Na základe našej komunikácie s Ministerstvom zdravotníctva sme sa dozvedeli, že nepredpokladajú väčší záujem o…