? Ak áno, kto je to?

– Akè je oficiálne stano­visko vašej strany ku zavedeniu lekárskej marihuany na Slovensku. Chcete túto liečbu občanom sprístupniť?

– Budete sa v zavedení lekárskej marihuany angažovať?

– Považujete výšku tres­tov za prechovávanie drog na Slovensku za morálny a spravodlivý, vo vzťahu ku moderným poznatkom a medzinárodným záväzkom?

– Ako sa staviate k faktu, že za znásilnenie maloletej udeľujú súdy podmienku, zatiaľ čo za pestovanie marihuany udeľujú súdy dvadsať ročné tresty? Považujete tresty za primerané a predvídateľné?

– Ako sa staviate k faktu, že za zabitie, či vraždu, sú tresty nižšie ako za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu?

– Viete, aký je rozdiel medzi pestovaním marihuany a výrobou drog. Ak áno, kde vidíte rozdiel.

– Ste si v strane vedomí, že Slovensko je v drogovej politike zaostalé a opiera sa o dávno poprené narácie a predsudky? Ak áno, kde vidíte rozpor a zaostalosť.

– Reflektujete, že Slovensko porušuje medzinárodné dohody v trestoch za drogové delikty. Ak áno, viete o ktoré dohody sa jedná?

– Na slovensku má drogovú prevenciu na starosti ministerstvo vnútra-polícia. Považujete to za správne? Ak nie prečo, a ktoré z ministerstiev považujete za vhodné riešiť túto problematiku?

Reflektujete, že v moderných krajinách je drogová problematika ľudskoprávny a zdravotný problém, avšak na Slovensku je to problém trestnoprávny?! Ak áno, aký je k tomuto problému váš oficiálny postoj.

– Poznáte fakt, že drogová prevencia a harm reduction má vysoko pozitívny efekt na problémy súvisiace s užívaním drog a závislosťou, a náklady na jej realizáciu predstavujú jednu pätinu nákladov na trestné šetrenie, políciu, súdy a väznenie.

– Aký je váš oficiálny postoj k nasledujúcemu faktu. Alkohol zabije ročne milióny ľudí a zdravotná starostlivosť o alkoholikov stojí štát obrovské peniaze. Marihuana nespôsobuje smrť, ani nezvratné zdravotné problémy. Napriek tomu alkoholizmus a predaj alkoholu je podporovaný a tolerovaný, no za užívanie marihuany dostanete trest odňatia slobody až po doživotie.

– Ste za dekriminalizáciu marihuany. Áno, či nie, a prečo?

– Ste za legalizáciu marihuany. Áno, či nie, a prečo?

Za vaše vyčerpávajúce odpovede vám vopred ďakujem.

Zároveň vám ponúkam možnosť rozhovoru v našom podcast-e V PRÁČOVNI, pre niekoho koho vyšlete do jamy levovej. Rozhovor bude na tému ľudských práv, spravodlivosti, modernej drogovej politiky, a života ako takého. Náš dosah je mesačne na úrovni 130 000 návštev-zhliadnutí, či prezretí obsahu.

S pozdravom – Mgr. Alexander Račkovič – #freepepo