V uplynulých dňoch sa k nám dostala informácia, že po školách sa znova konajú prednášky ohľadom drogovej prevencie. Prevenciu a osvetu je potrebné robiť. Lenže v tomto prípade išlo o preventívne aktivity scientologických združení, ktoré boli viackrát označené za pseudovedu a šírenie nepravdivých informácií.

Občianske združenia BEZ DROG, o. z. a Slovensko bez drog, o. z. majú spoločného menovateľa, ktorým je náboženský podtón a prebraté myšlienky z amerického Foundation for a Drug-Free World. Na webových stránkach a v informačných materiáloch oboch združení je možné nájsť logo tejto americkej organizácie, ktorá je neziskovou organizáciou pôsobiacou v Los Angeles. Táto nezisková organizácia patrí pod scientológov. Tieto dve združenia prebrali a preložili informačné materiály a pseudodokumentárne filmy z kampane Thruth About Drugs, ktoré boli  vypracované práve neziskovou organizáciou Foundation for a Drug-Free World. Stačí si porovnať anglické verzie týchto materiálov so slovenskými a v samej podstate tieto združenia na Foundation for a Drug-Free  World aj odkazujú. Táto nezisková organizácia je priamo spomenutá na oficiálnej webstránke www.scientology.org, ktorá je hlavnou stránkou scientológov v USA.

V USA bola  táto  nezisková  organizácia  resp.  ich  program  Truth About  Drugs  označená za pseudovedu a otvorene bolo konštatované, že šlo o protidrogovú kampaň scientológov. Program založilo toto kontroverzné náboženské hnutie v roku 2006 a začalo ho šíriť po školách. Začali sa čoskoro ozývať negatívne ohlasy na túto činnosť, že šíria nepravdivé informácie1. Následne už v školách nedostávali priestor, aby mohli prednášať ohľadom tejto témy. Na Slovensku však pokračujú veselo vo svojich aktivitách.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme oslovili Ministerstvo školstva SR a dopytovali sme sa, že či majú vedomosť o aktivitách týchto združení na školách. Tiež sme sa pýtali, že akou formou plánujú vykonávať preventívne aktivity a či naďalej umožnia na školách prednášky týchto združení. Na odpoveď ešte čakáme a uvidíme aké stanovisko nám poskytne Ministerstvo školstva SR.

O návykových látkach a ich rizikách je potrebné hovoriť. Mali by však o týchto veciach šíriť overené informácie príslušné inštitúcie akým sú ministerstvá, ktoré majú v pôsobnosti rôzne oblasti prevencie alebo subjekty akreditované ministerstvami, prípadne renomovaní odborníci v danej oblasti.

  1. LILLEY-MATHIS, B. A Scientology-Run Anti-Drug Group Works Extensively in New York City Schools. Dostupné online: https://slate.com/news-and-politics/2015/01/scientology-new-york-city-schools-drug-free- world-foundation-works-with-students.html  ↩︎