Príbehy od väzňov

V tomto článku postupne zverejním listy od väzňov. Poprosil som ich o príbeh na tridsať viet, aby to dakto prečítal…..nevyšlo to každý sa rozpísal, ale teda zverejňujem ich, keď som to sľúbil. No v plnom znení, nebudem robiť rešerš.