ZDIEĽAJTE

Téma je v spoločnosti a politici sa začínajú vyfarbovať, preto ich dobre sledujte a zapamätajte si ich postoje a reakcie, voľby sú blízko.

Drogy ako také, sú veľmi zložitá otázka, ktorá zasahuje medziodborovo do mnohých oblastí. Štatistika, sociológia, adiktológia, toxikológia, farmaceutika, ekonómia, filozofia práva…..

Preto odpoveď nie je jednoduchá, respektíve je, len pôsobí absurdne vzhľadom na demagógiu, aká podnes v tejto otázke vládne. Každopádne to nie je politická otázka, ale odborná.

Populistické drísty, učíte fetovať naše deti, sú vrcholom mentálnej obmedzenosti toho, kto to povie. Dekriminalizácia a legalizácia má svoju históriu, výskum a odborné štatistiky. Spolu so správnou prevenciou vedie práve dekriminnalizácia, či legalizácia ku vyššej ochrane detí a ku radikálnemu znižovaniu negatívnych následkov drog na spoločnosť. Ku vysokým finančným úsporám. Obrovské investície do vojny proti drogám neuspeli, množstvo drog i užívateľov stále rastie, je to slepá ulička. A to je vedecky dokázané.

Je to však zložité a kontroverzné, preto sa degeši uchyľujú ku populizmu, učíte fetovať naše deti……Symbolom tohoto nepochopenia je Rytmus. On si myslí, že bude zákon, ktorý bude jeho syna povinne nútiť fajčiť trávu. Ale odpustime mu to, je to legenda so skvelou hudobnou produkciou……ale k odborným spoločenským otázkam, nech hovorí radšej menej.

KTO JE PROTI DEKRIMINALIZÁCII podporuje mafiu a jej enormné zisky, ktoré sú použité na nákup zbraní, bieleho mäsa, otrokov, korumpovanie politikov a sponzorovanie terorizmu. Mafia predá každému. Aj vašim deťom.

Pestovateľ svoj smiešny zisk použije na nákup mlieka, rožkov a zaplatenie nákladov na bývanie. Hovorí sa tomu komunitný poredaj, distribúcia v uzvretej societe.

PS: na alkohol umiera vo svete enormne viac ľudí ako na heroin, kokain, či pervitín…….a na trávu? Na tú ešte nik neumrel, každý len vstal z mŕtvych. 🙂

WAKE UP!