Je združenie ktoré vzniká na pozadí príbehu nášho priateľa Pepa, ktorý sa stal obeťou nedekvátnych zákonov a drakonických trestov pre prechovávateľov konopy. Pepovi za držanie konopy hrozí trest odňatia slobody dvadsaťpäť rokov a prepadnutie majetku. Je držaný v tretej nápravnovýchovnej skupine s vrahmi a násilníkmi. Pepo nebol nikdy trestaný, a napriek tomu mu hrozí takto nehumánny trest.

Dôvodom tohto smutného stavu je neimplementovanie moderného trestného práva do slovenských zákonov, ku čomu sa Slovensko zaviazalo v medzinárodných zmluvách, avšk dodnes tak neurobilo.

CIELE ZDRUŽENIA

  • pripomínať Slovenskej vláde nedodržiavanie  medzinárodných zmlúv v oblasti trestného práva a žiadať implementáciu týchto dohôd do trestného práva, čím dôjde k adekvátnemu trestaniu konopných trestných činov
  • podpora konopných väzňov a ich rodín za účelom morálnej a materiálnej podpory, z dôvodu súcitu, a vedomia si ponižovania, a stigmatizovania týchto ľudí zo strany štátu
  • organizovanie informačných kampaní k problematike konopných väzňov
  • organizácia verejných podujatí na podporu združenia, jeho cieľov
  • podpora každého neadekvátne trestaného človeka na Slovensku  

AKTIVITY

  • informačné kampane /besedy, stretnutia, infostánky, mediálna propagácia, spoločenské podujatia/
  • informačná a materiálna podpora a obvinených, odsúdených konopných väzňov
  • organizácia charitatívnej zbierky na podporu konopných väzňov a ich rodín
  • posielanie listov a pohľadníc