Napriek tomu, že konopa sa stala oficiálne relaxantom pre mnohých športovýxh šampiónov, literátov a hudobníkov. Napriek tomu že je súčasťou večerného oddychu top manažérov. Napriek tomu, že sa pestuje a skúma sa v najmodernejších laboratóriách. Napriek tomu, že nemá na svedomí žiadnu smrť.

Sa ku prechovávateľom a držiteľom konopy správajú sudcovia a prokurátori povýšenecky. A nielen ku nim, ale aj ku ich rodinám.

Kde je nestrannosť súdov, kde sú práva obvineného? Z čoho táto povýšenosť pochádza? Je to nedostatok  informácií, nedostatok charakteru, alebo pohodlnosť?

Nech je to čo chce, každopádne sú tu bezdôvodne zničené životy ľudí, ktorý spoločnosti nespôsobili reálnu škodu. A za tieto životy, za spravodlivosť, proti predsudkom, treba bojovať.

Lebo pre nás neplatia rovnaké práva a povinnosti, ako pre ostatných občanov Európy. Preto sú naši kamaráti, susedia, rodinný príslušníci nespravodlivo trestaní zaostalým právom. Právom. ktoré popiera vedu i morálku.

Jedná sa o stovky pripadou ročne. Len preto, že politici naprieč celým politickým spektrom riešia len svoje osobné záujmy. Nestarajú sa o základné piliere štátu, zákony, aby odzrkadľovali najnovšie vedecké poznatky.

Zodpovednosť za zničené životy je na ich pleciach, lebo oni zodpovedajú za nenaplnenie medzinárodných dohôd.

Oni zodpovedajú za stratené milióny eur, ktoré by sme vďaka novelizácii trestného práva ušetrili na väzbe a súdoch, ako štát, ako ja, ako ty.