Prišlo mi od preventistov. Veľmi zaujímavé údaje, ktoré poukazujú na zaostalosť a finančnú náročnosť drogovej politiky slovenbska. Sú desiatky krajín, ktoré to robia lacnejšie, efektívnejšie, a lepšie.

————————————

posielam link a súhrn informácii o ročných nákladoch na väzňov na Slovensku (2021) https://harmreductioneurasia.org/…/criminaliza…/slovakia

K júlu 2021 bolo na Slovensku zadržiavaných 10 353 väzňov, z toho 1 060 bolo v roku 2019 väznených za trestné činy súvisiace s drogami. Neoprávnené prechovávanie nelegálnych drog pre vlastnú spotrebu – definované ako množstvo zodpovedajúce trojnásobku obvyklej jednorazovej dávky pre osobnú potrebu – trest odňatia slobody až na 3 roky; a za množstvá zodpovedajúce až desaťnásobku obvyklej jednorazovej dávky na osobnú spotrebu môže byť udelený trest odňatia slobody až na 5 rokov.

Prevalencia HIV medzi väzňami sa v roku 2015 odhadovala na 0,3 % a vo väzniciach je k dispozícii antiretrovírusová terapia (ART), substitučná liečba v ústavoch na výkon trestu nie je na Slovensku dostupná (OST), takisto ani programy výmeny ihiel a striekačiek (NSP).

Štát jeden väzeň ročne stoji 18 396eur, v prepočte na deň je to 50,40eur.

Pre porovnanie – náklad na jedného injekčného užívateľa pre organizáciu poskytujúcu harm reduction služby je 203eur na klienta ročné (podľa štatistík za rok 2019), substitučná liečba stála približne 1 825 EUR na klienta za rok. Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje maximálne 6 mesiacov, okolo 311,50eur mesačne.

Ak by vláda SR poskytla pomoc každej osobe, ktorá si injekčne aplikuje drogy, stálo by ju to približne 3 897 eur na jedného užívateľa drog ročne v porovnaní s výdavkami 18 396 eur na podporu tej istej osoby vo väzení. Dekriminalizáciou užívania a držby drog by si teda vláda SR mohla ušetriť 14 499 eur na jedného užívateľa drog ročne a celkovo až 15,4 milióna eur ročne.