Ďakujem za podporu ľudia. Bez vás by sme tam boli zbytočne, a naša prezentácia by…