Na základe našej komunikácie s Ministerstvom zdravotníctva sme sa dozvedeli, že nepredpokladajú väčší záujem o liečbu pomocou konopy. Napriek tomu, že je táto liečba dostupná mnohých krajinách, i v ČR, na Slovensku o nej ešte len začíbajú debatovať.

Keďže ministerstvo vychádza z predpokladu, rozhodli sme sa skúsiť zistiť, aký ten záujem je.

LINK NA DOTAZNÍK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8FSYy9TUrRod8KoA_jOJaXoWcmKHS3Hq2_3ou7h_ezvfEnA/viewform

Rozšírte preto prosím tento formulár medzi ľudí zdieľaním a posielaním. Ďakujeme