Mesiac: september 2023

Trestný zákon a jeho možný nesúlad s právom EÚ

Keďže vydanie Tomášovej vedeckej práce v zborníku ešte potrvá, rozhodli sme sa zverejniť túto prácu.…

ÚSTAVNÝ NESÚHLASIACI VYDALI VYSVETLENIE

Úvaha k spoločnému odlišnému stanovisku k uzneseniu č. k. PL. ÚS 9/2023-40 z 27. júna 2023Sudkyňa, doktorka Jana…

Kniha o dekriminalizácii marihuany

Roku pána 2022 napísal Tomáš svoju prvú knihu. Podkladom k tejto knihe bola rigorózna práca,…

Krátka úvaha k Pepovmu prípadu

„Neexistuje logický základ na zakazovanie marihuany. Je to absolútne hanebné trestať ľudí za marihuanu. Ešte…

Uznesenie o vznesení obvinenia – ako postupovať?

Trestné konanie začína vydaním uznesenia o začatí trestného stíhania. Voči tomuto uzneseniu Trestný poriadok nepripúšťa…

Neprimeranosť trestov a Ústavný súd SR

„Pri odľahčení veľmi závažnej témy pri sadzbe 15 až 20 rokov za jednorazové popolievanie marihuany…