/krátka úvaha/

Nie!

Ak vám nestačí táto strohá odpoveď, tak to teda trochu rozvediem. Vezmem to však z opačného konca, a zameriam sa na toho, kto má drogy rád. Mať rád drogy, znamená mať rád stav zmeneného vedomia. Tento stav,  si teda chce užívať dlhodobo, čo vyžaduje starostlivosť o telo, a o zdravie, lebo ak nebude v poriadku, dlho si drogy užívať nebude. Takýto človek sa vzdeláva v substanciách a ich účinkoch na myseľ a telo, pozná riziká a racionálne vyhodnocuje ponúkané benefity a újmy jednotlivých substancií. Ten kto má rád drogy musí pracovať na svojej osobnostnej integrite, aby sa nestratil pri hľadaní absolútna. Kto má rád drogy ten maká na svojej kariére a finančnom zabezpečení, aby mal prístup ku kvalitným substanciám. 

Problémoví užívatelia nemajú radi drogy, to je veľký omyl. Oni sú obeťami substancií, závislosti a sociálnej situácie. Oni nemajú radi život, a to ich dohnalo ku úteku pred realitou, ktorá sa stala problematická. Nemajú radi život z mnohých smutných dôvodov, niektorí zažili silnú traumu, zneužívanie, násilie v rodine, psychické problémy…….u nich nejde o drogy ako také, oni chcú len  utiecť pred ťažkým osudom a zhltol ich démon menom závislosť. Nemajú radi drogy, ani život ktorý žijú, ich dôvodom užívania drog je útek, nie fascinácia drogami samotnými.

90% užívateľov drog  sú bezproblémoví užívatelia

10% sú problémoví užívatelia – /násilie a  kriminalita z dôvodu závislosti/

Tých 10% ľudí potrebuje pomoc.

100% ľudí potrebuje, aby prestali byť kriminalizovaný.

#racionálnadrogovápolitika