Nedá sa to nazvať inak, ako absurdné, nezmyselné, pomýlené, lebo také to je. Je to do neba volajúca hlúposť, a nespravodlivosť. Dôvodom tohoto stavu, je nedodržiavanie medzinárodných dohôd vo vzťahu k trestnému právu. Neimplementovali sme na Slovensku do trestného práva princíp primeranosti a predvídateňosti. Popri tom ignorujeme vedecké poznatky o konope. Expertíza sa robí systémom, jedna babka povedala…..no nie je to absurdné