„Neexistuje logický základ na zakazovanie marihuany. Je to absolútne hanebné trestať ľudí za marihuanu. Ešte viac potupné je však odopieranie lekárskej marihuany.“[1]

  • Milton Friedman[2]

Pamätáte si pani, ktorá bola preukázateľne súčasťou zločineckej skupiny a zadržali ju v rámci akcie Venal[3]? Táto pani preukázateľne varila pervitín po dobu ôsmich rokov. Táto pani za výrobu takmer 30 kg pervitínu dostala trest odňatia slobody na 12 rokov. Pôvodne jej hrozil trest na 20 až 25 rokov prípadne doživotie.

Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí sp. zn. 3To/4/2022 zo dňa 07. septembra 2022 konštatoval, že „Najvyšší súd SR poukazuje na to, že s ohľadom na všetky skutkové i právne okolnosti prípadu, bez potreby ich opakovať z prvostupňového rozhodnutia, len zdôrazňuje, že obžalovaná sa drogovej trestnej činnosti mala dopúšťať dlhodobo, po dobu 8 rokov, mala celkovo vyrobiť 29,6 kg metamfetamínu, čo predstavuje 944 000 eur, ale na druhej strane zohľadniac aj osobu obžalovanej možno konštatovať, že nepodmienečný trest odňatia slobody uložený obžalovanej splní svoj účel ako z hľadiska generálnej, tak i individuálnej prevencie trestu, pričom ho považuje za spravodlivý a súladný so zákonom.“

Podľa štúdií[4] je smrteľná dávka pre bežného človeka 0,2 g pervitínu. Koľko smrteľných dávok táto pani teda navarila? Desaťtisíce…

Pepo pestoval rastliny rodu Cannabis a prechovával marihuanu. Nepredával. Nebol súčasťou zločineckej skupiny, čo by bola priťažujúca okolnosť. Nemohol nikomu marihuanou zničiť život, priam chcel ľuďom pomôcť, keďže na Slovensku neexistuje systém lekárskej marihuany, dokým vyššie spomenutá pani svojimi kulinárskymi schopnosťami mohla a zrejme aj zničila mnoho životov. Také množstvá pervitínu sa predsa nevaria len tak pre vlastnú potrebu. Napriek týmto skutočnostiam, závažnosti konania a preukázaným skutkom bol Pepovi neprávoplatne uložený vyšší trest ako farmaceutke bez licencie, ktorá pervitín varila v rámci zločineckej skupiny, ktorá obchodovala s drogami.  

Žijeme však v krajine, v ktorej máme pervitín zaradený do II. skupiny omamných a psychotropných látok[5]. V tejto skupine sa nachádzajú látky, ktoré sú dostupné ako liečivo a vyznačujú sa vysokou návykovosťou. ŠÚKL sa k tomuto vyjadrilo, že pervitín sa nenachádza v súčasnosti v žiadnom lieku a iba sa uvádza v americkom liekopise (USP), ktorý obsahuje články Methamphetamine Hydrochloride a Methamphetamine Hydrochloride Tablets. Ministerstvo zdravotníctva poskytlo stanovisko, že pervitín je preto v tejto skupine lebo sa považuje za liečivo. THC je v I. skupine ako látka bez využitia v medicíne. Je však aj v II. skupine, no iba z dôvodu lieku Sativex. Inak sa jedná o látku bez využitia v medicíne. Absurdné… ale zase také slovenské.

Je zrejme zbytočné robiť výklad teórie trestného práva v súvislosti s nebezpečenstvom, ktoré jedno či druhé konanie predstavovalo. Trestné právo by malo reagovať na konania, ktoré poškodzujú či ohrozujú spoločnosť a tresty by mali reflektovať nebezpečenstvo daného konania. Aj laik totiž dokáže pochopiť, že tá pani svojím konaním podstatne viac ohrozila a poškodila spoločnosť ako Pepo svojou marihuanou. Súdy si to však nemyslia. Marihuana vyzerá byť väčším nebezpečenstvom pre spoločnosť ako pervitín. Žiaľ, toto je realita.


[1] https://www.forbes.com/2005/06/02/cz_qh_0602pot.html?sh=6d31d6f1ddd9

[2] Americký ekonóm, štatistik, univerzitný profesor a nositeľ ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela. Milton Friedman patril medzi najvýznamnejších ekonómov 20. storočia.

[3] https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/639574-harabinova-kandidatka-kucerova-dostala-za-varenie-pervitinu-12-rokov-vazenia/

[4] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11075983/

[5] Príloha č. 1 k zák. č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov