Nie, konopa nemá ľudské práva.

Rozhovor na túto tému nájdete tu: https://youtu.be/UYHUXHw6IJ4

Avšak jej prechovávatelia, užívatelia, i pestovatelia ich majú a sú na Slovensku porušované. To sa však netýka len huličov a pestovateľov, to sa týka všetkých slovákov. Ale pri konôpkároch tento neduh súdnictva vyčnieva najviac.

Ako povedal ostrieľaný trestný právnik, spravodlivosť a ľudské práva na Slovenských súdoch absentujú.

Takže v skratke.

PREDVÍDATEĽNOSŤ A PRIMERANOSŤ. 

To sú dva základné piliere trestného práva EÚ, ku dodržiavaniu ktorých sme sa ako členská krajina zaviazali.

Predvídateľnosť, vám ako občanovi zaručí, že budete vedieť, čo vás po spáchaní trestného činu čaká, aký trest dostanete. To však na Slovensku neviete, a trest sa za konopu pohybuje od 1-20 rokov. Jedná sa o porušenie princípov EÚ a ľudských práv.

Primeranosť vám má zaručiť, že trest bude primeraný ku spoločenskej škode, ktorú spoločenstvo utrpelo, a primeraný aj ku ostatným trestom za iné trestné činy. U nás na Slovensku však za trávu dostanete viac ako za vraždu. Neprimeraný je i výpočet cien zhabaného materiálu, rovnako neprimerané sú aj expertízy, ktoré sú predkladané súdu. A tento princíp je teda tiež z vesela porušovaný.

INDIVIDUÁLNE POSÚDENIE TRESTNÉHO ČINU

To sa v Slovenskom trestnom nedeje, tresty a paragrafy sú určované tabuľkovo, čo je porušením práv občana EÚ.

PODANIE ROZPORU:

V každej krajine EÚ je bežné, že v prípade ak súd, narazí na trest, ktorý je abnormálny a vybočuje z doporučených trestných sadzieb v EU, tak má sudca spor postúpiť EU súdnemu dvoru, aby v tejto veci rozhodol. Je to v záujme ochrany ľudských práv občanov EU, no nedeje sa tak. Sudcovia dokonca túto procesnú vec blokujú.

CHYBY V DOKAZOVANÍ:

Slovenské súdy systematicky tolerujú chyby v dokazovaní, čo je porušením ľudských práv obžalovaných.

PRÁVO NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ:

Slovensko užívateľov trestá, namiesto toho, aby im poskytlo adekvátnu zdravotnú starostlivosť, v prípade, že sú problémovými užívateľmi.

Pepovi, Josefovi Šipošovi, podľa európskych princípov patrí maximálny trest odňatia slobody na tri roky, Slovensko ho odsúdilo na dvadsať a prepadnutie majetku. 

Ľahko to vyhráme na Európskych súdoch, na to je všetko pripravené, len treba ľudí v uliciach. Lebo takých podaní je kopu, a treba aby bol spoločenský výtlak aby tá žaloba pristála na vrchu kopy.