Dnes sme poslali v mene združenia a jeho členov otázky. To aby sme pred voľbami mali akú takú predstavu, komu to tam vhodiť.

Už len to, kto odpovie, a ako odpovie, vám dá predstavu, kde sa strana v nachádza v hodnotovom a racionálnom priestore.

Lopta je na ich strane.

——————————————

Dobrý deň. Píšem vám v mene občianskeho združenia #freepepo.

Venujeme sa problémom neadekvátnosti a amorálnosti trestného práva na Slovensku, pod¬pore amorálne a anti-európsky, odsúdených vo výkone trestu a ich rodín. Sme občiansky akti¬visti na poli ľudských práv, v prípade záujmu nájdete viac informácií na našej web¬stránke www.freepepo.sk

Rád by som poznal oficiálne stanovisko vašej strany ku pripojeným otázkam. Za vaše odpovede vám vopred ďakujem. Odpovede zverejníme na našich verejných komu¬nikačných kanáloch.

• Máte vo svojom straníckom jadre odborníka na problematiku drogovej politiky štátu? Ak áno, kto to je?

• Má vaša strana odborníka na spravodlivosť? Ak áno, kto je to?

• Má vaša strana odborníka na zdravotníctvo? Ak áno, kto je to?

• Akè je oficiálne stano¬visko vašej strany ku zavedeniu lekárskej marihuany na Slovensku. Chcete túto liečbu občanom sprístupniť?

• Budete sa v zavedení lekárskej marihuany angažovať?

• Považujete výšku tres¬tov za prechovávanie drog na Slovensku za morálny a spravodlivý, vo vzťahu ku moderným poznatkom a medzinárodným záväzkom?

• Ako sa staviate k faktu, že za znásilnenie maloletej udeľujú súdy podmienku, zatiaľ čo za pestovanie marihuany udeľujú súdy dvadsať ročné tresty? Považujete tresty za primerané a predvídateľné?

• Ako sa staviate k faktu, že za zabitie, či vraždu, sú tresty nižšie ako za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu?

• Viete, aký je rozdiel medzi pestovaním marihuany a výrobou drog. Ak áno, kde vidíte rozdiel.

• Ste si v strane vedomí, že Slovensko je v drogovej politike zaostalé a opiera sa o dávno poprené narácie a predsudky? Ak áno, kde vidíte rozpor a zaostalosť.

• Reflektujete, že Slovensko porušuje medzinárodné dohody v trestoch za drogové delikty. Ak áno, viete o ktoré dohody sa jedná?

• Na slovensku má drogovú prevenciu na starosti ministerstvo vnútra-polícia. Považujete to za správne? Ak nie prečo, a ktoré z ministerstiev považujete za vhodné riešiť túto problematiku?

• Reflektujete, že v moderných krajinách je drogová problematika ľudskoprávny a zdravotný problém, avšak na Slovensku je to problém trestnoprávny?! Ak áno, aký je k tomuto problému váš oficiálny postoj.

• Poznáte fakt, že drogová prevencia a harm reduction má vysoko pozitívny efekt na problémy súvisiace s užívaním drog a závislosťou, a náklady na jej realizáciu predstavujú jednu pätinu nákladov na trestné šetrenie, políciu, súdy a väznenie.

• Aký je váš oficiálny postoj k nasledujúcemu faktu. Alkohol zabije ročne milióny ľudí a zdravotná starostlivosť o alkoholikov stojí štát obrovské peniaze. Marihuana nespôsobuje smrť, ani nezvratné zdravotné problémy. Napriek tomu alkoholizmus a predaj alkoholu je podporovaný a tolerovaný, no za užívanie marihuany dostanete trest odňatia slobody až po doživotie.

• Ste za dekriminalizáciu marihuany. Áno, či nie, a prečo?

• Ste za legalizáciu marihuany. Áno, či nie, a prečo?

Za vaše vyčerpávajúce odpovede vám vopred ďakujem.

Zároveň vám ponúkam možnosť rozhovoru v našom podcasteI, pre niekoho koho vyšlete do jamy levovej.

Rozhovor bude na tému ľudských práv, spravodlivosti, modernej drogovej politiky, a života ako takého. Náš dosah je mesačne na úrovni 130 000 návštev-zhliadnutí, či prezretí obsahu.

S pozdravom

Mgr. Alexander Račkovič

Predseda o.z. #freepepo

————————————————————-

Dáme im mesiac, …dva, a potom zhodnotíme ich vykon….prípadne im dáme druhú šancu