A LEGALIZÁCIA

Je to už len otázka času kedy dôjde ku legalizácii Cannabisu /Trávy-Marihuany-Weedu/. Európske krajiny už procesy spúšťajú a tak je len otázkou času kedy ku tomu dôjde aj u nás. Našou snahou /freepepo/ je ten proces urýchliť, aby naďalej netrpeli ľudia vo väzení, a aby sa pacienti čo najskôr dostali ku svojej liečbe. My makáme.

Je tu však niekto iný, kto by mal na problematike začať intenzívne pracovať. Sú to regionálny politici a krajské zastupiteľstvá, samosprávy. Napriek tomu, že dekriminalizácia a legalizácia ešte nie je na stole, mali by sa o problematiku začať intenzívne zaujímať, lebo oni, ich voliči a ich región obídu skrátka.

Veľmi ľahko sa môže stať, že k legislatívnym zmenám príde náhle a v krátkom čase a oni nebudú pripravení. Nebudú v problematike zorientovaní a nebudú schopní do zákonov zasiahnuť, čím pripravia svoje regióny o príjmy a zisky. Veľmi ľahko sa môže stať, že do samospráv sa dostanú len omrvinky z príjmov z konopy, ak sa už teraz samosprávy a regionálny politici nezačnú problematike venovať.

Z pohľadu logistiky, je úplne jednoduchý spôsob ako ponechať príjmy v regióne. Predaj bude musieť byť regulovaný ako pri alkohole, to je jasné. Štát musí kontrolovať kvalitu, aby ľudia neužívali sračky plné hnojív, ťažkých kovov, herbicídov, pesticídov, hormónov. 

REGIONÁLNE SKLADY A KONTROLA KVALITY

Veľký producenti /konopa nad viac ako 3% THC/ by museli získať spoplatnený certifikát od regiónu. Mohli distribuovať konopu len cez centrálne regionálne sklady, ktoré by zároveň realizovali testy kvality a obsahu meraných látok. V prípade nekvalitnej konopy zabezpečovali jej vyradenie z distribúcie. Keďže drogy nemôžu byť v EU zdanené, región by si takto legislatívne zabezpečil príjmy a nové pracovné miesta. Ceny konopy sú na svetovom trhu ustálené, a odkupnú hodnotu je ľahké určiť. Následné distribuovanie by zabezpečili tieto regionálne sklady, kde by klasickou predajnou maržou generovali príjmy  na fungovanie a zisky pre región.

REGIONÁLNE EXTRAKČNÉ STANICE:. 

Keďže sa jedná o liečivo, treba, aby extrakcia, separácia či izolovanie konopných výťažkov prebehla technologicky správne a za použitia konopy v bio kvalite. Región si musí strážiť zdravie svojich občanov, a preto by mal mať kontrolu nad produkciou výťažkov a ich kvalitou. Zároveň vzniknú príjmy z extrahovania, testovania a nové pracovné miesta.Rovnako distribúcia týchto výťažkov s certifikátmi kvality by prebiehala formou odpredaja za bežnú obchodnú cenu s bežnou maržou

CERTIFIKÁT PREDAJCU:

Každý predajca konopy na 3% THC by mal byť povinný platiť kraju-obci-regiónu licenčný poplatok.

Netvrdím, že je to do detailu domyslené, skôr to berme ako nastolenie otázky, ktorá je na mieste. Lebo veľmi ľahko sa môže stať, že mnohí si nabalia vrecká a regionálne nemocnice, škôlky, či sociálne centrá z toho neuvidia nič. A práve zdravotné a sociálne služby by mali byť dotované z predaja alkoholu, cigariet, konopy…. Sú výrazne v úpadku a potrebujú financie ako soľ. 

Preto by sa regionálni politici mali už teraz v problematike zorientovať a nastoliť debatu so svojimi kolegami naprieč slovenskom, aby zrazu jedného dňa nezistili, že prišla revolúcia a oni ostali bokom a bez oprávnených ziskov.  

ZDIEĽAJTE MEDZI POSPOLITÍ ĽUD

OZNAČTE V KOMENTE REGIONÁLNEHO POLITIKA