POŠLEME IM CBD?

Naša Irenka s poslancom P. Linhartom to už raz skúsili. Poslanec šiel osobne s Irenkou do väzenia, a nepodarilo sa odovzdať CBD olej Farmárovi Milošovi.

Tak na to ideme právnou podporou. Pomocou oficiálnych žiadosti a s odhodlaním dopísať sa až na ústavný súd, ak to bude potrebné. Prvý krok učinení.

Máme šestnásť certifikovaných CBD olejov v liekovej kvalite, ktoré prešli atestáciami platnými pre Slovensko.

Aj väzni majú stále ľudské práva, tie sú neodňateľné. A človek má zaručené právo na telesnú integritu, a teda o starostlivosť o seba podľa uváženia.

STAŇME SA KONEČNE EURÓPSKOU KRAJINOU
ZAUJÍMAJTE SA O VECI VEREJNÉ