Mesiac: október 2023

Dá sa u nás predvídať trest a čo je to obvykle jednorazová dávka?

Ako môže dochádzať k situáciám, že páchateľ vopred netuší alebo len veľmi ťažko vie odhadnúť,…

Nie je jedno, že kedy a kde?

V tomto článku si priblížime, že ako podľa súčasného stavu orgány činné v trestom konaní…

Neverte všetkému čo čítate…

Možno ste boli medzi tými "šťastnými" jedincami, ktorí dostali do schránky taký pekný leták o…

Kam sme sa to dostali? Právnofilozofická úvaha ohľadom drogových trestných činov

Podľa prof. Klátika je život a zdravie na prvom mieste v systéme chránených hodnôt a spoločenských záujmov. Z toho…

Koniec povinnému ukladaniu trestu prepadnutia majetku súdmi

Dnes bola zverejnená tlačová správa Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/2023, v ktorej sa uvádza,…